Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інформатика посібник.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
2.14 Mб
Скачать

1. Закладка “форматування символів”

1 2 3 4

5 6 7 8

1 – перемикач режиму форматування символів/абзаців;

2 – зміна гарнітури;

3 – розмір шрифту;

4 – відстань між символами (стандартно і поетапно);

5 – зміна накреслення (насиченість, нахил, підкреслення, виворітний шрифт, перекреслення, заголовні літери, верхній індекс, нижній індекс);

6 – відстань між рядками (інтерліньяж);

7 – розтягування символів;

8 – зміщення символів сходинками.

2. Закладка “форматування абзаців”

1 2 3

4 5 6

1 – перемикач режиму форматування символів/абзаців;

2 – розмір абзацного відступу;

3 – відстань між абзацами;

4 – вирівнювання тексту;

5 – відстань до лівого краю тексту;

6 – відстань до правого краю тексту.

У графічному режимі (коли на головній панелі інструментів увімкнена піктограма “Стрілка”) додаткова панель показує тільки місце, в якому розташований курсор (на перетині двох осей координат X та Y).

Програма PageMaker включає, крім цих панелей, окремі палітри: палітру кольорів, контрольна палітру, палітру гіперпосилань, палітру шарів, палітру сторінок і палітру стилів. Деякі змінні палітри, як, наприклад, бібліотечна палітра, встановлюються автоматично і потрапляють у список окремо, через пункт меню Вікна (Window). Щоби сховати всі палітри й панелі, крім головної панелі інструментів, натисніть Shift+Tab. Щоб зробити це вручну або відкрити панель, котрої на даний момент немає на робочій площі, використовуйте меню Вікна (Window), а в ньому – відповідні команди.

Колонки. Як правило, більшість книг не потребують поділу на колонки. Здебільшого книжкові шпальти – це суцільний текст, розбавлений ілюстраціями, зображальними елементами (заставками), буквицями, різновидами заголовків, колонтитулом і колонцифрами.

Щоби почати верстання тексту на газетній сторінці, спочатку потрібно поділити шпальту на потрібну кількість сторінок. Це робиться в меню Макет → Колонки (Layout → Coloumn Guides). У діалоговому вікні, котре з’являється при натисканні цієї послідов­ності меню, можна позна­чити: кількість колонок на обох сторінках розвороту, простір між колонками (у міліметрах або дюймах – залежно від параметрів до­кумента). Також є можливість встановити режим однакового набору колонок для обох сторінок розвороту.

Д

Алгоритм роботи з ілюстрацією

(на прикладі версії 7.0)

ля вставки ілюстрацій у документ PageMaker існує певна послідовність дій, дотримання якої гарантує швидке і якісне верстання:

 1. Перейти в графічний режим (піктограма “Стрілка” на головній панелі інструментів).

 2. Вибрати фотографію (“Файл” → “Помістити” → Вік­но “Помістити” → вибрати фото мишкою → “Відкрити”) / (“File” → “Place” → Вікно “Place” → вибрати фото мишкою → “Open”).

 3. Оригінал чи ко­пія. Вікно запиту: “Гра­фічний файл займатиме у макеті 764 КБайти. Чи включати в макет повну копію?” / “The graphic in the linked file would occupy 764 KBytes in the publication. Include com­plete copy in the publi­cation anyway?”

Якщо вибрати “Так” – вставляється фото з усім обсягом власної пам’яті.

Якщо вибрати “Ні” – вставляється тільки його копія (її достатньо; з нею можна працювати, як з повноцінним фото), а комп’ютер запам’ятовує зв’язок з оригіналом. Зв’язок з оригі­налом і саме зображення втратиться, якщо перенести макет на інший комп’ютер.

Якщо верстальник не планує друкувати макет за межами редакції, тоді, щоби не перевантажувати макет, варто вставляти копію – обирати “Ні”.

 1. Перетягувати фото можна з допомогою мишки або з допомогою клавіш керування курсором (стрілок). У цьому нам допомагає клавіша Shift.

 1. Зміна розмірів. На чотирьох кутах і на чотирьох сторонах фотографії є чорні квадратики (всього – вісім). Тягнучи їх мишкою у потрібен бік, можна зменшити або збільшити фото. При цьому потрібно обов’язково утримувати клавішу Shift. Якщо цього не робити – фото розтягнеться або звузиться, зникнуть пропорції (особливо уважним бути слід тоді, якщо це фото людини).

 1. Кадрування. Зайві місця на фотографії забираються інструментом “Ножиці” (на головній панелі інструментів) через ті самі чорні квадратики.

 2. Обертати фотографію можна двома способами:

 • з допомогою інструмента “Обертання” (на головній панелі інструментів);

 • у графічному режимі – на додатковій панелі інструмент­тів – у крайньому справа верхньому полі (виставити градус, на який обернеться фотографія за годинни­ковою стрілкою).

 1. Обтікання текстом. Виді­ливши фотографію, треба вибрати команду: головне меню – “Еле­мент” → “Обтікання текстом” (“Element” → “Text wrap”). У діа­логовому вікні вибираємо спосіб обтікання і відстань від фото до тексту з усіх чотирьох боків.

П

Гарячі” клавіші

(на прикладі версії 7.0)

ерелік “гарячих” клавіш, які викорис­товуються у програмі Adobe PageMaker (як і у Photoshop, частина з-поміж них повторюють ті “гарячі” клавіші, які зустрічаються в інших про­грамах на кшталт Microsoft Word i Adobe Photoshop):

Ctrl N створити новий документ

Ctrl O відкрити документ

Ctrl W закрити

Ctrl S зберегти

Ctrl Shift S зберегти як…

Ctrl Q вийти з програми

Ctrl D помістити графічний об’єкт

Ctrl Shift D відкрити менеджер зв’язків об’єктів

Ctrl Shift P параметри документа

Ctrl P друкувати

Ctrl Z відміна тільки останньої дії

Ctrl X вирізати

Ctrl C копіювати

Ctrl V вставити

Ctrl A виділити все

Ctrl Shift A відмінити виділення всього

Ctrl Alt G перейти на іншу сторінку

Ctrl PgDown перейти на попередню сторінку (кроки назад)

Ctrl PgUp повернутися на наступної сторінки (кроки вперед)

Ctrl Alt Shift G додати нову сторінку (в кінці документа)

Ctrl Shift B насичений шрифт

Ctrl Shift I курсивний шрифт

Ctrl Shift U підкреслений шрифт

Ctrl Shift / перекреслений шрифт

Ctrl Shift V виворітний шрифт

Ctrl Shift Q відстань між літерами “No track”

Ctrl Shift Х ширина літер 100%

Ctrl T відкривання вікна “Шрифти”

Ctrl M відкривання вікна “Параграфи”

Ctrl I відкривання вікна “Відступи/Табуляція”

Ctrl 3 відкривання вікна “Стилі”

Ctrl Shift L вирівнювання до правого краю

Ctrl Shift C вирівнювання по центру

Ctrl Shift R вирівнювання до лівого краю

Ctrl Shift J вирівнювання на ширину колонки (крім останнього рядка)

Ctrl Shift F вирівнювання на ширину колонки (повне)

Ctrl U наповнення і лінії

Ctrl F додати рамку

Ctrl Alt F змінити параметри рамки й обтікання

Ctrl Shift F змінити рамку на шаблон

Ctrl Alt ] наступна рамка

Ctrl Alt [ попередня рамка

Ctrl ] перенести об’єкт на позицію наперед

Ctrl [ перенести об’єкт на позицію назад

Ctrl Shift ] перенести об’єкт на передній план

Ctrl Shift [ перенести об’єкт на задній план

Ctrl Shift E вишикувати об’єкти

Ctrl Alt E обтікання об’єктів текстом

Ctrl G згрупувати об’єкти

Ctrl Shift G розгрупувати згруповані об’єкти

Ctrl L заблокувати позиції

Ctrl Alt L розблокувати позиції

Ctrl F знайти

Ctrl G знайти наступне

Ctrl H поміняти

Ctrl Alt N показати недруковані елементи

Ctrl + збільшити масштаб перегляду

Ctrl - зменшити масштаб перегляду

Ctrl 0 встановити масштаб перегляду на весь екран

Ctrl 5 встановити масштаб перегляду 50% розміру

Ctrl 7 встановити масштаб перегляду 75% розміру

Ctrl 1 встановити масштаб перегляду за реальним розміром пікселів (100% розміру)

Ctrl 2 встановити масштаб перегляду 200% розміру

Ctrl 4 встановити масштаб перегляду 400% розміру

Ctrl Shift 0 робочий стіл на весь екран

Ctrl R сховати/показати лінійку

Ctrl ; сховати/показати крайні лінії шпальти

Ctrl Alt ; заблокувати крайні лінії шпальти

Ctrl ‘ сховати/показати додаткову панель

Ctrl J сховати/показати панель “Кольори”

Ctrl B сховати/показати панель “Стилі”

Ctrl 8 сховати/показати панель “Шари”

Ctrl 9 сховати/показати панель “Гіперпосилання”

Ctrl Shift 8 сховати/показати панель “Сторінки”

Запитання і завдання для самоперевірки:

Здійсніть огляд комп’ютерних програм для макетування.

Шляхи запуску програми Adobe PageMaker і створення документу.

Опишіть робоче вікно програми Adobe PageMaker. Які панелі присутні на робочому вікні програми?

Назвіть способи додавання, стирання, переміщення сторінок у документі.

Яким чином здійснюється повертання дії назад? Скільки дій можна повернути?

Опишіть основну (робочу) і додаткову панелі інструментів.

Яким чином здійснюється поділ шпальти на колонки?

Опишіть процес вставляння графічного документу в документ, його обробки, обтікання текстом.

Перерахуйте основні “гарячі” клавіші програми Adobe PageMaker.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ

Завдання 1. Набір тексту

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики зі створення й форматування документів Word, освоїти меню “Формат”.

 1. Створити в “Моїх документах” папку з прізвищем сту­дента, котрий виконує завдання (наприклад, “Zavdannia_ Shevchuk”).

 2. У новоствореній папці створити новий документ Microsoft Word і назвати його ім’ям “Zavdannia_1”.

 3. Клацнувши двічі на файл, запустити програму Microsoft Word.

 4. Включити режим відображення недрукованих символів.

 5. У документі написати автобіографію. Використати в тексті такі способи форматування тексту:

 • напівжирний, курсив, підкреслений;

 • вирівнювання по центру, до правого і до лівого краю;

 • контурні літери;

 • перелік;

 • різний розмір літер;

 • різну гарнітуру;

 • різний колір літер.

 1. Пояснити призначення недрукованих символів, котрі з’явилися у процесі набору.

 2. Виключити режим відображення недрукованих символів.

 3. Зберегти файл.

 4. Дописати до автобіографії поточну дату і зберегти файл у тій самій папці під іншим ім’ям “Zavdannia_1_2”.

 5. Закрити файл і програму.

Завдання 2. Редагування тексту

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики з редагування документів Word, зокрема виділення, копіювання, вирізування і вставляння фрагментів тексту.

 1. Відкрити документ Microsoft Word “Zavdannia_1”, створений під час виконання першого завдання.

 2. Поділити текст (автобіографію) на кілька блоків, залежно від змісту (особисті дані, народження, школа, освіта, теперішня освіта, сімейний стан, уподобання тощо).

 3. Відділити блоки один від одного порожнім рядком і заголовками блоків.

 4. Виділити всі заголовки блоків, використовуючи мишку.

 5. Виділити всі заголовки блоків, використовуючи клавіа­туру (клавішу Shift і клавіші керування курсором).

 6. Додати до першого заголовку “Особисті дані” фразу “Блок № 1”.

 7. Скопіювати фразу “Блок № 1” і вставити її біля всіх інших заголовків, помінявши цифри відповідно до порядку.

 8. Зберегти файл у тій самій папці під іншим ім’ям “Zavdannia_2”.

 9. Закрити файл і програму.

Завдання 3. Вирівнювання

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики з вирівнювання тексту, формування зовнішнього вигляду документації.

 1. Створити у папці з завданнями новий документ під назвою “Zavdannia_3”, відкрити його, клацнувши по ньому двічі.

 2. Набрати текст заяви:

Деканові філологічного факультету

Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

проф. Бунчукові Б. І.

студента І курсу (110 групи)

(спеціальність “Журналістика”)

Мельничука Степана Васильовича

Заява

Прошу дозволити скласти достроково іспит з предмету “Технічні засоби й основи виробництва ЗМК” у зв’язку з поїздкою додому (в Донецьку область) на різдвяні свята.

___________

20.12.2011 р.

 1. Здійснити вирівнювання тексту таким чином: “адресну шапку” – по лівому краю (з великим відступом кожного рядка), заголовок “Заява” – по центру, основний текст – на ширину рядка з абзацним відступом 1,5 см, місце для підпису – по правому краю, дату – по лівому краю.

 2. Зберегти документ.

 3. Закрити файл і програму.

Завдання 4. Зовнішній вигляд тексту

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики з формування зов­нішнього вигляду документів Word, зокрема зміни параметрів сторінки, додавання колонтитулів, нумерації сторінок.

 1. Створити у папці з завданнями новий документ під назвою “Zavdannia_4”, відкрити його, клацнувши по ньому двічі.

 2. Набрати або скопіювати з іншого документу текст, котрий би зайняв не менше трьох сторінок (3–4 тис. знаків).

 3. Встановити параметри полів по 2 см з кожного боку, використовуючи команду “Параметри сторінки” в меню “Файл” (закладка “Поля”).

 4. Встановити книжкову орієнта­цію документу.

 5. Поміняти розмір паперу на А5 (210 х 148 мм), викорис­товуючи ту саму команду (закладка “Розмір паперу”).

 6. Додати до документу колонтитул, використовуючи ко­манду “Колонтитули” в меню “Вигляд”. У колонтитулі вставити номер сторінки.

 7. Закрити плашку “Колонтитули” і, двічі клацнувши на номер сторінки, активізувати область колонцифри.

 8. Розмістити номер сторінки по центру (вирівнювання по центру).

 9. Зберегти документ.

 10. Закрити файл і програму.

Завдання 5. Список у тексті

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики з формування й редагування різни видів списків у тексті.

 1. Створити у папці з завданнями новий документ під назвою “Zavdannia_5”, відкрити його, клацнувши по ньому двічі.

 2. Записати прізвища присутніх студентів, укласти їх у формі нумерованого списку за абеткою.

 3. Додати до списку прізвища Воробкевич, Федькович і Коби­лянська (також за абетковим принципом.

 4. Скопіювати цей список і вклеїти на наступній сторінці.

 5. Переформатувати другий список з нумерованого на мар­кований з мітками. Для міток вибрати символ у вигляді фігурного квадрата (наприклад: ).

 6. За допомогою лінійки форматування збільшити відстань від міток до перших літер кожного рядка.

 7. Зберегти документ.

 8. Закрити файл і програму.

Завдання 6. Таблиці в тексті

(До теми «Текстовий процесор Microsoft Word»)

Мета завдання: отримати практичні навики з формування таблиць у документі Word та їх форматування.

 1. Створити у папці з завданнями новий документ під назвою “Zavdannia_6”, відкрити його, клацнувши по ньому двічі.

 2. Створити таблицю (через команду “ТаблицяВста­витиТаблиця”), задавши довільну кількість рядків (до десяти) і шість колонок.

 3. У верхньому (заголовковому) рядку написати заголовки колонок: “”, “Назва ЗМК”, “Тип ЗМК” (газета/журнал/ web-сайт/телеканал/радіоканал), “Місце виходу”, “Заснов­ник/Автор проекту”, “Мотив”.

Назва ЗМК

Тип ЗМК

Місце виходу

Засновник/Автор проекту

Мотив

 1. Вирівняти всі заголовкові написи по центру комірок.

 2. У відповідних рядках вписати назви засобів масової комунікації, котрі даний студент найчастіше читає/ди­виться/слухає, їхній тип, місця появи (місто, область, країна, для web-сайтів – адреса), мотиви (чому студент є їхнім користувачем).

 3. Додати справа сьому колонку з назвою “Дата заснування” і заповнити її.

 4. До заповнених рядків додати ще два.

 5. Увімкнути режим показу недрукованих символів. Пояснити кожен недрукований символ у документі.

 6. Вимкнути режим показу недрукованих символів.

 7. Виділити заголовковий рядок, зробивши лінії жирними і подвійними.

 8. Заповнити всі комірки, крім заголовкових, помаранчевим кольором.

 9. Зберегти документ.

 10. Закрити файл і програму.

Завдання 7. Кадрування зображення

(До теми «Графічний редактор Adobe Photoshop»)

Мета завдання: вивчити базові операції обробки зображення у програмі Adobe Photoshop, зокрема кадрування (обрізки).

 1. Завантажити у папку з завданнями фотографію, на якій зображено групу осіб (5–10).

 2. Відкрити програму Adobe Photoshop, відкрити у ній фото­графію.

 3. Використовуючи інструмент “Кадрувати (Crop Tool)”, обрізати фотографію так, щоб основну площу на ній займали тільки двоє осіб. Приклад:

 1. Зберегти кадроване зображення під назвою “Zavdannia_7”.

 2. Повернути дію назад (з допомогою плаваючого вікна “Історія (History)”.

 3. Використовуючи той самий інструмент, кадрувати зобра­ження так, щоб на фотографії залишилася тільки одна людина.

 4. Зберегти зображення під новим ім’ям “Zavdannia_7_2”.

 5. Закрити програму.

Завдання 8. Виділення довільної області зображення

(До теми «Графічний редактор Adobe Photoshop»)

Мета завдання: вивчити базові операції обробки зображення у програмі Adobe Photoshop, зокрема виділення довільної (прямо­кутної, овальної, багатокутної, неправильної форми тощо) області зображення.

 1. Завантажити у папку з завданнями фотографію довільного змісту.

 2. Відкрити програму Adobe Photoshop, відкрити у ній фото­графію.

 3. Активувавши інструмент Область (Marquee), виділити прямокутну область.

 4. Утримуючи клавішу Ctrl, перенести виділену область убік.

 5. Виділити іншу область – овальну.

 6. Утримуючи Ctrl+Alt, перенести нову виділену область убік у вигляді клону (на старому місці залишиться ори­гінал, а перенесеться тільки копія – клон).

 7. Проглянути можливі піктограми Ласо (Lasso), пояснити їхню дію.

 8. Виділити за допомогою плавного Ласо довільну область. Утримуючи клавіші Shift i Alt, додати до виділеної області або відняти цим же інструментом додаткові сегменти.

 9. Скопіювати виділений фрагмент (Ctrl+C).

 10. Створити новий документ (Ctrl+N), вклеїти в нього скопі­йований фрагмент.

 11. Зберегти новостворений документ (скопійоване зобра­ження) під назвою “Zavdannia_8”.

 12. Зберегти відкритий документ (з якого було зроблено копію) під ім’ям “Zavdannia_8_2”.

 13. Закрити програму.

Завдання 9. Виділення довільної області зображення

(До теми «Графічний редактор Adobe Photoshop»)

Мета завдання: вивчити базові операції обробки зображення у програмі Adobe Photoshop, зокрема витирання, зміну розміру зображення, обертання, віддзеркалення зображення.

 1. Завантажити у папку з завданнями фотографію-портрет.

 2. Відкрити програму Adobe Photoshop, відкрити у ній фото­графію.

 3. Повернути зображення дзеркально, використовуючи в меню Зображення (Image) команду: Повернути канву (Rotate Canvas) → Віддзеркалити горизонтально (Flip Canvas Horizontal).

 4. Кадрувати зображення таким чином, щоб воно набуло квадратного вигляду (ширина = висота), одночасно – ви­рівняти зображення.

 5. А ктивувати інструмент Ґумка (Eraser). Обираючи різну товщину і силу натиску, поступово витерти краї фотогра­фії. Кроки виконання цієї й попередніх дій показано на прикладі:

 1. Змінити розмір зображення, використовуючи меню Зо­браження → Розмір зображення (Image → Image Size). Задати параметри: 300 пікселів на дюйм, ширина і висота 10 см.

 2. Зберегти зображення під ім’ям “Zavdannia_9”.

 3. Закрити програму.

Завдання 10. Текст на фотографії

(До теми «Графічний редактор Adobe Photoshop»)

Мета завдання: вивчити базові операції обробки зображення у програмі Adobe Photoshop, зокрема зміни яскравості й контрасту, накладання написів, штампування.

 1. Завантажити у папку з завданнями фотографію-пейзаж.

 2. Відкрити програму Photoshop, відкрити у ній фотографію.

 3. Використовуючи меню Зображення (Image), з допомогою послідовності команд Спосіб (Mode) → Відтінки сірого (Grayscale) зробити фотографію чорно-білою.

 4. Використовуючи те саме меню, з допомогою послідов­ності команд Корекція (Adjustments) → Рівні (Levels) змінити контрастність і яскравість.

 5. З допомогою інструменту Текст (Type) написати на тем­ному тлі фотографії текст. Зауважити, що написане перебуває в іншому ша­рі, котрий наклався на шар зображення. Зміни­ти параметри тексту (вирівнювання, розмір, колір тощо).

 6. Активувати шар зображен­ня, клацнувши відповід­ну іконку на плаваючій панелі Шари (Layers).

 7. З допомогою ґумки (ін­струмент Ґумка (Eraser)) стерти тло під написом, щоб напис був добре чи­табельний. Див. приклад.

 8. Скопіювати окремий еле­мент зображення, перенісши його на вільний простір. Для цього обрати інстру­мент Штамп (Clone Stamp Tool). Див. приклад.

 9. Об’єднати обидва шари (зо­браження і текст). Для цьо­го обрати команду Вирів­няти зображення (Flatten image) в меню Шари (Layers).

 10. Зберегти зображення під ім’ям “Zavdannia_10”.

 11. Закрити програму.

Завдання 11. Створення макету

(До теми «Видавнича система Adobe PageMaker»)

Мета завдання: освоїти роботу в програмі, навчитися маніпулювати показниками сторінок, параметрами макету.

 1. Відкрити програму Adobe PageMaker.

 2. Створити документ, задавши такі розмірні параметри: роз­дільна здатність 300 ppi, формат A4, книжкова орієнтація, 2 сторінки.

 3. Відкривши документ, додати до нього ще три сторінки. Для цього використати команди меню Макет (Layout).

 4. Поділити кожну сторінку макету на три колонки.

 5. Зберегти документ під ім’ям “Zavdannia_11”.

 6. Закрити програму.

Завдання 12. Заповнення макету текстом

(До теми «Видавнича система Adobe PageMaker»)

Мета завдання: освоїти роботу в програмі, зокрема вставку і форматування тексту.

 1. Відкрити документ “Zavdannia_11”.

 2. Активувати в документі текстовий режим.

 3. Скопіювати з текстового редактора або процесора текст (близько 2 тис. знаків), вклеїти його у верхню частину макету, розбивши по колонках.

 4. Додати до тексту заголовок, підзаголовок (розверстані на ширину сторінки) і підпис (наприкінці тексту).

 5. Виконати форматування тексту: для заголовка і підзаго­ловка – напівжирний шрифт, більший кегль, вирівню­вання по центру; для основного тексту – відступ абзацу 0,5 см, вирівнювання на ширину; для підпису – напів­жирний шрифт, прізвище заголовними літерами, вирів­нювання до правого краю.

 6. Розставити плавні переноси, уникнути висячих рядків.

 7. Зберегти документ під новим ім’ям “Zavdannia_12”.

 8. Закрити програму.

Завдання 13. Додавання до макету ілюстрацій

(До теми «Видавнича система Adobe PageMaker»)

Мета завдання: освоїти роботу в програмі, зокрема вставку й обробку ілюстрацій.

 1. Відкрити документ “Zavdannia_12”.

 2. Користуючись алгоритмом роботи з ілюстрацією (див. с. 55–57), додати до макету дві ілюстрації, які б стосувалися тематики тексту. За потреби здійснити кадрування, обер­тання, зменшення/збільшення розмірів.

 3. Розмістити ілюстрації поміж колонками, забезпечивши обтікання і розстановку плавних переносів.

 4. Зберегти документ під новим ім’ям “Zavdannia_13”.

 5. Закрити програму.

ПРИМІТКА. Практичні завдання у посібнику розраховані на осіб з різним початковим рівнем комп’ютерної грамотності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДО КУРСУ

РОЗДІЛ 1. Комп’ютерна техніка

 1. Батуревич І. В. Громадська журналістика в контексті сучасних інформаційних технологій (Дослідження системи Web 2.0 на основі українських електронних видань) / І. В. Батуревич // Наукові записки Інституту журналістики / Київський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка ; [голов. ред. В. В. Різун, редкол.: Б. І. Черняков, В. І. Головченко, О. М. Гриценко [та ін.]]. — К. : [Інститут журналістики], 2007. — Т. 27. — Квіт.–черв. — С. 152–158.

 2. Бирка М. Апаратне та програмне забезпечення ПК / Бирка М. Ф. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — С. 7–34. ISBN 966-7123-80-4.

 3. Войтюшенко Н. М. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець ; Донецький держ. ун-тет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.—2-ге вид. — К. : [Центр учбової літератури], 2009. — С. 9–118. ISBN 978-966-364-825-5.

 4. Гавенко С. Ф. Технологія газетно-журнального виробництва. ч. 1 : технологія газетного виробництва : навч. посібник / С. Ф. Гавен­ко, З. М. Сельменська, Л. Й. Кулік, І. М. Назар ; Українська академія дру­карства. — Львів : Українська академія друкарства, 2009. — С. 137–145. ISBN 978-966-322-172-4.

 5. Глинський Я. М. Комп’ютер у кожний дім : самовчитель / Я. М. Глинський. — Львів : [СПД Глинський], 2008. — С. 12–47, 247–255. ISBN 978-966-2934-20-5.

 6. Інформатика : комп’ютерна техніка, комп’ютерні технології : під­ручник для ст. вищ. навч. закл. / [В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач [та ін.], наук. ред.: Г. А. Шинкаренко, О. В. Шишов]. — К. : Каравела, 2003. — С. 10–24, 44–84, 451–461. — (Вища освіта в Ук­раїні). ISBN 966-8019-05-9.

 7. Кудіна О. В. Машинна лінгвістика рідною мовою / О. В. Куді­на // Наукові записки Інституту журналістики / Київський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка ; [голов. ред. В. В. Різун, редкол.: Б. І. Черняков, В. І. Головченко, О. М. Гриценко [та ін.]]. — К. : [Інститут журна­лістики], 2006. — Т. 22. — Січ.–берез. — С. 134–139.

 8. Левшин М. Практикум для користувачів персональних комп’ю­терів : пос. для ст. неспец. факультетів / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. Річняк, Т. В. Фурсикова ; за заг. ред. М. М. Лев­шина. — Терно­піль : Навчальна книга – Богдан, 2005. — С. 9–50, 69–79, 163–185, 190. ISBN 966-692-623-7.

 9. Лещук І. М. Кабінет інформатики / І. М. Лещук. — Харків : Вид. група “Основа”, 2010. — 208 с. ISBN 978-617-00-0502-1.

 10. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посібник / О. П. Мельникова ; Харківський нац. ун-тет ім. В. Н. Карабіна. — К. : [Центр учбової літератури], 2010. — С. 103–118. ISBN 978-966-01-0066-3.

 11. Рябічев В. Л. Деякі аспекти машинного перекладу тексту / В. Л. Рябічев // Наукові записки Інституту журналістики / Київський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка ; [голов. ред. В. В. Рі­зун, редкол.: Н. Ф. Не­пийвода, Р. М. Єсипенко, В. Ф. Іванов [та ін.]]. — К. : [Інститут жур­налістики], 2000. — Т. 1. — Жовт.–груд. — С. 133–137.

 12. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник / Микола Тимошик. — Вид. 2-ге, стереот. — К. : Наша куль­тура і наука, 2006. — С. 273–288. — (Бібліотека видавця, редактора, автора). ISBN 966-7821-35-8.

 13. Ткаченко В. П. Енциклопедія видавничої справи / В. П. Тка­ченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Харків : Прапор, 2008. — С. 198–203. ISBN 978-966-1643-01-6.

 14. Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології : навч. посіб­ник для студ. спец. видавничо-поліграфічної справи (част. 1) / О. Г. Ха­мула ; Українська академія друкарства. — Львів : Українська академія друкар­ства, 2007. — С. 4–87. ISBN 978-966-322-092-5.

 15. Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редак­ційно-видавничої комп’ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. ISBN 966-06-0439-4.

РОЗДІЛ 2. Текстовий редактор Microsoft Word

    1. Бирка М. Апаратне та програмне забезпечення ПК / Бирка М. Ф. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — С. 45–58. ISBN 966-7123-80-4.

 1. Войтюшенко Н. М. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. по­сібник / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець ; Донецький держ. ун-тет еко­номіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — 2-ге вид. — К. : [Центр учбової літератури], 2009. — С. 119–190. ISBN 978-966-364-825-5.

    1. Глинський Я. М. Комп’ютер у кожний дім : самовчитель / Я. М. Глинський. — Львів : [СПД Глинський], 2008. — С. 120–153. ISBN 978-966-2934-20-5.

    2. Інформатика : комп’ютерна техніка, комп’ютерні технології : під­ручник для ст. вищ. навч. закл. / [В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач [та ін.], наук. ред.: Г. А. Шинкаренко, О. В. Шишов]. — К. : Каравела, 2003. — С. 146–210. — (Вища освіта в Україні). ISBN 966-8019-05-9.

    3. Левшин М. Практикум для користувачів персональних комп’ю­терів : пос. для ст. неспец. факультетів / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. Річняк, Т. В. Фурсикова ; за заг. ред. М. М. Лев­шина. — Терно­піль : Навчальна книга – Богдан, 2005. — С. 80–108, 191–198. ISBN 966-692-623-7.

 2. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посібник / О. П. Мельникова ; Харківський нац. ун-тет ім. В. Н. Карабіна. — К. : [Центр учбової літератури], 2010. — С. 119–193. ISBN 978-966-01-0066-3.

    1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник / Микола Тимошик. — Вид. 2-ге, стереот. — К. : Наша куль­тура і наука, 2006. — С. 273–288. — (Бібліотека видавця, редактора, автора). ISBN 966-7821-35-8.

    2. Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редак­ційно-видавничої комп’ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. ISBN 966-06-0439-4.

РОЗДІЛ 3. Графічний редактор Adobe Photoshop

 1. Веселовська Г. В. Основи комп’ютерної графіки : навч. посіб­ник / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; Херсон­ський держ. техн. ун-тет. — К. : [Центр навчальної літератури], 2004. — 392 с. ISBN 966-8365-77-1.

 2. Глинський Я. М. Комп’ютер у кожний дім : самовчитель / Я. М. Глинський. — Львів : [СПД Глинський], 2008. — С. 181–182. ISBN 978-966-2934-20-5.

 3. Горобець С. М. Основи комп’ютерної графіки / С. М. Горобець ; за ред М. В. Лемківського. — К. : [Центр навчальної літератури], 2006. — 232 с. ISBN 966-364-271-8.

 4. Інформатика : комп’ютерна техніка, комп’ютерні технології : під­ручник для ст. вищ. навч. закл. / [В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач [та ін.], наук. ред.: Г. А. Шинкаренко, О. В. Шишов]. — К. : Каравела, 2003. — С. 321–357. — (Вища освіта в Україні). ISBN 966-8019-05-9.

 5. Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редак­ційно-видавничої комп’ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. ISBN 966-06-0439-4.

РОЗДІЛ 4. Видавнича система Adobe PageMaker

 1. Гавенко С. Ф. Технологія газетно-журнального виробництва. ч. 1 : технологія газетного виробництва : навч. посібник / С. Ф. Гавен­ко, З. М. Сельменська, Л. Й. Кулік, І. М. Назар ; Українська академія друкарства. — Львів : Українська академія друкарства, 2009. — С. 145–169. ISBN 978-966-322-172-4.

 2. Іванов В. Техніка оформлення газети : курс лекцій : навч. по­сібник / Валерій Іванов ; [наук. ред. А. З. Москаленко]. — К. : Знання, 2000. — С. 35–51, 69–213. ISBN 966-7293-66-1.

 3. Ножак О. З. Газета : художньо-технічне оформлення : конспект лекцій / О. З. Ножак ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. — С. 35–92.

 4. Слєсарчук Я. Л. Інформаційні технології : інтерактивна газета / Я. Л. Слєсарчук // Наукові записки Інституту журналістики / Київ­ський нац. ун-тет ім. Т. Шевченка ; [голов. ред. В. В. Різун, редкол.: М. М. Розумний, В. І. Головченко, Р. М. Єсипенко [та ін.]]. — К. : [Ін­ститут журналістики], 2002. — Т. 7. — Квіт.–черв. — С. 104–106.

 5. Ткаченко В. П. Енциклопедія видавничої справи / В. П. Тка­ченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Харків : Прапор, 2008. — С. 176–208. ISBN 978-966-1643-01-6.

 6. Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології : навч. посіб­ник для студ. спец. видавничо-поліграфічної справи (част. 1) / О. Г. Ха­мула ; Українська академія друкарства. — Львів : Українська академія друкар­ства, 2007. — С. 87–99, 137–166. ISBN 978-966-322-092-5.

 7. Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редак­ційно-видавничої комп’ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. ISBN 966-06-0439-4.

Навчальне видання

Остап Зіновійович НОЖАК

ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

друкованих засобів масової комунікації

Навчальний посібник

Частина 1

Відповідальна за випуск – Василик Л .Є.

Комп’ютерна верстка, дизайн Ножак О. З.