Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CONTR_invest_ analiz.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
648.7 Кб
Скачать

5.2. Написання реферату Критерії оцінювання реферату

Виконання стандартних вимог до оформлення та структури реферату є обов’язковим.

Оцінка

Критерії

5 балів

Студент в рефераті надав правильну, логічно побудовану, вичерпну відповідь за темою дослідження; при цьому показав високий рівень володіння понятійним апаратом і літературними джерелами, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.

4 балів

Студент в рефераті дав правильну відповідь за темою дослідження з використанням відповідного понятійного апарату, показав знання літературних джерел.

3 балів

Студент в рефераті, в цілому, дав відповідьза темою дослідження по суті, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, не показав знання літературних джерел.

0 балів

Студент в рефераті дав неправильну або неповну відповідь за темою дослідження, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Перелік тем рефератів з курсу «Інвестиційний аналіз»

 1. Аналіз чутливості інвестиційних проектів.

 2. Бізнесовий ризик у процесі реалізації інвестиційних проектів.

 3. Вартість грошей у часі.

 4. Використання методу внутрішнього рівня прибутковості у процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 5. Вимірювання вартості інвестиційних проектів.

 6. Вимірювання ризику у процесі реалізації реальних інвестиційних проектів та інтерпретація отриманих результатів .

 7. Інвестиції в ринковій економіці.

 8. Інвестування та фінансові ринки.

 9. Методи аналізу ризику в інвестуванні.

 10. Методи оцінки капітальних інвестицій.

 11. Моделювання процесів аналізу інвестиційних проектів.

 12. Оцінка доцільності інвестиційного пошуку.

 13. Оцінка інвестицій за умов обмежених інвестиційних можливостей.

 14. Оцінка ефективності закордонних інвестицій.

 15. Післяпроектний аудит.

 16. Процес інвестування капіталу.

 17. Ризик та невизначеність в інвестуванні.

 18. Роль традиційних методів вимірювання інвестиційної привабливості.

 19. Сучасні тенденції у використанні методу дисконтованих грошових потоків.

 20. Обмеження методу дисконтування грошових потоків.

 21. Фінансовий менеджер як посередник.

 22. Фінансовий ризик у процесі реалізації інвестиційних проектів.

Студент має право запропонувати власну тему для написання реферату обґрунтувавши її доцільність і попередньо погодивши з викладачем.

6. Зразок екзаменаційного білета (денна та вечірня форма навчання)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність 6105 Семестр 8 .

Навчальний предмет Інвестиційний аналіз .

Завдання 1.

Об'єкти інвестиційної діяльності

Завдання 2.

Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

Завдання 3.

Етапи процесу інвестування капіталу

Завдання 4.

Задача

Підприємство має можливість інвестувати 100 мільйонів гривень, ціна капіталу становить 8 %.

1) Визначте мінімальний перелік показників (крім облікових) за якими варто ранжувати наведені проекти .

2) Складіть оптимальний інвестиційний портфель з наступних інвестиційних проектів:

А

-34

8

13

13

15

Б

-30

20

21

-5

8

В

-59

26

16

19

19

Г

-22

5

7

12

12

Проекти А і Б - взаємовиключаючі.

Завдання 5.

Задача

Розрахуйте теперішню вартість 1000 гривень, що будуть отримані через 5 років плюс 2000 гривень, які будуть отримані через 3 роки після цього, за умови, що процентна ставка становить 16 відсотків.

Завдання 6.

Задача

Річний обсяг закупівлі товару фірмою становить 18000 гривень, річний обсяг продажу - 140000 гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають 18000 гривень. Який мінімальний річний обсяг продажу при якому фірма не несе збитків?

Затверджено на засіданні кафедри банківських інвестицій

Протокол № 1 від 30 серпня 2008 року

Зав. кафедрою ______/ Майорова Т.В./ Екзаменатор __________ / Онікієнко С.В./

Зразок екзаменаційного білета для здачі іспиту

заочної форми навчання та при перездачі («FX» i «F»)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність 6105 Семестр 8 .

Навчальний предмет Інвестиційний аналіз .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]