Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции Теормех(нові).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
860.16 Кб
Скачать

IV. Мотивація навчальної діяльності (питання, задачі, проблемні ситуації тощо).

Різні тіла рухаються, змінюючи параметри руху такі, як швидкість, переміщення та час. А чому вони рухаються? Що примушує тіла рухатись?

V. План заняття.

1. Основні поняття динаміки. Аксіоми динаміки.

2. Дві задачі динаміки.

3. Сили інерції.

1. Основні поняття кінематики

Динаміка – це розділ теоретичної механіки, який вивчає зв'язок між зміненням параметрів в руху, та силами які викликають це змінення.

Аксіоми динаміки.

1. Закон інерції

Будь-яке тіло знаходиться в стані рівноваги або рухається прямолінійно та рівномірно поки зовнішній вплив не змінює цього стану

Стан рівномірного прямолінійного руху вважаємо станом динамічної рівноваги.

Систему сил під дією якої тіло рухається без прискорення також вважатимемо врівноваженою.

Цей закон має сенс відносно інерційної системи відліку.

Інерційною системою вважаємо таку систему відносно якої тіло може зберігати рівномірний та прямолінійний рух.

Цю здатність тіла називають інертністю тіла.

Здатність тіла опиратися зовнішньому навантаженню оцінюємо за допомогою маси тіла.

Маса тіла – це величина яка вказує як тіло опирається зовнішньому впливу.

2. Основний закон динаміки

Між величиною прикладеної сили та величиною прискорення яке вона надає тілу існує прямопропорційний зв'язок

3. Прискорення яке система сил надає тілу дорівнює векторній сумі прискорень, які надають кожна зі складових системи.

( Принцип суперпозиції)

4. Закон рівності дії та протидії

Внаслідок взаємодії два тіла здобувають прискорення які зворотньо пропорційні їх масам.

2. Дві задачі динаміки

Задача динаміки при розв'язанні дозволяють встановити математичний зв'язок між законами руху та причинами які викликають змінення параметрів руху.

Зад. 1 (пряма)

За відомим законом руху визначити величини прикладених сил.

Зад. 2 (зворотня)

3. Сили інерції

Сила інерції це умовна сила протидії з якою в'язь діє на об'єкт, що рухається. Умовність полягає в тому, що точку прикладання переносимо до об'єкту, що вивчаємо.

Сила інерції завжди спрямована в сторону протилежну прискоренню і за величиною дорівнює добутку маси на прискорення.

VI. Підсумок заняття.

1. Що таке динаміка?

2. Що таке маса тіла?

3. В чому полягає дві задачі динаміки?

4. Що таке сили інерції?

5. Дати визначення закону інерції.

6. Дати визначення основному закону динаміки.

7. Дати визначення принципу суперпозиції.

8. Дати визначення закону рівності дії та протидії.

VII. Домашнє завдання.

Л–1, стор. 119–123.

План заняття №__22__

Вид заняття: тематична лекція.

Тема 3.2: Рух матеріальної точки.

Мета заняття: вивчити сили інерції при прямолінійному та криволінійному рухах; дати визначення принципу Даламбера.

Основна література:

1. Эрдеди А.А.и др. Техническая механика: Теоретическая механика. Сопротивление материалов. М: 1991г.

Додаткова література:

2. Микитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов. М: 1983г.

Структура заняття

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Що таке сила інерції?

2. Дайте визначення закону інерції?

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.