Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори на екзамен.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
316.93 Кб
Скачать

16. Економічний розвиток та економічне зростання як категорії національної економіки

Розвиток – необоротна, спрямована, якісна, закономірна зміна об’єктів будь – якої природи.

За характером та швидкістю змін: революція, еволюція. За направленісТю: прогрес, регрес.

ЕР – це перехід від одного стану екон. до іншого, який характеризується поширенням виробництва нових товарів і послуг з використанням нових технологій. Система пок – в: темпи приросту ВВП, темпи приросту ВВП на 1 ос, динаміка похідних пок – в ВВП на 1 ос, вир – во певних видів прод на 1 ос., Іл.р.

Однією з форм розвитку є ЕЗ з позитивною динамікою. ЕЗ є частковим випадком розвитку, може мати кількісний та якісний характер змін,- це довгострокове зростання обсягів виробництва за рахунок збільшення потенційного ВВП при відповідному зростанні сукупного попиту.

Економ зрост може відбуватися без екон розвитку, але економ розвиток неможливий без екон зростання. Високі темпи екон зростання не завжди свідчать про прискорений економічний розвиток країни. Зниження темпів зростання або навіть нульові його темпи означають припинення економічного розвитку.

  1. Аргументи прихильників та противників економічного зростання

Прихильники: -покращує освітнє та медичне обслуговування, продовжує середню тривалість життя; - НТП, який є матеріальним носієм ЕЗ, призводить до збільшення розвідних запасів, ресурсів, створення нових замінників наявних ресурсів та нових джерел енергії; - введення жорстких законодавчих обмежень та спец. податків.

Противники: - інтенсивна обробка землі перетворить ї ї в пустелю; - скорочення запасів Океану, вирубка лісів, збільшення відходів, забруднення довкілля, створює загрозу екологічній системі і самому життю на землі; - неактуальність знань і вмінь відповідно до вимог часу.

17. Типи, способи та фактори економічного зростання

Типи: Екстенсивний – це розширення виробництва на основі кількісного збільшення його факторів при незмінних їх якісних параметрів. Інтенсивний – розширення виробництва на основі якісного вдосконалення його факторів та організаційно-економічних відносин. Змішаний – переважно екстенсивний, переважно інтенсивний. Переважно інтенсивним є ек зрост, якщо воно хар – ся випереджаючим зростанням результатів порівняно з факторами вир – ва.

Способи: 1. Наближення сукупного попиту до сукупної потенційної пропозиції. 2. Збільшення потенційної пропозиції за рахунок покращення виробничого потенціалу, збільшення потенційного ВВП

Фактори економічного зростання

Фактори, які Сприяють ЕЗ – Внутрішні: 1. Базисні фактори або фактори пропозиції(якість та кількість природних, трудових ресурсів, обсяг капіталу країни, технології та інновації, менеджмент). 2.Фактори попиту – проявляються в певному рівні сукупних видатків споживачів. 3. Фактори розподілу – проявляються у проведенні державою структурної політики. 4. Нематеріальні фактори: інституціональні, соц.., культурні,релігійні. Зовнішні : 1. Існуючий міжнародний поділ праці. 2. Розвиток ТНК. 3. Глобалізація. 4. Політика відкритості економіки(фритредерство, протекціонізм)

Протидіють: 1. Низький рівень доходів населення, що обмежує його попит.2. низька норма нагромадження п-ств, що знижує їх інвест. можливості. 3. Нестабільна соц.-політ. сфера у країні.4. вичерпування природних ресурсів.5. підвищення рівня екологічних стандартів.6. необґрунтоване державне втручання у ринкові відносин.7. високі податкові та % ставки.

Негативно:1. Корупція, хабарництво, криміналізація(інституціональні пастки).2. порушення трудової дисципліни та недобросовісне ставлення до праці.3. витрати робочого часу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.