Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
micro_testy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
922.62 Кб
Скачать

Витрати виробництва

1. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати складають 2 грош. од., а середні постійні витрати - 0,5 грош. од. Визначити загальні витрати виробництва.

2. Функція загальних витрат виробництва певного товару має вигляд ТС= 100Q - 2Q2 + 0,04Q3. Визначити величину граничних витрат виробництва цього товару при Q =12.

3. Постійні витрати фірми по виробництву годинників складають 200 тис. грн в місяць. Змінні витрати при виробництві 4000 годинників в місяць становлять 160 тис. грн. Обчисліть величину загальних витрат, середніх витрат, середніх змінних витрат виробництва.

4. У короткостроковому періоді фірма "Протон" виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати становлять 2 грн; середні постійні витрати - 0,5 грн. Обчисліть загальні витрати виробництва фірми.

5. Технологія виробництва даної фірми є такою, що співвідношення витрат капіталу і праці є фіксованим: 1 станок - 3 працівники. Таким чином фактори є взаємодоповнюючими, тому надлишкова кількість будь-якого з факторів не може забезпечити збільшення випуску. Нехай фірма в місяць орендувала 4 станки. Місячна ставка заробітної плати найманих працівників складає 900 грош. од., місячна орендна плата за один станок - 300 грош. од. В и з н а ч и т и загальні витрати виробництва фірми за місяць.

6. Виробнича функція задана в таблиці:

Кількість

праці, L

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску, Q

15

36

54

66

76

70

На основі наведених даних в и з н а ч и т и мінімальний рівень середніх змінних витрат виробництва і обсяг випуску, при якому досягається цей рівень витрат, якщо ставка заробітної плати дорівнює 18 грн/год. і праця є єдиними змінним фактором виробництва.

7. Функція загальних витрат фірми визначається як ТС = 72 + 4Q + 2Q2 , де Q – кількість одиниць товару. За якого обсягу виробництва крива середніх загальних витрат фірми досягає мінімуму?

8. Функція загальних витрат фірми визначається як ТС = 10 + 5Q + Q2 , де Q – кількість одиниць товару. Визначте середні змінні витрати виробництва п’яти одиниць продукції.

9. Функція загальних витрат фірми визначається як ТС = 20 + 5Q + Q2 , де Q – кількість одиниць товару. Визначте середні загальні витрати виробництва п’яти одиниць продукції.

10. Функція загальних витрат фірми визначається як ТС = 10 + 3Q + 3Q2 , де Q – кількість одиниць товару. Визначте загальні змінні витрати виробництва семи одиниць продукції.

11. Функція загальних витрат фірми визначається як ТС = 40 + 7Q + 2Q2 , де Q – кількість одиниць товару. Визначте середні постійні витрати виробництва чотирьох одиниць продукції.

Виторг і прибуток фірми

1. Функція попиту на продукцію фірми Р = 144 - 3Q, а функція середніх витрат АТС = 25/Q +Q. При якому обсязі виробництва продукції ця фірма максимізує економічний прибуток?

2. Фірма з`ясувала, що при існуючому попиті на її продукцію функція залежності середнього виторгу від обсягу продукції описується рівнянням AR = 10 - Q. Якщо середні витрати фірми на виробництво даної продукції ATC = (16+Q2)/Q, то який прибуток або збиток отримає фірма, яка оптимізує обсяг випуску продукції у короткостроковому періоді?

3. Інформація про функцію попиту на продукцію фірми та загальні витрати її виробництва наведені у таблиці:

Випуск продукції у шт., Q

Ціна (грош. од.), Р

Загальні витрати виробництва грош. од., ТС

1

12

29

2

11

31

3

10

32

4

9

34

5

8

37

6

7

42

7

5

49

8

3

59

За якого обсягу випуску продукції фірма максимізує економічний прибуток?

4. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 0,5 тис грн в рік; використовувана ним власна апаратура вартістю 1 тис грн, зношується за один рік.

Коли він працював в магазині технічних товарів, його річна заробітна плата становила 2,5 тис. грн. Зайнявшись бізнесом, підприємець отримав бухгалтерський прибуток за рік 4 тис. грн.

В и з н а ч и т и: економічний прибуток підприємця.

5. Функція витрат фірми ТС = 0,5Q2 + 2Q, функція попиту на продукцію фірми Р = 10-0,5Q. В и з н а ч и т и за якої ціни економічний прибуток фірми буде максимальним.

6. Функція витрат фірми ТС = 0,5Q2 + 2Q, функція попиту на продукцію фірми Р = 10-0,5Q.

В и з н а ч и т и якою буде величина максимального прибутку.

7. Загальні річні витрати виробництва сталеплавильної фірми (ТС, млн грн) можна представити у вигляді функції ТС = 80 + 55Q, де Q - річний обсяг виробництва (млн т сталі).

Ринкова ціна (Р) тонни сталі встановилась на рівні 110 грн. Визначити яким є обсяг виробництва цієї фірми, якщо її економічний прибуток дорівнює нулю (ЕР=0).

8. Виробнича функція має вигляд Q = 2 K 1/2 L1/2, причому PL = 4 грош. од., PK = 3 грош. од., ТС = 24 грош. од. В и з н а ч и т и, яка комбінація факторів К та L забезпечить максимальний випуск продукції за даних витрат виробництва.

9. Функція витрат фірми ТС = 50 + Q2. Попит на продукцію фірми описується рівнянням Р = 40 - Q.

В и з н а ч и т и яку кількість товару буде виробляти фірма, для того, щоб максимізувати прибуток.

10. Функція витрат фірми ТС = 50 + Q2, попит на її продукцію описується рівнянням Р = 40 - Q.

В и з н а ч и т и якою буде величина максимального економічного прибутку фірми.

11. Технологія виробництва даної фірми є такою, що співвідношення витрат капіталу і праці є фіксованим: 1 станок - 3 працівники. Таким чином фактори є взаємодоповнюючими, тому надлишкова кількість будь-якого з факторів не може забезпечити збільшення випуску. Нехай фірма в місяць орендувала 4 станки. Місячна ставка заробітної плати складає 900 грош. од., місячна орендна плата за один станок - 300 грош. од., ціна одиниці готової продукції - 15 грош. од.. За один робочий день з допомогою одного станка виробляється 15 одиниць готової продукції. У календарному місяці 20 робочих днів. В и з н а ч и т и величину прибутку фірми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]