Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Політологія Відповіді.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
394.75 Кб
Скачать

1. Охарактеризуйте сутність, походження, структуру та функції політики.

Як самостійна сфера політика виникла водночас з соціальним, етнічним, релігійним поділом суспільства. Зі зростанням виробництва та розвитком матеріального виробництва, культурних процесів у житті з розвитком мобільності суспільства, почали виокремлюватися групи людей, виникати конфлікти між людьми, які релігія традиції та інші регулятори людських відносин не могли усунути, постала потреба в тій силі, що зможе регулювати відносини між людьми так і виникла політика – яка займається врегулюванням суспільних відносин.

Політика (гр. роlitikе — мистецтво управління державою) як соц. явище – багатобарвне та складне явище:

- це мистецтво управління д-вою; - це участь гром-н у справах д-ви (сусп. інститути та об’єднання гром-н)- напрямок держ. розвитку, завдань, змісту і діял. д-ви;- засіб чи інструмент, за доп. якого в сусп. досяг. інтереси тих чи інших соц. груп, класів, прошарків, які прагнуть до влади чи які знах. при владі. Німецький політолог Вебер зазначив що плітика – це прагнення влади, її завоюванняі утримання в різних великих колективах. Суб'єкти політики — це осо­би і соціуми, а також створені ними установи й організації, які беруть активну, свідому участь у політичному процесі. Об'єктами політики є всі явища політ. та суспіль­ного життя, на які спрямована діяльність суб'єктів політи­ки. Ними можуть бути елементи політичної, економічної, правової і культурно-духовної підсистем суспільства, а та­кож соціуми й окремі особи.

Структура:

- пол відносини і пол діяльнісь( відображає стійкий характер взаємодії сусп груп між собою із інститутами влади) - пол свідомість (показує принципову залежність пол життя від свідомого відношення громодян до своїх владнозначущих інтересів)- пол інтерес (це внутр. джерело пол поведінки людей) - пол організація (пол об’єднання громадян, гром. рухи).

Основні функції політики.

- задоволення інтересів усіх груп сус-ва.- вирішення конфліктів і протиріч та створення цивілізованого діалогу між громадянами і державою - примус в інтересах сус-ва (напр. податки).- включення людини у політичну діяльність- забезпечення соц-ек-ного та соц-пол розвитку всього сус-ва та окремої особи та ствердження на практиці прав громадян.

3. Охарактеризуйте суспільно-політичні уявлення мислителів Стародавнього Сходу.

Конфуцій (давньокитайський мислитель, засновник конфуціанства, яке відтворювало погляди спадкової аристократії, владу імператора) створює правильну, на його думку, концепцію державного управління, висловлює з цього приводу конкретні практичні поради, які можна і сьогодні брати на озброєння, вчить правителів методам завоювання довіри народу, обгрунтовує принципи керування суспільством, забезпечення всезагального щастя на шляху чеснот і справедливості. Трактат «Лунь-юй» протягом багатьох віків вважався основним предметом у китайських школах. Конфуцанство розвивали Мен-цзи та Сунь-цзи. Мен-цзи одним з перших висловив сумнів у абсолютності влади правителя, відкидав ідеї демократії. Вважаючи їх не придатними для Сходу. Сунь-цзи стверджував природність зла у людині, а тому закликав до її самовдосконалення у суспільстві. На його думку теза про рівність людей - це направда, а застосуваня сили на основі права і закону дає гарні наслідки. Основоположною категорією Лаоцзи є «дао», що символізує природний, незалежний ні від кого і ні від чого перебіг подій, втілення чеснот, природної справедливості та загальної рівності. Навіть перемога у війні сприймається Лаоцзи як благо.основний принцип поведінки - можливість діяти не відходячи від вимог «дао». Даосизм у всіх сферах орієнтувався на поміркованість, стриманість, незміність природного стану справ. Моїзм - найзначнішіми його досягненнями є:чітке обгрунтування теорії суспільного договору виникнення держави; висунення ідеї федеративного устрою держави; практичні пропозиції щодо побудови жорсткої адміністративної системи; доктрина казарменого рівноправ’я. Легізм - держава виступає як найвища мета і вінець діяльності людини, а право і закон як найліпший засіб досягнення такої мети. Головні риси закону - верховенство, унівуерсальність, жорстокість, обов’язковість для всіх. Основні методи побудови деспотичної держави матеріальне стимулювання приватних власників, спрямованість їх на землеробство; заохочення бідних до набуття власност, а багатих до добровільної віддачі частини майна бідним;методм нагород і покарань, де перевага надається покаранням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.