Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Довбиш_ОПИС+.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
6.09 Mб
Скачать

183

А.С. Довбиш Основи проектування інтелектуальних систем

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Суми

«Видавництво СумДУ»

2009

УДК 004.89(075.8)

ББК 32.373.202.273

Д 58

Рецензенти:

О.Ю. Соколов – доктор технічних наук, професор (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків);

О.А. Стєнін –доктор технічних наук, професор

(Національний технічний університет України “Київський

політехнічний інститут, м. Київ);

Є.А. Лавров – доктор технічних наук, професор (Національний аграрний університет, м. Суми)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №1.4/18-Г-2988 від 31.12.2008 р).

Довбиш А.С.

Д 58 Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник/А.С. Довбиш.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 171 с.

ISBN 978-966-657-225-0

У посібнику розглянуто питання методології проектування інтелектуальних систем. При цьому наголос зроблено на поданні сучасних методів оптимізації параметрів навчання у рамках перспективної інформаційно-екстремальної технології аналізу та синтезу інтелектуальних систем, що дозволяє будувати безпомилкові за навчальною вибіркою вирішальні правила за умов апріорної невизначеності.

Посібник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним спеціалістам, які займаються проектуванням та експлуатацією інтелектуальних систем різного призначення.

УДК 004.89(075.8)

ББК 32.973.202.273

ISBN 978-966-657-225-0 © Довбиш А..С., 2009

ЗМІСТ

Список скорочень 6

Передмова 7

Вступ 8

1. Методологія проектування інтелектуальних

систем 10

1.1. Основні визначення та класифікація

інтелектуальних систем (ІС) 10

1.2. Основні принципи проектування ІС 19

1.3. Основні властивості ІС 22

1.4. Етапи проектування ІС 25

1.5. Види забезпечення ІС 28

1.6. Структура і функції ІС, що навчається 31

1.7. Загальна постановка задачі інформаційного

синтезу ІС, що навчається 36

1.8. Основні задачі інформаційного синтезу ІС 39

1.9. Контрольні запитання та завдання до першого

розділу 44

2. Методи аналізу та синтезу іс, що навчаються 47

2.1. Методологія проектування інформаційного

забезпечення ІС 47

2.2 Основні положення ІЕІ-технології 51

2.3. Формування вхідного математичного опису 58

2.4. Визначення мінімального обсягу репрезентативної

навчальної вибірки 61

2.5. Визначення нормованих допусків на ознаки

розпізнавання 66

2.6. Оцінка статистичної стійкості і статистичної

однорідності навчальної вибірки 74

2.7. Інформаційні критерії оптимізації параметрів

функціонування ІС, що навчається 77

2.8. Базовий інформаційно-екстремальний алгоритм

навчання 85

2.9. Оптимізація контрольних допусків на ознаки

розпізнавання 89

2.10. Оптимізація рівнів селекції координат двійкових

еталонних векторів-реалізацій образів 106

2.11. Оптимізація кроку квантування за часом

вхідних реалізацій 116

2.12. Оптимізація словника ознак розпізнавання 121

2.13. Класифікаційне самонастроювання ІС,

що навчається 125

2.14. Функціонування ІС в режимі екзамену 130

2.15. Визначення періоду прйняття рішень в режимі

екзамену 133

2.16. Контрольні запитання та завдання до другого

розділу 139

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]