Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пр з переклад.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
296.45 Кб
Скачать

Питання до іспиту (ііі триместр)

 1. Загальна характеристика періодів розвитку давньої української літератури.

 2. Перекладна література Київської Русі: час і причини появи. Перший південнослов'янський вплив.

 3. Виникнення руського літописання: час і причини. "Повість временних літ": історія створення, редакції, композиція.

 4. Києво-Печерський патерик: історія створення, ідейна спрямованість пам'ятки.

 5. "Повчання дітям" Володимира Мономаха: час і причини написання, композиція. Образ ідеального князя.

 6. Система образів "Слова про Ігорів похід". Образ Руської землі.

 7. Полемічна література: час і причини виникнення. Шляхи розвитку.

 8. "Послання до єпископів" Івана Вишенського: причини написання, ідейно-тематичний зміст, особливості композиції та творення образів.

 9. Інтермедія як форма драматичної творчості. Інтермедії до драми Якуба Гаватовича.

 10. Драма Феофана Прокоповича "Владимир": її новаторський характер, жанр і композиція, образ князя Володимира.

 11. Козацькі літописи.

 12. Образ Богдана Хмельницького та інших гетьманів у Літописі Самовидця.

 13. Літопис Самійла Величка як явище літературного бароко.

 14. Літературна творчість мандрівних дяків.

 15. Збірка Григорія Сковороди "Сад божественних пісень": основні мотиви та образи. Особливості версифікаційної практики Григорія Сковороди.

 16. “Байки харківські” Г.Сковороди: композиція, тематика, зв’язок із античністю.

 17. Художні стилі в українській літературі початку ХІХ ст. (класицизм, сентименталізм, романтизм).

 18. Творчість І.Котляревського.

 19. Творчість Г.Квітки-Основ’яненка.

 20. Львівський гурток романтиків “Руська трійця“.

 21. Київський осередок романтизму.

 22. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

 23. Періодизація творчості Т.Г.Шевченка.

 24. Літературна творчість П.Куліша: загальна характеристика.

 25. Творчість Марка Вовчка.

 26. Ю.Федькович у контексті українського реалізму.

 27. Творчість Б.Грінченка.

 28. П.Грабовський: особливості життя і творчості.

 29. Творчість І.Нечуя-Левицького у культурно-історичному контексті.

 30. Соціально-психологічний роман в українській літературі.

 31. Творчість П.Мирного.

 32. Український “театр корифеїв”.

 33. Творчість І.Карпенка-Карого.

 34. Літературна творчість І.Франка.

 35. Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХІХ ст.

 36. Творчість О.Кобилянської.

 37. Поетична та прозова спадщина Лесі Українки.

 38. Творчість М.Коцюбинського.

 39. Новелістика В.Стефаника.

 40. Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

 41. Художні стилі в українській літературі початку ХХ ст.

 42. Психологічна проза у творчості В.Підмогильного.

 43. Розвиток модерністського дискурсу в українській літературі ХХ ст.

 44. Українська література періоду МУРу.

 45. Нью-Йоркська група поетів.

 46. Шістдесятництво як літературне явище.

 47. Характерні особливості поезії 80-х рр.

 48. Епатаж кінця 80- х – Бу-Ба-Бу, Пропала грамота.

 49. Українська література 90-х рр.

 50. Розвиток української прози ІІ половини ХХ ст.

 51. Літературний процес 70-х рр.

 52. Проза української діаспори.

 53. Проза Валерія Шевчука.

 54. Постать М.Вінграновського.

 55. Творчість І.Драча.

 56. Постать Л.Костенко.

 57. Постать В.Стуса.

 58. Київська школа поетів.

 59. Творчість Ю.Андруховича.

 60. О.Забужко як письменниця.

 61. Літературна дискусія 1925-1927 рр.

 62. “Празька школа поетів”.

 63. Творчість В.Домонтовича.

 64. Історичний роман П.Загребельного.

 65. Драматургія М.Куліша.

 66. “Романтика вітаїзму” М.Хвильового.

 67. Жанр кіноповісті у творчості О.Довженка.

 68. Літературна діяльність В.Винниченка.

 69. Революційна романтика в творах Ю.Яновського.

 70. Публіцистична та літературна діяльність І.Багряного.

 71. Характеристика творчості В.Барки.

 72. Творчість У.Самчука.

 73. Новелістика Григора Тютюнника.

 74. “Химерна” проза в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

 75. Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.