Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_2011_gosp_pravo.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
275.97 Кб
Скачать

Посилання на електронні ресурси робиться як виключення із загального правила, коли неможливо знайти їх в офіційних виданнях!!!

Диски:

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко,  П. М. Чуєв . — Електрон. дані. — Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. — 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. — (Бібліотека студента-медика = Medical students library : започатк. 1999 p.). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з екрану. — На контейнері назва сер. парал. укр., англ. — ISBN 966-573-216-1.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — Електрон. дані. — К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ;  12 см. — (Всеукраїнський перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

Internet:

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрану.

 

Примітка:

Елементи, виділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми дисертаційної роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Загальне позначення матеріалу (в даному випадку [Електронний ресурс]) зазначається у списках літератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.

ПРИКЛАД 2

Оформлення юридичних джерел

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 - 44. – Ст. 356.

 3. Цивільно-процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 – 42. – Ст. 492.

 4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – 22. – Ст. 144.

 5. Господарсько-процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 6. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135.

 7. Кодекс законів про працю вiд 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради України. –1971. – N 50. – Ст. 375.

 8. Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 37 – 38. – Ст. 189.

 9. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288 тощо.

 10. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 01.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. - Ст. 10.

 11. Закон України «Про освіту» від 23.01.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 34. – Ст. 451 тощо.

 12. Указ Президента України «Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України» від 25.07.1997 р. № 705/98 // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 31. – Стор. 25. – Ст. 124 та інші.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» від 14.02.2007 № 228 // Офіційний вісник України. - 2007 р. - № 12. - Стор. 85. – Ст. 446.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» від 29 березня 2002 р. № 401 // Офіційний Вісник України. – 2002. - № 14. - Стор. 85. - Ст. 727.

 15. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» від 18 грудня 2003 р. №169 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 р. за № 156/8755) // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. – Стор. 228. - Ст. 358.

 16. Про розгляд проекту Статуту територіальної громади міста Славутича : Рішення Славутицької міської ради Київської області від 05 жовтня 2007 р. № 348-16-V [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://slavuta.km.ua

 17. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959) та Додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Стор. 346 – 360. – Ст. 23.

 18. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959) та Додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 130.

 19. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950) // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Вип. 1. – К., 1999. – С. 25 – 42.

 20. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. юрид. вузів i факультетів/За ред. П. С. Матишевського, С. С. Яценка, П. П. Андрушка. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 903 с.

 21. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів вищ. навч. закл. освіти/ За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К. - X.: Юрінком Інтер - Право, 2001. - 494 с.

Необхідно мати на увазі, що при посиланні на нормативно-правові акти рекомендується використовувати виключно офіційні видання:

1. Відомості Верховної Ради України

3. Бюлетень законодавства і юридичної практики

4. Офіційний вісник України

5. Зібрання постанов Уряду України

6. Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України

7. Урядовий кур’єр

8. Бюлетень Верховного Суду України

9. Бюлетень Конституційного Суду України

10. Бюлетень судової практики

11. Вісник Державної Податкової Служби України тощо.

ПРИКЛАД 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]