Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФР Для ЦПЗО 2011-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
397.82 Кб
Скачать

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від ___ __________2011 р.

Завідувач кафедри

______________ д.е.н., професор В.В. Прядко

3. Структура навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” на іі семестр 2011-2012 н.Р. Для груп фк-41, фк-42 (цпзо)

Укладач: асистент Підлипчак О.А.

Назва теми

Кількість годин

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна робота студентів

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

Модуль І. Поточний контроль

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості

регулювання їх діяльності

55

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

10

1

-

-

9

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

8

-

-

-

8

Тема 3. Фінансові посередники

10

1

-

-

9

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

8

-

-

-

8

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

8

-

-

-

8

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

8

-

-

-

8

Змістовий модуль 2. Організація діяльності на різних сегментах фінансового ринку

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

8

1

2

-

7

35

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

8

1

-

5

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик

12

-

-

-

12

Тема 10. Валютний ринок

8

-

-

-

8

Тема 11. Фондова біржа і біржові операції

12

2

2

-

8

20

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

8

-

-

-

8

Разом за модуль І

55

Модуль II. Індивідуальна та самостійна робота

ІНДЗ

5

Залік

40

Загальна кількість годин, балів

108

6

4

-

98

100

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від ___ __________2011 р.

Завідувач кафедри

______________ д.е.н., професор В.В. Прядко

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.