Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
micro_testy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
922.62 Кб
Скачать

Теорія виробництва

1. Фірма виробляє продукцію, виробничий процес описується виробничою функцією Q = KL.

У короткостроковому періоді К = const = 10, причому PK = 1 грош.од., PL = 3 грош.од.. Визначте функцію АТС.

2. Фірма працює за технологією, яка характеризується виробничою функцією Q = L0,5K0,25.

У скільки разів збільшиться випуск готової продукції, якщо фірма у 4 рази збільшить використання обох ресурсів?

Виробнича функція фірми має вигляд Q = K0,5L0,5. Припустимо, що в день витрачається 4 години праці (L=4) і 4 години роботи машин (К=4). В и з н а ч и т и середній продукт праці.

3. Процес виробництва на деякому підприємстві описується виробничою функцією Q= 2L2/3K1/3. Визначити алгебраїчний вираз ізокванти при Q =4.

4. Використовуючи дані таблиці про витрати праці L, капіталу K та обсяг випуску готової продукції Q, визначити характер ефекту від зміни масштабу виробництва при переході від А до Б, від В до Г.

L

K

Q

А

40

20

200

Б

60

30

400

В

120

60

800

Г

180

90

880

5. Середній продукт праці дорівнює 30 од. готової продукції, затрати праці складають 15 людино-годин. В и з н а ч и т и у скільки разів збільшиться випуску продукції, якщо затрати праці збільшаться вдвічі, а продуктивність праці залишилась незмінною.

6. Середній продукт праці дорівнює 30 од. готової продукції, затрати праці складають 15 людино-годин (L = 15). Відомо, що граничний продукт шістнадцятої людино-години праці складає 20 одиниць готової продукції.

В и з н а ч и т и, чому буде дорівнювати загальний випуск готової продукції при L =16.

7. Технологія виробництва фірми описується виробничою функцією Q = K0,5 L2, де Q - обсяг випущеної продукції за рік, К - обсяг застосування фактору капітал, L - обсяг застосування фактору праця.

В и з н а ч и т и граничну норму технологічного заміщення капіталу працею, якщо К = 9, L = 4.

8. Ціна одиниці фактору капітал – 10 дол., а ціна одиниці фактору праця – 20 дол. Визначити, при якому значенні граничної норми технологічного заміщення праці капіталом фірма мінімізуватиме витрати у даному виробничому процесі.

9. Виробнича функція фірми має вигляд: Q=АКα Lβ. Визначити граничу норму технологічного заміщення капіталу працею, якщо капіталоозброєність праці дорівнює 10.

10. Виробнича функція має вигляд: Q = 5КL. Ціна одиниці праці PL= 150 грн, ціна одиниці капіталу Рк= 1000 грн. Випуск продукції Q = 1000. Визначити, при якому співвідношенні праці і капіталу фірма мінімізує витрати виробництва.

11. Нехай залежність загального продукту, виробленого фірмою, від кількості залучених одиниць ресурсу праці L визначається як ТР=60L2 – L3. Знайдіть, за якої кількості одиниць праці загальний продукт досягає максимуму.

12. Нехай залежність загального продукту, виробленого фірмою, від кількості залучених одиниць ресурсу праці L визначається як ТР=60L2 – L3. Знайдіть кінцеву межу стадії екстенсивного виробництва.

13. Нехай залежність загального продукту, виробленого фірмою, від кількості залучених одиниць ресурсу праці L визначається як ТР=60L2 – L3. Знайдіть, у разі використання скількох одиниць праці починає діяти закон спадної віддачі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]