Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФР Для ЦПЗО 2011-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
397.82 Кб
Скачать

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції (8 год)

 1. Історія створення бірж у західних країнах. Розвиток фондових бірж в Україні.

 2. Органи управління фондовою біржею.

 3. Учасники фондової біржі.

 4. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

 5. Встановлення ціни на цінні папери.

 6. Види біржових наказів.

 7. Механізм здійснення біржових операцій.

 8. Торговельно-інформаційні системи як інститути позабіржової торгівлі цінними паперами.

Рекомендована література: 8, 14, 30, 31, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 57.

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз (8 год)

 1. Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав. Аналіз надійності і прибутковості корпоративних прав.

 2. Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Методи технічного аналізу:

 • традиційний графічний метод;

 • метод середньої плинної;

 • метод “моментів”;

 • згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

 1. Мета і принципи формування портфеля цінних паперів.

 2. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

 3. Управління портфельним ризиком.

Рекомендована література: 44, 45, 46, 47, 62

8. Завдання для самостійної роботи студентів для груп фк-46, фк-47 (цпзо)

(96 год)

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці (8 год)

 1. Рух фінансових потоків в економіці та його забезпечення.

 2. Перетворення заощаджень в інвестиції.

 3. Класифікація учасників фінансового ринку за формою.

 4. Система взаємодії суб’єктів фінансового ринку.

 5. Загальна структуризація фінансового ринку.

 6. Учасники та фінансові послуги на основних структурних сегментах фінансового ринку.

 7. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

Рекомендована література: 44, 47, 48, 63, 66.

Тема 2. Регулювання фінансового ринку (8 год)

 1. Основні завдання державного регулювання фінансового ринку та органи, що його здійснюють.

 2. Роль Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України у регулюванні фінансового ринку.

 3. Функції Антимонопольного комітету України у регулюванні фінансового ринку.

 4. Функції Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

 5. Національний банк України як орган регулювання фінансового ринку.

 6. Повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 7. Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері регулювання ринку фінансових послуг.

 8. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.

Рекомендована література: 3, 7, 13, 15, 16, 41, 44, 48, 63, 66, 67, 69, 70, 78.

Тема 3. Фінансові посередники (8 год)

 1. Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку.

 2. Специфіка послуг факторингових компаній.

 3. Фінансові послуги лізингових компаній.

 4. Особливості діяльності фінансових компаній.

 5. Інститути спільного інвестування як контрактні учасники ринку.

 6. Компанії з управління активами інвестиційних фондів.

 7. Фінансові послуги недержавних пенсійних фондів на ринку.

 8. Страхові компанії як фінансові посередники на ринку.

Рекомендована література: 2, 6, 9, 11, 12, 29, 44, 47, 48, 62, 64, 65, 72.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.