Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додаток.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
31.23 Кб
Скачать

Додаток А

(довідковий)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ТеСЕТ

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Напрям підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

_______ К. О. Дядюра

«__»______20__ р.

Завдання

до випускної кваліфікаційної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

студенту групи _____ ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

Тема дипломної роботи: _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Мета роботи: ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

План роботи та терміни виконання:______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Керівник роботи: ____________________ _____________

(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Завдання до кваліфікаційної роботи отримав:

«____»___________20___ р. _________________

(підпис студента)

Додаток Б

(довідковий)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Центр заочного, дистанційного та вечірнього навчання

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Напрям підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

_______ К. О. Дядюра

«__»______20__ р.

Завдання

до випускної кваліфікаційної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

студенту групи _____ ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

Тема дипломної роботи: _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Мета роботи: ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

План роботи та терміни виконання:______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Керівник роботи: ____________________ _____________

(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Завдання до кваліфікаційної роботи отримав:

«____»___________20___ р. _________________

(підпис студента)

Додаток В

(довідковий)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ТеСЕТ

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Спеціальність 7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

_______ К. О. Дядюра

«__»______20__ р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.