Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтерактивні методи навчання.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
143.36 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки сім’ї молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет історії політології та міжнародних відносин

“Інтерактивні методи навчання”

(Реферат)

Виконав:

студент 204 групи

Ковалюк Роман

Викладач:

Кубяк Н.І.

Чернівці

2013 План

Вступ

1. Методи навчання

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів

3. Рольові ігри

4. Дискусії

Висновок

Список літератури

Вступ

Пошук нових форм і прийомів вивчення різних дисциплін в наш час - явище не тільки закономірне, але і необхідне. В умовах гуманізації освіти навчання повинне бути направлене на формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервно змінному світі.

Нові інтерактивні методи навчання дають можливість зрозуміти взаємозв'язок між подіями, аналізувати, мати свою думку, уміти аргументувати і толерантно вести диспут. Новий підхід в навчанні не повинен грунтуватися на парадигмі засвоєння нових знань, умінь і навиків, а на парадигмі розвитку, яка забезпечує становлення людини як суб'єкта життя.

Актуальність даної теми обумовлена, педагогічною значущістю інтерактивних методів навчання.

Метою даної роботи є опис інтерактивних методів навчання.

Тема інтерактивних методів в навчанні вивчена досить добре.

Джерелом послужив досвід і дослідження педагогів по даній темі.

В даному рефераті, як приклад, розглянемо інтерактивні методи вивчення історії.

Специфіка даної теми полягає в тому, що досліджуються інтерактивні методи навчання тому, що нові методи є основою педагогічної діяльності вчителя.

1. Методи навчання

Навчання як діяльність педагогів і учнів має свої методи. З боку вчителя - це різноманітні спроби, які допомагають учням засвоїти програмовий матеріал, сприяють активізації навчального процесу; з боку учнів - це відбиття глибинного процесу - засвоєння знань, формування вмінь і навичок. Отже, метод є обопільним виявом діяльності, як і належить у навчальному процесі ([1] ст. 162).

Метод навчання - це система прийомів, дій, операцій, що складають взаємозв'язані способи діяльності вчителя та учнів і спрямовуються завдяки врахуванню педагогом певних психологічних закономірностей засвоєння змісту освіти на досягнення поставлених цілей навчання, виховання та розвитку учня ([2] ст. 331).

Поняття “метод навчання” досить складне, що зумовлюється надзвичайною багатогранністю процесу, який має відображати ця категорія. Метод навчання - це засіб або система засобів, свідомо вживаних для досягнення тих спеціальних завдань, що містить у собі навчальний процес.

Кожен метод навчання складається з множини дидактичних прийомів, органічно поєднаних між собою в певну систему. В окремих методичних ситуаціях прийом може виступати як метод навчання, і, навпаки, метод може бути прийомом, тому що вони діалектично взаємозв'язані. Наприклад, бесіда - самостійний метод навчання, але коли вона епізодично використовується педагогом під час практичних занять, то виступає як прийом навчання, що входить до методу практичних дій. Метод і прийом можуть мінятися місцями. Свою назву той чи інший метод навчання отримує за провідним дидактичним прийомом, який використовується на даному занятті.

Методи навчання виконують такі основні функції: навчальну (освітню), розвиткову, виховну, мотиваційну і контрольно-коригувальну.

Водночас кожен метод складається із способу взаємодії педагога й учня, сукупності певних їхніх дій, які становлять процес навчання. Тому метод навчання вбирає у себе два види дій: дії педагога і навчально-пізнавальні дії учня ([3] ст. 317).