Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kyrsova.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
945.15 Кб
Скачать

Розділ 3. Сучасний стан та ефективність виробництва продукції в галузі тваринництва

3.1 Значення галузі тваринництва в економіці підприємства

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що дає значну частину його валової продукції. Значення цієї галузі визначається не тільки високою часткою її у виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку сільського господарства, на рівень забезпечення важливими продуктами харчування.

У тваринництві виділяють більш вузькі галузі - за видами тварин, складу продукції та іншими ознаками. [10; с. 427].

Скотарство займає одне з основних місць у тваринництві країни. Від цього виду худоби надходить основна маса м'ясної продукції. У м'ясному балансі країни яловичина і телятина займають більше 40%. Молоко молочні продукти є продовольчими товарами першої необхідності. Основними виробниками молока є сільськогосподарські підприємства. Для багатьох господарств виробництво молока рентабельно і є основним джерелом щоденної виручки. Однак прибутковим воно стає тільки при достатньо високій продуктивності дійного стада і високій якості молока. Від корови при правильному вирощуванні та утриманні отримують по 5-6 тисяч кілограм молока і більше на рік за жирності 4% і вище.

Скотарство як галузь відіграє істотну роль у розвитку інших галузей сільського господарства. Рослинництву воно постачає цінні органічні добрива - гній, свинарства - молоко, необхідне для поросят раннього віку.

Свинарство є однією з найбільш продуктивних і скоростиглих галузей тваринництва. Основна продукція свинарства - м'ясо і сало. За скоростиглості, плодючості тварин, виходу м'яса і сала свинарства займає перше місце серед галузей тваринництва.

Вівчарство є важливою галуззю тваринництва, яка дає багатогалузеву і цінну продукцію: м'ясо, сало, молоко, а також вовна, хутрова і шубні овчини, смушки і шкіру.

Птахівництво забезпечує населення високопоживним дієтичними продуктами харчування, а легку промисловість - цінною сировиною [11; с. 486].

Для визначення місця та значення галузі тваринництва в економіці підприємства, необхідно розглянути таблицю 11.

Розглянувши питому вагу тваринництва в сільськогосподарському підприємстві СВК «Полянський» видно, що тваринництво є збитковою галуззю та займає другорядне місце у господарстві, після рослинництва.

Як видно з таблиці 8, валова продукція в порівняльних цінах за досліджуваний період, як в цілому по господарству, так і в галузі тваринництва має тенденцію до зниження: в питомій вазі тваринництво в 2008 році займало 42,7%, а у 2010 році – 17,8%, що на 24,9% менше порівняно із 2008 роком. Зменшення виробництва валової продукції призводить до зниження прибутку та чистого доходу, а також зменшення товарної продукції.

Також, спостерігається зростання затрат праці в сільськогосподарському виробництві в звітному році порівняно із базисним на 102 тис. люд.-год.

Щодо, виробничих витрат, то даний показник зменшився порівняно із 2008 роком на 2037,0 тис. грн., що є позитивним явищем для діяльності господарства в цілому.

Фонд оплати праці в цілому по господарству знизився на 649,0 тис. грн., а в галузі тваринництва на 596,0 тис. грн.

Незважаючи на зниження виробничих витрат та витрат на оплату праці, тваринництво з кожним роком занепадає, і це в подальшому може негативно позначитись на загальному економічному стані підприємства.

Таблиця 11

Питома вага тваринництва в економіці підприємства

Показники

Всього по підприємству

В тому числі в тваринництві

Питома вага тваринництва, %

2008р.

2009р.

2010р.

2008р.

2009р.

2010р.

2008р.

2009р.

2010р.

Валова продукція, тис.грн.

4157,4

2553,3

1744,8

1773,5

840,1

310,1

42,7

32,9

17,8

Товарна продукція,тис. грн.

4094,6

4900,0

5195,0

2752,6

1632,0

1371,0

67,2

33,3

26,4

Прибуток від реалізації, тис. грн.

120,2

-1110,0

104,0

-66,8

-1131,0

-482,0

-55,6

101,9

-463,5

Затрати праці, тис. люд-год

460,0

411,0

467,0

192,0

321,0

294,0

41,7

78,1

63,0

Фонд оплати праці, тис. грн.

976,0

712,0

327,0

691,0

506,0

95,0

70,8

71,1

29,1

Виробничі витрати, тис. грн.

5859,0

4771,0

3715,0

2779,0

2236,0

742,0

47,4

46,8

20,0

Основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення, тис. грн.

2912,0

3459,5

3406,5

_

_

_

_

_

_

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]