Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
glob_ekonomika.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

75. Глобальні виміри продовольчої проблеми

Зростання розвитку НТП створив можл для просторового роз'єднання техн процесу (капіталомісткі, енергоємні й ін.) і розміщ його окремих фаз(напр., проектув, вир-цтво,виготовле і пошир реклами) згідно з факторами вир-цтва, а удосконал транспорту і зв'язку дозволило забезпеч взаємодія цих вир-цтв по відносно помірних витратах. При цьому міжн вир-тво ведеться як на інозем підпр, розміщ у закорд країнах, так і на основі підрядів, переданих місцевим підпр. Унаслідок цього іноземні компанії допомогають не тільки знижувати витрати вир-цтва, але й економії первісних інвест, а також спрощ і здешевл управлінс структур, тому що підрядчики самі відповідають за передану їм фазу виробництва. Існує й інша форма міжн вир-цтва: головне підприємство, розташоване в розвитий країні, перетвор в чисто складальне, а вир-цтво деталей і компонентів для зборки розміщ відповідно до ціни факторів вир-цтва за рубежем. Вир-во орієнт на високотехнолог вироби; зрост: питомої ваги готових виробів та напівфабрикатів; зрост частки машин, обладн та транспор засобів; інтенсифік обміну прод інтелект праці («ноу-хау»).; Розповсюдж сталих та довгострок відносин між поста­ч та покупцями, зрост питомої ваги внутрішньофірм постачань у межах ТНК Оскільки міжн вир-цтво є одним з найважл інструментів боротьби за ринки збуту, воно швидко росте. Існує дуже широкий розкид оцінок його величини - від 4 до 14 трильйонів дол. До початку третього тисячоріччя воно складало 6-7 трильйонів дол.

76. Перспективи та проблеми членства України в сот

Процес приєднання України до системи ГАТТ-СОТ розпочався 1993 р.,16 травня 2008 року Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Членство в СОТ надає такі економічні переваги, як:

-зменшення тарифних і нетарифних обмежень у доступі українських товарів майже на всі світові ринки,

-захист національних виробників від недобросовісного імпорту,

-стабільність розвитку торговельних відносин та справедливе розв'язання торговельних спорів з партнерами;

-підвищення рівня іноземного інвестування в українську економіку для виробництва товарів і послуг, як наслідок модернізація структури українського виробництва та створення нових робочих місць;

-постійна трансформація українського економічного законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ, що довели свою ефективність у найрозвиненіших країнах світу;

-приєднання України до СОТ дало змогу лібералізувати умови торгівлі та співпраці з країнами-членами Європейського Союзу, що є однією із необхідних передумов економічної інтеграції України в ЄС.

-Найголовнішим позитивом від вступу до СОТ є можливість України через роботу в організації впливати на торгівельну політику 153 її членів.

У вступила до цієї МО у несприятливий період розвитку св.. господарства і, відповідно, МТ. Йдеться про вплив світової фінансово-ек. кризи на економіку У.

Лібералізація та відкритість внутрішнього ринку за умов зростання платоспроможного попиту надає широкі можливості для експансії імпорту, погіршення конкурентних, переважно цінових переваг нац.. виробника.

Так, обсяги експорту товарів 2008 року збільшилися порівняно з 2007-м на 35,9% - до 67,7 млрд. доларів, а імпорт зріс на 41,1% і сягнув 86 млрд. доларів. Високі темпи приростання зумовлені насамперед сприятливою для українського експорту кон’юнктурою на зовнішніх товарних ринках усередині року, а також значним внутрішнім попитом на імпортні товари споживчого та інвестиційного призначення.

Негатив:Від вступу України до СОТ виграли експортоорієнтовані галузі, i дещо втратили ті підприємства, чия діяльність зосереджена на внутрішньому ринку. Найбільше програють ті підприємства, які працюють завдяки численним пільгам, що передбачені чинним законодавством України, але не відповідають загальноприйнятій міжнародній практиці, зокрема положенням угод СОТ.

Критика СОТ: Встановленою ціллю СОТ є підтримка вільної торгівлі та економічного зростання. Багато людей аргументують думку, що вільна торгівля не допомагає зробити життя звичайних людей процвітаючим, а лише робить багатих (країн та людей) багатшими. Узгодження СОТ звинувачуються в частковому та нечесному ухилі в бік міжнародних корпорацій та багатих націй.

Критики доводять, що малі країни у СОТ користуються незначним впливом, і всупереч цілі СОТ, замість допомоги країнам, що розвиваються, впливові нації у СОТ фокусуються на своїх власних комерційних інтересах. Вони також стверджують, що принципи здоров'я, безпеки та охорони довкілля стабільно ігноруються.

Ймовірно, цілющий вплив членства України в СОТ був би вагомішим, якби процес приєднання відбувався за умов активнішого реформування національної економіки та системи державного регулювання

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]