Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 модуль готовий.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
106.8 Кб
Скачать
 1. Сутність категорій менеджменту та управління. Суб`єкт та об`єкт управління

В спрощеному розумінні менеджмент - це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.             Менеджмент - це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент, як збірне від менеджерів, - це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління.  Менеджмент - це не тільки академічна дисципліна або область професійної спеціалізації працівників, але і сфера діяльності, а також джерело існування привілейованих соціальних груп.       У функціональному плані менеджмент найбільш часто визначають як процес, при допомозі якого група людей, що співпрацюють, направляє свої дії до загальних цілей.

Термін «управління» у буквальному розумінні — це діяльність з керівництва чимось. У довідковій літературі є кілька визначень сутності управління. Найчастіше його розуміють як діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини; сукупність приладів і механізмів, за допомогою яких приводять у рух машини; підрозділ у системі установи; вид синтаксичної залежності тощо.

Таким чином, в управлінні, як в об'єктивно існуючому явищі, було виявлено і детерміновано головну ланку і носія усіх складових і ознак управління — управлінську систему.Вивчення цілісних управлінських систем показало, що будь-яка з них складається з двох підсистем — керуючої, тобто тієї, яка управляє, і керованої, тобто тієї, яка піддається управлінню, відчуває на собі дію (вплив) керуючої підсистеми. Керуючу підсистему прийнято визначати як суб'єкт управління, тобто як те, що управляє, а керовану — як його об'єкт, тобто те, чим управляють. Отже, керуюча підсистема (суб'єкт) управляє керованою (об'єктом).

Управління об'єктом здійснюється за допомогою управлінського впливу, який виходить від суб'єкта. Управлінський вплив — це ще один неодмінний і обов'язковий (завжди наявний) компонент управління. Без нього не може бути ні управлінської системи, ні управління як такого. Саме в управлінському впливі суб'єкта на об'єкт і закладено сутність управлінської діяльності, смисл і зміст взаємодії її компонентів (насамперед суб'єкта і об'єкта).

Чинники, які призвели до підв інтересу до управління:

 • Поділ праці на окремі групи;

 • Збіл масштабів вир;

 • Збільш масштабів екон діяльності;

 • Промислова революція

 • Ускладнення технологічних процесів;

Суб`єкт управління – це особа або група осіб, які здійснюють управлінський вплив.

Об`єкт управління – це людина, група осіб чи певний об`єкт на який спрямовано упр вплив.

2. Особливості та завдання сучасного менеджменту

Сучасний менеджмент характеризують наступні положення: відмова від пріоритету класичних принципів шкіл менеджменту, згідно з якими успіх підприємства визначається передусім раціональною організацією виробництва продукції, зниженням витрат, розвитком спеціалізації, тобто впливом управління на внутрішні чинники виробництва. Замість цього першорядною стає проблема гнучкості і адаптованості до постійних змін зовнішньої середи. Значення чинників зовнішньої середи різко підвищується в зв'язку з ускладненням всієї системи суспільних відносин ( в тому числі політичних, соціальних, економічних), що складають середу менеджменту організації.

Задачами менеджменту як науки є розробка, експериментальна перевірка і застосування на практиці наукових підходів, принципів і методів, що забезпечують стійку, надійну, перспективну і ефективну роботу колективу (індивідуума) шляхом випуску конкурентоздатного товару.

У тієї ж година кінцевою метою менеджменту як практики ефективного управління є забезпечення прибутковості підприємства шляхом раціональної організації виробничого (торгового) процесу, включаючи управління виробництвом (комерцією) і розвиток техніко-технологічної бази.

Виходячи з цього найважливішою задачею менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням попиту споживачів на основі ресурсів, що є. При цьому до задач менеджменту також відносяться:

 • перехід до використання працівників, що володіють високою кваліфікацією;

 • стимулювання співробітників організації шляхом створення для них відповідних розумів труда і системи його сплати;

 • визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

 • розробка стратегії розвитку організації і реалізація;

 • визначення конкретних цілей розвитку організації;

 • постійний пошук і освоєння нових ринків;

 • вироблення системи заходів для досягнення намічених цілей;

 • здійснення контролю за ефективністю діяльності організації, за виконанням поставлених задач.

Задачі менеджменту безперервно ускладнюються по мірі зростання масштабів і розвитку виробництва і комерції. Виконані задачі і досягнуті намічені цілі оцінюються на ринку.