Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CONTR_invest_ analiz.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
648.7 Кб
Скачать

45

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

КАФЕДРА БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________________ Колот А.М.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»

Укладач: к.е.н., доц. Онікієнко Сергій Володимирович

ПОГОДЖЕНО:

Начальник науково-методичного відділу

______________________Гуть Т.В.

КНЕУ 2010

1.Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Взаємозв'язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями.

 2. Реальні активи, їх визначення та класифікація.

 3. Фінансові активи їх визначення та класифікація.

 4. Головні проблеми інвестування.

 5. Роль інвестиційного менеджера у процесі інвестування.

 6. Об'єкти інвестиційної діяльності.

 7. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

 8. Бюджетування капіталу.

 9. Цілі інвестиційної діяльності на підприємстві.

 10. Специфічні ознаки інвестиційних проектів.

 11. Інвестиційна програма підприємства.

 12. Класифікація інвестиційних проектів за характером.

 13. Класифікація інвестиційних проектів за масштабом.

 14. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.

 15. Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.

 16. Основні функції інвестиційного менеджменту.

 17. Специфічні припущення покладені в основу методу бюджетування капіталу.

 18. Етапи процесу інвестування капіталу та їх короткий зміст.

 19. Взаємозв'язок між інвестиційними можливостями виробленими цілями і стратегією компанії.

 20. Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.

 21. Процес відсіву як інструмент вибраковки проектів.

 22. Конкретизація інвестиційних пропозицій.

 23. Класифікація інвестиційних пропозицій.

 24. Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.

 25. Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.

 26. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.

 27. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.

 28. Затвердження інвестиційних пропозицій.

 29. Проектний контроль, контроль на стадії реалізації проекту.

 30. Цілі постаудиту інвестиційних проектів.

 31. Програма постаудиту інвестиційних проектів.

 32. Вартість створена інвестицією.

 33. Правило прийняття рішень щодо інвестування.

 34. Причини, що обумовлюють зміну вартості грошей у часі.

 35. Теорія складних процентів, майбутня вартість та їх зв'язок з поняттям теперішньої вартості.

 36. Теорія дисконтування, теперішня вартість грошового потоку.

 37. Чиста теперішня вартість: визначення, формула, особливості розрахунку.

 38. Правило чистої теперішньої вартості.

 39. Взаємозв'язок між ризиком та теперішньою вартістю.

 40. Формула розрахунку теперішньої вартості.

 41. Формула розрахунку теперішньої вартості вічної ренти.

 42. Теперішня вартість анюітетів.

 43. Принцип укладання таблиць теперішньої та майбутньої вартості.

 44. Визначте основні елементи процесу прийняття рішень з бюджетування капіталу.

 45. Поясніть різницю між балансовим прибутком і грошовим потоком.

 46. Класифікація методів оцінки реальних інвестиційних проектів.

 47. Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.

 48. Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та недоліки методу.

 49. Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула.

 50. Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та недоліки методу.

 51. Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула.

 52. Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та недоліки методу.

 53. Період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

 54. Особливості розрахунку та використання показника періоду окупності, переваги та недоліки методу.

 55. Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

 56. Особливості розрахунку та використання показника дисконтованого періоду окупності, переваги та недоліки методу.

 57. Дохідність залученого капіталу: визначення, економічна сутність, формула.

 58. Особливості розрахунку та використання показника дохідності залученого капіталу, переваги та недоліки методу.

 59. Дохідність акцій: визначення, економічна сутність, формула.

 60. Особливості розрахунку та використання показника дохідності акцій, переваги та недоліки методу.

 61. Критерії оцінки методів аналізу інвестиційних проектів.

 62. Ризик та невизначеність у інвестуванні.

 63. Класифікація ризиків.

 64. Форми ризику при оцінці та моніторингу реальних інвестиційних проектів.

 65. Очікувана чиста теперішня вартість.

 66. Моделі сприйняття ризику підприємцем.

 67. Поясніть відмінності між проектним ризиком, підприємницьким ризиком, фінансовим ризиком і портфельним ризиком.

 68. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 69. Нормативне регулювання взаємовідносин між учасниками інвестиційних проектів.

 70. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.

 71. Організація тендерних торгів у процесі реалізації інвестиційних проектів.

 72. Оцінка фінансового стану підприємства у процесі інвестиційного аналізу.

 73. Джерела фінансування інвестиційної діяльності, та оцінка вартості капіталу.

 74. Способи фінансування інвестиційних проектів.

 75. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

 76. Інституціональний аналіз інвестиційного проекту.

 77. Маркетинговий аналіз інвестиційного проекту.

 78. Соціальний аналіз інвестиційного проекту.

 79. Зміст і цілі передінвестиційних досліджень.

 80. Техніко-економічне обґрунтування проекту.

 81. Особливості оцінки інноваційних якостей інвестиційного проекту.

 82. Показники ефективності операцій з інвестування у акції.

 83. Показники ефективності операцій з інвестування у облігації.

 84. Показники ефективності операцій з інвестування у депозитні сертифікати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]