Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Iіi. Вивчення нового матеріалу

Враховуючи надзвичайно великий матеріал уроку, але, що певна його частина вже знайома учням, спираючись на наявні в учнів знання, використовую міжпредметні зв’язки.

1. Поняття та ознаки держави.

Фронтальна бесіда.

Пригадайте з курсу історії стародавнього світу та історії України яке значення держави.

(Доповнюю і коригую відповіді)

Робота з підручником.

Опрацюйте визначення «держава» в підручнику, порівняйте його з тим, що були наведені.

Проміжний підсумок.

Держава є не лише механізмом примусу, про що здебільшого йдеться у курсі історії, але й, насамперед, механізмом регулювання відносин між членами суспільства.

Питання про ознаки держави розглядається з використанням методики роботи в малих групах.

Робота в групах.

Об’єдную учнів у групи (5—7 осіб) і пропоную їм уявити себе екіпажами міжпланетних кораблів, що наближаються до планети, на якій виявлено суспільство розумних істот, подібних до людей. Після висадки на планеті дослідникам необхідно визначити, чи існує на планеті держава, тобто запропонувати ознаки, які можуть свідчити про наявність у суспільстві держави.

У разі, якщо пропоноване завдання викличе в учнів утруднення, пояснюю його на конкретному прикладі: при необхідності визначення у людини захворювання лікар призначає аналізи, виявляє певні ознаки хвороби. Так само слід визначити особливості, які допоможуть установити, що мешканці планети живуть саме державним життям, а не додержавним суспільством.

Представники груп по черзі виступають із повідомленням про підсумки роботи, фіксуючи на дошці свої відповіді.

Узагальнюю, коригую та доповнюю відповіді учнів. (Учні вже повинні самостійно визначити такі ознаки держави, як наявність апарату державної влади, наявність апарату примусу (поліції, міліції, армії)). Повідомляю учням про існування держав, які не мають власної армії, зокрема Ісландія, Ватикан.

Не повинно викликати складнощів розуміння учнями таких ознак держави, як наявність території та кордону, системи права, податкової та фінансової систем, хоча їх не завжди називають як ознаки, що допоможуть з’ясувати наявність держави на новій планеті.

Проміжний підсумок.

На підставі пропонованих учнями ознак визначаю обов’язкові: територія, державний суверенітет, система норм права, податкова система, апарат державної влади тощо, та факультативні: наявність зовнішніх атрибутів тощо.

Робота над формуванням понять.

Пропоную визначення поняття «державний суверенітет», пояснюю його сутність у межах країни (право видавати закони, здійснювати правосуддя, верховенство суверенної влади) та поза нею (можливість самостійно діяти у зовнішніх відносинах, неприпустимість втручання інших держав у внутрішні справи).

2. Функції держави.

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією схеми «Функції держави»).

При вивченні цього питання розкриваю зміст функцій держави як основних напрямків її діяльності, що забезпечують здійснення завдань, визначених у процесі створення держави. Далі увагу учнів звертаю на класифікацію функцій держави, у першу чергу за їх спрямуванням: внутрішні та зовнішні. За наявності часу характеризую постійні та тимчасові функції держави, показую класифікацію функцій за сферами суспільних відносин: політичні, економічні, гуманітарні або соціальні тощо.