Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word титулка.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
53.28 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба

Шосткинського інституту

Сумського державного університету

Допущений до захисту

Завідуючий відділенням

_______________В.М. Карась

«_____»____________20___р.

____________________Колонний апарат______________________

(тема курсового проекту)

Курсовий проект

М 08. 5.05050207.07.ТЗ

Голова циклової комісії ______________ Денисюк І.Я.

Керівник проекту ______________ Чертіхін О.В.

Виконавець ______________ Жигало О.С.

2012р.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба

Шосткинського інституту

Сумського державного університету

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий відділенням

_______________В.М. Карась

«_____»____________20___р.

ЗАВДАННЯ

до курсового проекту з предмету “Обладнання підприємств галузі”.

Спеціальність 5.05050207 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної промисловості”

__________________Жигало Олександра Сергійовича____________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Тема:Розрахувати колонний апарат Двнутр=600мм для розділення суміші ацетон-бензол під атмосферним тиском за даними: географічний район ІІІ, кількість тарілок типу

ТСК-1 – 20 штук. Виконати розрахунок укріплення отвору для виходу пару Д=200мм

Склад проекту:

Пояснювальна записка

 1. Обґрунтування конструкції апарату.

 2. Характеристики хімічного продукту та теплоносія.

 3. Вибір конструкційних матеріалів.

 4. Розрахункова частина:

  1. Вибір вихідних даних.

  2. Розрахунок корпусу на міцність.

  3. Розрахунок фланцевого з’єднання.

  4. Розрахунок укріплення отвору.

  5. Розрахунок опор.

Висновок.

Література.

Додаток.

Графічна частина

А1 –Складальне креслення, загальний вид колонного апарату.

А2 – Складальне креслення, куб.

А3 – Деталь, днище.

А3 –Деталь, фланець.

Розглянуто на засіданні циклової комісії загальнотехнічних дисциплін.

Протокол № _______ від «_____»______________20___р.

Голова циклової комісії Денисюк І.Я.

(підпис, прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання «______»_____________20___р. Чертіхін О.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

Термін виконання роботи «_____»_____________20___р. Жигало О.С.

(підпис, прізвище, ініціали)

ЗМІСТ

Вступ.

 1. Обґрунтування конструкції апарату.

 2. Характеристики хімічного продукту та теплоносія.

 3. Вибір конструкційних матеріалів.

 4. Розрахункова частина:

  1. Вибір вихідних даних.

  2. Розрахунок корпусу на міцність.

  3. Розрахунок фланцевого з’єднання.

  4. Розрахунок укріплення отвору.

  5. Розрахунок опор.

Висновок.

Література.

Додаток.

ВСТУП

Темою курсового проекту являється розрахунок колонного апарату для роз’єднання суміші ацетон-бензол.

Колони отримали велике розповсюдження завдяки великій продуктивності і можливості переробки великої кількості сировини.

В хімічній і нафтопереробній промисловості приміняються тарілчасті колони різних розмірів:від не великих діаметрів 300-400 мм і до великих високопродуктивних устаткувань,з колонами діаметром 5-12 м . Висота колони залежить від числа тарілок і відстанню між ними. Чим менше відстань,тим нижче колона. Однак при зменшенні відстані між тарілками,збільшується зніс бризок і виникає небезпека перекидання рідини з нижніх тарілок до верхніх,що дуже зменшує ККД устаткування.

Класичний тип колонних апаратів – тарільчаті та насадочні. В тарільчатих – контакт між рідиною і газовою фазою відбувається за рахунок багаторазового барботажу газу (або пара) через шар рідини, а в насадочних – за рахунок стікання рідини по елементам насадки. В обох випадках рідина стікає вниз під дією сили тяжіння, а газова фаза рухається назустріч знизу вгору.

Ректифікаційні установки, як правило, представляють собою складні агрегати, в яких колона зв’язана з рядом допоміжних апаратів: кубами, кип’ятильниками, різноманітними теплообмінниками, сепараторами та ін.. Іноді цей зв'язок тільки технологічний (через систему трубопроводів), а в деяких випадках всі апарати конструктивно об’єднані в один агрегат. Трубопроводи, обслуговуючі майданчики і допоміжне обладнання, кріпляться до корпусу колони. На колонах монтують багато контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання тиску, температури, складу суміші та ін.. Колони працюють звичайно при атмосферному тиску, підвищеному тиску та вакуумі менш поширені.

Температурні межі застосування колонних апаратів доволі великі: від 2500С в кріогенній техніці до +350÷4000С.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.