Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФР Для ЦПЗО 2011-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
397.82 Кб
Скачать

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Тема 3. Фінансові посередники

Лекція 1 (2 год)

Тема. Фінансовий ринок та його професійні учасники

Мета заняття. Ознайомити студентів із сутністю та роллю фінансового ринку, визначити передумови його виникнення, розглянути основні функції фінансового ринку, особливості діяльності його суб’єктів. Розглянути і деталізувати поняття “фінансове посередництво”, розкрити основні функції та роль фінансових посередників, ознайомити студентів з основними видами фінансових послуг, які надаються на фінансовому ринку кредитними спілками. Формувати економічне мислення студентів, професійні навички, вміння швидко і якісно аналізувати інформацію та використовувати її у майбутньому.

ПЛАН

 1. Передумови виникнення, роль та функції фінансового ринку.

 2. Склад суб’єктів фінансового ринку. Класифікація учасників фінансового ринку за функціями.

 3. Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників та їх роль для функціонування ринку фінансових послуг.

 4. Небанківські кредитні інститути – кредитні спілки.

Рекомендована література: 6, 44, 47, 48, 63, 66, 71, 77, 81.

Змістовий модуль 2

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів Лекція 2 (2 год) Тема. Ринок пайових та похідних цінних паперів

Мета заняття. Дати визначення поняттю “пайовий цінний папір”, ознайомити студентів із нормативно-правовими актами, які регулюють процеси випуску, розміщення та обігу пайових цінних паперів в Україні. Охарактеризувати акцію як основний пайовий інструмент на фінансовому ринку, розглянути її види. Розкрити механізми формування пакетів акцій. Ознайомити студентів з особливостями хеджування на фінансовому ринку, передумовами появи та розвитку ринку деривативів, визначити їх види. Розглянути механізм та особливості укладення й обігу строкових форвардних та ф’ючерсних контрактів. Розвивати у студентів економічне мислення і формувати вміння застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

ПЛАН

 1. Акція: сутність, етапи емісії, види.

 2. Формування пакетів акцій.

 3. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Їх види.

 4. Форвардні і ф’ючерсні контракти та їх особливості.

Рекомендована література: 1, 14, 19, 46, 47, 51, 55, 61, 62, 72.

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції Лекція 3 (2 год)

Мета заняття. Розкрити суть терміну “фондова біржа”, визначити особливості її створення та роботи на ринку цінних паперів. Розглянути систему лістингу цінних паперів на фондовій біржі, розкрити основні вимоги та умови лістингу. Визначити необхідність розрахунку фондових індексів, розглянути основні світові та українські фондові індекси, дати характеристику механізму їх розрахунку. Ознайомити студентів з функціями, структурою та особливостями діяльності учасників Національної депозитарної системи України. Формувати у студентів економічне мислення і комунікативні здібності, навчити їх аналізувати показники, які відображають стан і тенденції розвитку фондового ринку.

ПЛАН

 1. Основи організації та роботи фондової біржі.

 2. Особливості лістингу цінних паперів на фондовій біржі, основні вимоги та умови.

 3. Основні світові та українські фондові індекси.

 4. Національна депозитарна система України: її роль, функції, структура та учасники.

Рекомендована література: 8, 14, 42, 44, 45, 47, 51, 55, 57, 62, 75, 77, 78.

6. Тематичний план лекцій

для груп ФК-46, ФК-47 (ЦПЗО)

(12 год)

Змістовий модуль 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.