Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова робота. Проблеми навчання та виховання....doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
296.45 Кб
Скачать

Висновки

Науковий аналіз педагогічної спадщини М. О. Корфа має не тільки теоретичне значення, але й велику практичну цінність в умовах реорганізації системи освіти в Україні. Постать Миколи Корфа була і залишається для нащадків прикладом високого благородства у галузі народного просвітництва і духовної наснаги у світлі педагогічних ідей. Його творчі починання співзвучні з пристрасним відстоюванням позицій демократизму, гуманізму, патріотизму у вихованні підростаючого покоління, невтомній боротьбі проти бюрократизму, несправедливості, морального невігластва.

Основним у творчій спадщині М. О. Корфа є його педагогічна концепція шкільної освіти – розвивального, релігійно-морального навчання і виховання, в якій отримали наукове вирішення такі проблеми: предмет, цілі і задачі земської школи; зв’язок педагогіки з іншими науками і шкільною практикою; роль спадковості у розвитку особистості; співвідношення загальноосвітнього і професійного знання, готових методичних систем і творчості вчителя.

Велику увагу М. О. Корф приділяв професійній підготовці вчителів, рівню їх освіченості. Завдяки його зусиллям попечителі земських шкіл знали до дрібниць потреби вчителів, слідкували за їхньою роботою, виплатою зарплатні. Особливо важливим став факт ініціювання і здійснення Корфом колосальної підтримки вчителів народних шкіл, котрі мали можливість отримувати освіту в спеціальних навчальних закладах.

Цінним у педагогічній спадщині Микола Корфа є те, що він розробив тип однокласної земської школи з трирічним терміном навчання і методику ведення уроку одночасно в трьох класах.

М. О. Корф одним із перших в Росії виступив з вимогою загального обов’язкового початкового навчання рідною мовою, а також першим у нашому краї поставив питання необхідності навчання жінок у сільських школах, про створення середньої школи-гімназії і ремісничого училища.

Можна з впевненістю сказати, що Микола Корф започаткував і створив величезну і безсмертну в державному відношенні справу – народну початкову школу і навіки вписав своє ім.’я на сторінках історії нашої освіти.

Список використаних джерел

 1. Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет / Б.Б. Веселовский. – СПб. – Т. 4.

 2. Гнедин Д.Т. Мои воспоминания / Д.Т. Гнедин // Русское богатство. – 1893. – №7.

 3. Глузман А.В. Образование и педагогическая мысль Крыма (XX - начало XX столетия) / А.В. Глузман, Л.И. Редькина. – К. : Знание, 2007. - 386 с.

 4. Гольдин Ф.Л. Прогрессивная педагогическая мысль юга Украины половины - начала XX ст. Конспект лекций спецкурса для студентов госуниверситета / Ф.Л. Гольдин. - Одесса, 1965. - 79 с.

 5. ДАЗО Ф. 56. Олександрівська повітова земська управа. - Оп. 1., справа № 31. "Отчет уездного училищного сонета о состоянии народного образования за 1882/83 учебный год". – 1883. – 99 с.

 6. Дем'яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX - перша третина XX ст.): монографія / Н.М. Дем'яненко. – К. : ІЗМН, 1998.

 7. Егоров С. Ф. Выдающийся русский педагог второй половины 19 века / С. Ф. Егоров // Советская педагогика. – 1984. - № 8. – С. 108-110

 8. Кашин В. С. Поездка к барону Корфу / В. С. Кашин // Современная летопись. – 1871. - № 1. – С. 8-9.

 9. Корф Н. Как наше земство зарождалось и подрастало / Н. Корф // Русская мысль. – 1881. – №4.

 10. Корф Н. Как наше земство зарождалось и подрастало / Н. Корф // Русская мысль. – 1881. – №3.

 11. Корф Н. Об инспекции народных училищ / Н. Корф // Народная школа. – 1881. – №1.

 12. Корф Н. А. Об учителях и учительских помощниках / Н. А. Корф // Народная школа. – 1881. - № 4. – С. 7-14

 13. Корф Н. А. Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей земских школ / Николай Александрович Корф. – СПб. – 1872. – 363 с.

 14. Корф Н. А. Руководство к обучению грамоте по звуковой методике / Николай Александрович Корф. – Екатиринослав, – 1867. – 96 с.

 15. Корф Н. А. Малютка. Первая книга после азбуки для народной школы / Николай Александрович Корф. – СПб. – 1872. – 115 с.

 16. Кушніренко І. К. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції. Сторінки із книги життя / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург. – 2010. – 222 с.

 17. Кушніренко І. К. Напівзабуті імена: сторінки життя і творчості М. О. Корфа та І. І. Рачинського / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Дніпровський металург. –2004. – 118 с.

 18. Кушніренко І. К. М. О. Корф: справа всього життя / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 300 с.

 19. Лебедь П. А. Устроитель народной школы Н. А. Корф (1834-1883) / П. А. Лебедь // Начальная школа. – 1984. - № 11. – С. 70-73

 20. Медников Ф. Барон Николай Александрович Корф / Ф. Медников // Народная школа. – 1873. – № 11.

 21. Песковский М. Л. Барон Н. А. Корф, его жизнь и общественная деятельность / Матвей Леонтьевич Песковский. – СПб. – 1893. – 95 с.

 22. Письмо в редакцию барона Н.А. Корфа (Ответ на “сообщенное” возражение) // Вестник Европы. – 1868. – Т. V.

 23. Пуха І. В. Александровск – педагогическая Мекка / І. В. Пуха // Запорізька Січ. – 1992. – № 7. – С. 5 – 7.

 24. Семёнов Д. Педагогические очерки школ Александровского уезда. Письмо 3-е. / Д. Семёнов // Народная школа. – 1872. – №1.

 25. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения в 6 т. т.4 / Константин Дмитрович Ушинский. – М. : Педагогика, 1989. – 528 с.

 26. Шумілова І. Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект. Монографія / І. Ф. Шумілова. – Донецьк : ТОВ «Юго – Восток», 2008. – 206 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.