Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-29.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Білет№19

1. Тести:

1)Закон попиту передбачає, що: 4. Коли ціна товару падає, об’єм запланованих покупок зростає.

2)Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний виторг продавця: 3.Скорочується.

3)В короткостроковому періоді фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить вир-во, коли виявиться, що: 1. Ціна менше мінімальних середніх витрат.

4)Блага відносяться до категорії «громадських благ», якщо: 2.Поява нового споживача не може бути обмежена, але й не викликає зростання витрат вир-ва.

5) Бюджетна лінія споживача може бути графічно відображена: 1.Прямою або ламаною прямою.

2.Що таке гранична корисність? Як вона обчислюється? Наведіть графік. В чому полягає суть закону спадної граничної корисності?

Гранична корисність (MU)- це корисність, яку споживач отримує від додаткової одиниці блага. Вона є похідною від функції загальної корисності, тобто це приріст загальної корисності при збільшенні обсягу споживання блага на одну одиницю.

Між обсягом споживаного блага і ГК існує обернена залежність.

Графік граничної корисності:

Крива ГК має негативний нахил, оскільки корисність споживчих частин блага поступово спадає. При обсязі блага Qm ГК дорівнює нулю.

Закон спадної ГК: величина ГК має тенденцію зменшуватися із збільшенням кількості товару, що споживається, і за умови насичення дорівнює нулю.

3.На рисунку зображена ситуація на ринку досконалої конкуренції. Покажіть графічно “виграш споживача” та “виграш виробника”.

Рівноважна ціна Ре на досконало конкурентному ринку дорівнює, з одного боку, цінності для споживача кожної додаткової одиниці блага, з іншого, витратам вир-ва цієї додаткової одиниці блага: MU=MC.

Площа трикутника РРеЕ відображає виграш споживача, який визначається як площа, що лежить нижче кривої попиту і вище ринкової ціни. Виграш споживача показує наскільки в середньому краще живуть окремі люди. Цей виграш (надлишок) утворюється завдяки тому, що споживач за всю куплену кількість товару за умов ДК платить однакову ціну Ре.

Площа трикутника ОРеЕ відображає виграш виробника, який формується площею фігури, обмеженою кривою пропозиції (граничних витрат) і горизонтальною лінією ринкової ціни. Виграш виробника залежить від витрат підприємства. Виграш виробника вимірюється також різницею між доходом п-ва і сумою його витрат.

4. Рівновага виробника – це такий його стан, при якому він не бажає змінювати співвідношення факторів вир-ва (праці і капіталу), що задіяні у виробничому процесі.

Дисконтована (сучасна) вартість (PV) – це сума, яку необхідно заплатити в даний момент за капітальні товари, щоб через певний строк мати бажаний доход.

Громадське благо – це таке благо, яке складається з таких великих одиниць, що здебільшого не можуть бути продані індивідуальним покупцям, споживання цього блага неможливо обмежити лише для осіб, що платять за нього. Це національна оборона, протипожежні заходи, держава, лісові насадження, природа, державна мова.

5.Заповніть таблицю:

Витрати праці: Х;

Сукупний продукт: TP(Q)

Ціна: P

Для обчислення необхідних невідомих скористаємося такими формулами:

Граничний продукт:

Сукупний доход:TR=Q*P

Граничний продукт в грош. вимірі: , де MR – граничний дохід: .

X

TP

MP

P

TR

MR

MRP

0

0

-

5

0

-

-

1

10

10

5

50

5

50

2

19

9

5

95

5

45

3

27

8

5

135

5

40

4

34

7

5

170

5

35

5

40

6

5

200

5

30

6

45

5

5

225

5

25

7

49

4

5

245

5

20

8

52

3

5

260

5

15

9

54

2

5

270

5

10

10

55

1

5

275

5

5

Тепер будуємо графік попиту на ресурс в умовах ДК: він розміщується в координатах P і Q:

В умовах досконалої конкуренції обсяг продажу фірми складає досить незначну частину від загальної ринкової пропозиції, тому фірма, змінюючи обсяг вир-ва, не буде впливати на ринкову ціну продукції. Ринкова ціна для фірми є визначальною і вона не може її контролювати. За таких умов попит на продукцію окремої фірми – повністю еластичний. Крива попиту зображується горизонтальною лінією d, яка показує, що будь-яка кількість пропонованої фірмою продукції буде реалізовуватися за ціною 5 гр.од.

Білет№20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]