Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-27.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
40.92 Кб
Скачать

22. Правове регулювання охорони установ банків.

Дане питання регулюється :

  • Постановою Правління Національного банку від 29.12.07 р. №493 Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України.

Встановлюються спеціальні вимоги до технічного стану приміщень банків, розташованих на території України, та вимоги до організації їх охорони. Приміщення банків повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що застосовуються до будівель громадських приміщень, та спеціальним вимогам Національного банку України. Охорона банків може організовуватись власною службою охорони або силами ДСО при МВС України, або суб’єктами господарювання, що надають послуги охорони, а також комбінованим варіантом.

  • Наказом МВС України від 2005 р. №700 Інструкція з організації охорони установ банків Державною службою охорони при МВС України;

Інструкцією з організації охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України визначено умови та порядок укладення договорів про охорону установ державних і комерційних банків України, їхніх філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти тощо у яких здійснюються операції з готівкою та іншими цінностями, підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, обов'язки охоронників підрозділів ДСО та порядок їх взаємодії з територіальними підрозділами органів внутрішніх справ

Інструкція поширює свою дію виключно на підрозділи ДСО під час укладення та виконання ними договорів про охорону установ банків.

Укладення договорів про охорону установ банків здійснюється на основі вільного волевиявлення сторін та здійснюється підрозділами ДСО на договірних засадах. За домовленістю з керівником організація охорони установи банку або окремих його приміщень здійснюється ДСО з майновою відповідальністю або без неї.

Іншим органам та підрозділам Міністерства внутрішніх справ України здійснювати охорону установ банків забороняється. Метою укладення договорів про охорону установ банків є забезпечення захисту клієнтів, персоналу, відвідувачів, цінностей та майна банків від протиправних посягань у межах приміщень і території цих установ та отримання за надані послуги встановленої договором плати.

З метою забезпечення надійної охорони установи банку підрозділом ДСО, за домовленістю з його керівником, територія та приміщення установ банків залежно від характеру банківських операцій, що в них проводяться, ступеня режимних обмежень і можливості доступу в них може поділятися на декілька зон безпеки, які визначаються в договорі про охорону.

Для охорони установ банків, за домовленістю з його керівником, можуть використовуватись комбіновані варіанти охорони згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з розмежуванням часу охорони та зон відповідальності. Розташування постів охорони визначається договором про охорону.

Обстеження установи банку та його окремих приміщень підрозділами ДСО здійснюється міжвідомчою комісією. До складу комісії входять: представники Департаменту ДСО для міста Києва - обов'язково, для інших регіонів - за необхідності, регіональних управлінь (відділів) ДСО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та Кривому Розі, територіального підрозділу ДСО. Для участі в складі комісії також залучаються представники регіонального управління (дирекції) відповідної установи банку та керівник установи банку, що обстежується, або вповноважена ним особа.

Роботу міжвідомчої комісії організовує установа банку.

За результатами роботи комісія складає акт обстеження установи банку. Зазначений акт обстеження затверджується керівником відповідної установи банку (його регіонального управління, дирекції). На кожну установу банку, що охороняється, підрозділом охорони заводиться літерна справа

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]