Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опір Матеріалів(метод.для самостійного вивчення....doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
4.54 Mб
Скачать

5.3 Завдання для відпрацювання пропущених занять

Задається схема конструкції (рис 5.3), розміри, навантаження, жорсткість, допустиме дотичне напруження. Необхідно:

1) побудувати епюри крутних моментів і кутів закручування ( в долях і );

2) підібрати з умови міцності діаметр суцільного круглого перерізу і зовнішній діаметр трубчастого перерізу, для якого =α;

3) визначити відношення площ поперечних перерізів обох валів. Данні взяти з таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

ч/ч

М,

кН·м

,

МПа

α

1

3

2

1,5

2

3

4

6

80

0,9

2

4

1,5

1

3

6

1

2

70

0,85

3

5

1,5

2

6

1

4

2

60

0,8

4

6

1,2

2

5

2

7

1

50

0,75

5

2

1,3

1,5

4

3

6

2

40

0,7

6

3

2,5

1

5

4

1

6

45

0,65

7

4

1,6

0,5

2

7

1

5

55

0,6

8

7

0,5

1,5

4

2

3

6

65

0,55

9

8

0,6

1,0

8

6

2

3

75

0,5

10

6

1

0,8

5

1

3

7

85

0,4

Рисунок 5.3

Тема 6 Розрахунок болтових і заклепкових з’єднань

6.1 Основні теоретичні відомості

Розрахунок болтових і заклепкових з’єднань виконується з умови міцності на зріз і зминання.

З умови міцності на зріз:

де F – діюча зовнішня сила, яка рівномірно розподілена на n заклепок;

k – кількість зрізів заклепки;

АЗР – площа поперечного перерізу заклепки;

d – діаметр заклепки;

n – кількість заклепок з умови міцності на зріз.

З умови міцності на зминання:

де t – товщина з’єднуваних деталей;

n – кількість заклепок з умови міцності на зминання.

6.2 Приклади розв’язку задач

Задача 1

Болт діаметром d = 20 мм, який працює на розтяг, спирається головкою на лист (рис. 6.1).

Визначити допустиме значення сили [F] з умови міцності болта на розтяг, його головки діаметром D = 32мм і його висотою h = 12мм на зріз і опорної поверхні головки на зминання, якщо допустиме напруження на розтяг, зріз і зминання: [σР] = 120 МПа, [τ] = 70МПа, [σЗМ] = 170МПа.

Розв’язок:

Обчислимо площі перерізів, які працюють на розтяг, зріз і зминання. У розрахунок на розтяг ввійде площа поперечного перерізу болта:

Площа опорної поверхні головки, Рисунок 6.1 що працює на зминання, дорівнює:

Площа зрізу дорівнює площі бокової поверхні циліндра діаметром d і висотою h:

З умови міцності на розтяг, зминання і зріз маємо:

Звідси допустиме значення сили [F] = 37.7 кН.

Задача 2

Стик двох листів товщиною t = 16мм, перекритий двома накладками товщиною t1 кожної, розтягується силами Р = 500кН (рис. 6.2). Знайти необхідну кількість n заклепок діаметром d = 20мм, ширину листа b товщину накладки t1, якщо допустиме напруження: на розтяг [σ] = 160 МПа, на зріз [τЗР] = 90МПа і на зминання [σЗМ] = 320МПа.

Розв’язок:

Кожна заклепка має дві площини зрізу. Умова міцності заклепкового з’єднання на зріз запишеться так:

З умови міцності на зминання:

Отже приймаємо 9 заклепок з кожної сторони стику в три ряди по три заклепки в ряд (рис. 6.2).

Підбираємо площу поперечного перерізу листа з умови міцності на розтяг:

Робоча ширина листа:

Щоб знайти повну ширину листа, потрібно до робочої ширини додати ширину отворів 3d=6см, тоді b=19,5+6=25,5см. Цієї ширини достатньо для розміщення трьох заклепок (відстань між центрами заклепок приймаємо рівним 3d). Товщина t1 кожної накладки повинна бути не меншою половини товщини листа. Приймаємо t1 = 8мм.

Рисунок 6.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.