Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи римського приватного права.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
103.54 Кб
Скачать

20

Тема1. Предмет система та визначення курсу основ римсь­кого приватного права

3.Критерії поділу римського права на публічне і приватне, 4

4.Етапи (періоди), розвитку римського приватного права. 4

5.Складові частини римського приватного прала: jus civile, jus gentium, ius praterum. 5

6.Основні риси римського приватного права. 5

7.Рецепція римського приватного права. 5

8.Значення вивчення римського приватного права для юриста. 5

9.Система курсу Основ римського цивільного (приватного) права.' 6

10.Поняття джерела права-(основні види джерел) 6

11.Види імператорських конституцій. 6

12.Характеристика законів XII Таблиць як джерела пізнання римського приватного права. 7

13.Сенатусконсульти. 7

14.Кодифікація імператорських конституцій. 7

15.Поняття та значення преторського едикту. 7

16.Характеристика-іu civile (цивільного- права). 8

17.Характеристика іus gentium (права народів) 8

18.Нагвіть видатних юристів Риму. 8

19.Характеристика iu рratoruт. (преторського права). 9

20.Кодифікація преторського.едикту. 9

21.Значення римської юриспруденції як джерела права. 9

22.Причини розвитку римської юриспруденції. 10

23.Форми діяльності римських юристів. 10

24.Причини та резул; тати кодифікаціїї ЮстіНіана. 10

25.Хто Був суб’єктом права в рабовласницькому Римі. 10

26.Поняття правоздатності і дієздатності особи. за римським цивільним" правом. 11

27.Умови повної правоздатності фізичної особи. 11

28.Хто володів в Рим. правом вступати в шлюб( ius connubii), правом вступати цивільно-правові відносини (ius commerci) 11

29.Які могли відбутися зміни в правоздатност і . особи в Римі. 12

30.Фактори які впливали на правоздатність і дієздатність особи в Римі. 12

31.Яка залежність правоздатності особи від сталу свобо­ди, громадянства і сімейного стану. 12

32.Правове положення рабів у Римі. 13

33.Що таке пекулій. Різниця між пекулієм і колоном. 13

34.Поділ людей в Римі, їх правове положення на різних етапах розвитку Римської держави. 13

35.Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб в Римі. 14

36.Виникнення юридичних осіб в Римі. 14

37.ПОНЯТТЯ СІМ’Ї В СТ. РИМІ 14

38.ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ДОМОВЛАДИКИ 14

39.ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВЛАДНИХ ОСІБ 14

40.ВИДИ СІМ’Ї 15

41.ЛІНІЇ І СТУПЕНІ СПОРІДНЕННЯ 15

42.СВОЯЦТВО 16

43.ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ, ВИДИ ШЛЮБУ 16

44.КОНКУБІНАТ 16

45.CUM MANU, SINE MANU 16

46.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ШЛЮБУ 17

47.ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 17

48.ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ 17

49.МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ 18

50.ФОРМИ УСИНОВЛЕННЯ В РИМІ. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ 18

51.ПРИДАНЕ І ПОДАРУНОК 18

52.МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКАМИ І ДІТЬМИ 19

53.ПРИДАНЕ І ПОДАРУНОК 19

54.ВИДИ ПРАВА НА РЕЧІ 19

55.КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ В РИМІ 19

56.ПОНЯТТЯ ВОЛОДІННЯ 21

57.ВИДИ ВОЛОДІННЯ 21

58.ВІДМІННІСТЬ ВОЛОДІННЯ І ДЕРЖАННЯ 21

59.ПОХІДНІ ВОЛОДІЛЬЦІ 22

60.НАБУТТЯ ВОЛОДІННЯ 22

61.ПРИПИНЕННЯ ВОЛОДІННЯ 22

62.ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ 22

63.ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 22

64.ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 23

65.ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 23

66.ВІДЧУЖЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ 23

67.ВИДИ ВЛАСНОСТІ У РИМІ 23

68.ПРЕТОРСЬКА (БОНІТАРНА ВЛАСНІСТЬ). 24

69.ВЛАСНІСТЬ ПЕРЕГРИНІВ. 24

70.Провінційна власність. 24

71.ПЕРВИННИЙ І ПОХІДНИЙ СПОСОБИ НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ 24

72.ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СКАРБУ ТА ЗНАХІДКИ 25

73.ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 25

74.ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ, (геі vindicatio). 25

75.ПРАВО НА ЧУЖІ РЕЧІ 25

76.ДОСУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ 26

77.ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ 27

78.ПОДІЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 27

79.ТИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 27

80.ПРЕТОРСЬКА ФОРМУЛА 28

81.ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПОЗОВІВ 28

82.ВЖИВАННЯ ВІНДИКАЦІЙНОГО І НЕГАТОРНОГО ПОЗОВІВ 28

83.ПОНЯТТЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 29

84.ЗУПИНЕННЯ І ПЕРЕРВА СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 29

85.Поняття зобов' язсіння за римськими джерелами. 29

86.Сторони в зобов'язанні. 29

87.Об'єм і зміст зобов'язань. 29

88.Підстави виникнення зобов'язань. 30

89.Види зобов'язань. 30

90.Способи виконання зобов'язання. 30

91.Наслідки невиконання зобов'язання. 31

92.Поняття і види вини. 31

93.Відповідальність за чужу вину. 31

94.Службова роль договору в Римі. 31

95.Договори строгого права і такі,що засновані на добросовістності 31

96.Поняття зобов'якання ніби з договору. 32

97.Обов'язки сторін в зобов'язаннях ніби з договору. 32

98.Обов'язки сторін в зобов'язаннях,що виникають із ведення чужих справ без доручення. 32

99.Назвіть позови.що1вживаються при вирішенні-спірних пи­тань, які виникають із зобов'язань ніби п договору. 32

100.Поняття та види безпідставного збагачення. 32

101.Поняття зобов'якання, які виникають з Деліктv (правопо­рушення) 32

102.Види деліктів 33

103.Відшкодування шкоди завданої крадіжкою. 33

104.Поняття зобов'язання ніби з делікту. 33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.