Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
368.13 Кб
Скачать

2. Причини правопорушень.

Вивчення матеріалу питання проводжу під час тренінгу з елементами ігрового моделювання, що організовується в групах.

Ігровий тренінг.

Об’єдную учнів у малі групи, регламентую їх діяльність.

Завдання.

«Уявіть себе народними депутатами України або депутатами місцевої Ради. На обговорення вашої Ради винесено питання про попередження та зниження рівня злочинності. Для прийняття обґрунтованого та ефективного рішення необхідно перш за все визначити причини, які призводять до правопорушень.

Визначте причини правопорушень та запропонуйте заходи щодо профілактики та зниження рівня злочинності.»

Під час обговорення у групах підтримую встановлений порядок, задаю навідні та стимулюючі запитання, коригую відповіді учнів, виявляю неточності та розбіжності, заохочую учнів до роботи, за необхідності змінюю хід міркувань у групах, уточнюю позиції учасників дискусії.

Після обговорення у групах її представники називають визначені причини правопорушень та доповідають пропозиції груп щодо зниження рівня злочинності в країні або районі.

Проміжне закріплення.

Проводжу у формі колективної роботи за завданням.

– Серед названих групами причин правопорушень виділіть правильні.

Узагальнюю й коригую відповіді учнів, роблю висновок, що причини правопорушень поділяють на дві групи — об’єктивні (економічні негаразди, недостатній життєвий рівень, низький рівень оплати праці, безробіття, недостатній рівень охорони громадського порядку, низька ефективність роботи правоохоронних органів тощо) і суб’єктивні (індивідуальні особливості правопорушника, його психічні відхилення, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія тощо).

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Процес закріплення відбувається у ході вивчення нового матеріалу, тому в окремий етап не виділяється

V. Підсумки уроку

Аналізує роботу учнів у групах; наголошує на тому, що правопорушення завжди тягне за собою юридичну відповідальність і одна прикра помилка — правопорушення — здатна значною мірою негативно вплинути на все майбутнє життя людини.

VI. Домашнє завдання

  1. Опрацювати текст підручника [§ 6].

  2. Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

  3. Підібрати повідомлення засобів масової інформації про правопорушення та визначити їх вид, форму вини.

Тема. Юридична відповідальність.

Мета: сформувати в учнів поняття юридичної відповідальності, крайньої необхідності, необхідної оборони; познайомити учнів з видами юридичної відповідальності та конституційними принципами юридичної відповідальності; формувати вміння визначати наявність підстав для притягнення до юридичної відповідальності, аналізувати події суспільного життя з точки зору права; виховувати розуміння невідворотності юридичної відповідальності.

Основні поняття: юридична відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

  1. Організаційний момент

  2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

  3. Вивчення нового матеріалу

1. Види юридичної відповідальності.

2. Конституційні принципи юридичної відповідальності.

3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

  1. Закріплення нових знань і вмінь учнів

  2. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

п. актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Термінологічна розминка.

Дайте визначення термінів: «правопорушення», «право», «соціальні норми», «правовідносини».

Індивідуальне завдання.

1) Запишіть на дошці ознаки правопорушення.

2) Наведіть приклади правопорушень, визначте їх вид (злочин, адміністративний, дисциплінарний проступок тощо), форму вини.

3) Запишіть на дошці види правопорушень.

Коригую, доповнюю та узагальнюю відповіді учнів, перевіряю та коментую відповідь учня біля дошки, звертаючи увагу, що однією з ознак правопорушення є передбачена законом юридична відповідальність за нього.