Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
micro_testy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
922.62 Кб
Скачать
 1. У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва:

а) витрати виробництва на одиницю продукції зростають;

б) витрати виробництва на одиницю продукції скорочуються;

в) витрати виробництва на одиницю продукції не змінюються;

г) динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу.

 1. Довгострокові граничні витрати характеризують:

а) приріст загальних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

б) приріст середніх змінних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

в) приріст постійних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;

г) приріст середніх загальних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю.

 1. Причиною u – подібного вигляду більшості кривих середніх витрат є:

а) у довгостроковому періоді - дія закону спадної віддачі, у короткостроковому періоді - змінний ефект масштабу;

б) у короткостроковому періоді - дія закону спадної віддачі, у довгостроковому періоді - змінний ефект масштабу;

в) у короткостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу діють у різних напрямках, у довгостроковому – в одному напрямі;

г) у довгостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу діють у різних напрямах, у короткостроковому – в одному напрямі.

 1. Дію спадної граничної продуктивності відзеркалює траєкторія кривої:

a)AFC; б) LAC; в) АТС; r)LMC.

 1. Ефект масштабу супроводжується:

а) зниженням середніх витрат у випадку спадної віддачі;

б) зниженням середніх витрат у випадку економії на масштабі і збільшенням середніх витрат у випадку втрат на масштабі;

в) зростанням обсягів випуску тими ж темпами, що й витрати всіх виробничих ресурсів у випадку постійної віддачі;

г) правильні відповіді б) і в).

 1. Виробнича функція фірми відображає зростаючий ефект масштабу виробництва. Якщо фірма збільшить обсяг випуску у 2 рази, її загальні витрати:

а) зростуть у 2 рази; б) зростуть менш, ніж у 2 рази;

в) зростуть більш, ніж у 2 рази; г) знизяться.

 1. Мінімальний ефективний розмір підприємства - це:

а) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати;

б) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може бути беззбитковою;

в) найбільший з досяжних обсягів виробництва за постійного рівня витрат;

г) найкращий розмір підприємства, який дозволяє максимізувати прибуток.

 1. Якщо для галузі крива довгострокових середніх витрат має значний відрізок постійної віддачі від масштабу, це означає, що:

а) технологія виробництва виключає як економію, так і втрати від масштабу;

б) галузь перетвориться на природну монополію;

в) у галузі будуть однаково життєздатними як малі, так і великі фірми;

г) галузь буде складатися зі значного числа дрібних фірм.

 1. У зв'язку зі збільшенням попиту на продукцію фірма збільшила кількість капіталу від 120 до 150 одиниць, кількість праці з 500 до 625 одиниць, при цьому обсяг випуску збільшився з 200 до 220 одиниць. У цьому випадку має місце:

а) зростаючий ефект масштабу; б) спадний ефект масштабу;

в) постійний ефект масштабу; г) змінний ефект масштабу.

 1. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) її граничний виторг дорівнює ціні;

б) її граничний виторг дорівнює середнім загальним витратам;

в) її граничний прибуток дорівнює нулю;

г) її граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам.

 1. У довгостроковому періоді внаслідок одержання конкурентними фірмами економічного прибутку:

а) фірми почнуть скорочувати обсяги виробництва;

б) фірми залишатимуть галузь;

в) число фірм у галузі не зміниться;

г) нові фірми будуть входити в галузь.

 1. Парадокс прибутку полягає у тому, що:

а) можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі є причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок входження в галузь нових фірм;

б) можливість отримувати тільки нормальний прибуток у конкурентній галузі у довгостроковому періоді є причиною виходу фірм з галузі;

в) тільки великі фірми можуть одержувати економічний прибуток як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді;

г) жодна з фірм не може одержувати економічний прибуток без розширення масштабів її виробництва.

 1. Якщо крива граничних витрат фірми перетинає криву середніх змінних витрат у точці, що відповідає 400 грн, а криву середніх загальних витрат на рівні 500 грн, то вона зупинить виробництво, якщо ціна продукції встановиться на рівні:

а) вище 500 грн; б) 500 грн;

в) вище 400 грн, але нижче 500 грн.; г) нижче 400 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]