Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Didaktika_Savchenko_O_Ya.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.11 Mб
Скачать

3.2. Сутність процесу навчання

Перш ніж розглядати сутність процесу навчання, визначимо цілі початкової школи.

Будь-яка організована діяльність розпочинається з визначення її цілей. Навчальні цілі підпорядковані загальним цілям початкової ланки освіти.

Цілі початкової школи зумовлені її функціями у державній системі неперервної освіти та віковими особливостями молодших учнів. Насамперед вона має забезпечити подальше становлення і формування дитячої особистості, її загальний розвиток засобами класичної та народної педагогіки. У початковій школі дитина опановує знання з різних галузей людської культури, набуває міцних навичок і гнучких умінь з читання, письма, усного й писемного мовлення, навчається лічити, розв'язувати практично значущі задачі.

Виховання і навчання на першому ступені школи тісно взаємозв'язані і зорієнтовані на те, щоб формувати в учня бажання й уміння вчитися, задовольняти безпо­середні інтереси до пізнання навколишнього світу й самого себе, разом із сім'єю навчити гуманно й етично поводитися з людьми.

У початкових класах, особливо в першому й другому, мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв'язок навчальної і пізнавальної діяльностей, широке використання гри, цілеспрямований розвиток сенсорних умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору, уяви, саморегуляції поведінки й загальномовленнєвий розвиток.

У навчальних програмах цілі навчання сформульовані досить узагальнено. Вони конкретизуються на рівні навчального предмета, а потім учитель самостійно робить це стосовно вивчення певної теми (так зване тематичне планування) і конкретного уроку. Так у навчальному процесі йде послідовне роздроблення та уточнення цілей: предмет — розділ — система уроків — урок.

Розглянемо основні поняття процесу навчання.

Навчання — одне з основних понять дидактики. Це — цілеспрямований процес взаємодії між учителем та учнями з метою їх розвитку, освіти і виховання. Ступінь активності учнів у цій взаємодії різний. Нова стратегія освіти передбачає особисгісно-орієнтоване навчання. Сутністю ^його є партнерство всіх учасників навчально-виховного процесу, утвердження ідей гуманізму, стимулювання до творчості й самореалізації як учнів, так і вчителів.

Дидактична сутність навчання полягає в тому, що воно відбувається у постійній взаємодії двох діяльностей: викладання і уміння.

Викладає — педагог, учитель, особа, яка передає, навчає, допомагає комусь опанувати певний зміст, способи діяльності тощо. Отже, слово "викладати" має два значення: 1) розповідає, передає знання, і 2) організовує навчання. Учень, засвоюючи, навчається — в нього відбувається процес учіння.

Поняття навчальний процес охоплює всі компоненти навчання: діяльність викладача, діяльність учня, засоби, за допомогою яких здійснюється цей процес, форми, в яких він реалізується. Оскільки у процесі навчання виховується особистість, розвиваються її пізнавальні здібності, то правомірною є назва навчально-виховний процес. Процеси навчання і виховання мають спільні структурні компоненти. Характеризуючи їх, зокрема, виділяють: мету, зміст, принципи, методи, форми організації, результати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]