Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інформатика. Частина 3

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Підлягає поверненню на кафедру

Інформатика

Частина третя

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Чернівці Чернівецький національний університет

2012

УДК 004(076.5) ББК 32.972я7

І - 741

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

І-741 Інформатика: методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів інженерно-технічного факультету) /укл.М. Т. Стринадко, А. Л. Негрич. – Чернівці: Чернівецький нац.. у-т, 2012. – Ч.3. – 42 с.

Описано основи роботи з браузером Internet Explorer, Skype, Dreamweaver, прийомами передачі та приймання інформації засобами електронної пошти, основи мови XHTML.

Для студентів інженерно-технічного факультету напрямків підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» та 6.050903 «Телекомунікації».

УДК 004(076.5) ББК 32.972я7

© Чернівецький національний університет, 2012

ЗМІСТ

 

Лабораторна робота № 11.

 

Вивчення основ роботи з браузером Internet Explorer .....................

4

Лабораторна робота № 12.

 

Вивчення прийомів передачі та приймання інформації засобами

 

електронної пошти ..............................................................................

10

Лабораторна робота № 13.

 

Вивчення основ роботи з програмою Skype .....................................

16

Лабораторна робота № 14.

 

Вивчення основ роботи з програмою Dreamweaver .........................

25

Лабораторна робота № 15.

 

Вивчення основ мови XHTML .................................................................

37

Список рекомендованої літератури… ............................................

56

3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 Вивчення основ роботи з браузером Internet Explorer

Мета: ознайомлення з програмою для перегляду Інтернет-ресурсів

Internet Explorer.

1.Завдання

1.1.Вивчити основи роботи з програмою перегляду Інтернет-ресурсів Internet Explorer.

1.2.Ознайомитись з меню браузера Internet Explorer.

1.3.Відкрити веб-сторінки або теки і запустити програми.

1.4.Проглянути недавно відвідані веб-сторінки.

1.5.Перейти на певну веб-сторінку.

1.6.Виконати необхідні дії, якщо веб-сторінка не відкривається.

1.7.Провести пошук потрібної інформації в Інтернеті різними способами.

1.8.Провести пошук з використанням адресного рядка.

1.9.Додати сторінку в теку «Избраное».

1.10.Додати сторінку на панель посилань.

1.11.Змінити домашню сторінку.

1.12.Провести пошук недавно проглянутих сторінок.

2.Матеріали та обладнання

Персональний комп’ютер, браузер Internet Explorer, методичні рекомендації до виконання роботи.

3.Вказівки до роботи

У процесі виконання роботи рекомендується користуватися довідкою програмного продукту Internet Explorer.

4

4.Теоретичні відомості

Браузер (англ. browser — переглядач) — програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернет, що дає можливість користувачеві працювати з текстом, рисунками або іншою інформацією на вебсторінці. Тексти та рисунки можуть містити посилання на інші вебсторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач за допомогою посилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на багатьох веб-сторінках. Адресування сторінок відбувається за допомогою URL. Веб-переглядач під’єднується до серверу HTTP, отримує з нього документ і форматує його для надання користувачеві або намагається викликати зовнішню програму, яка це зробить, залежно від формату документа. Формати документа, які веб-переглядач повинен представляти без допомоги зовнішніх програм, визначає

World Wide Web Consortium (скорочено W3C). До них належать формати текстових документів HTML та XHTML, а також найпоширеніші формати растрової графіки GIF, JPEG та PNG (останній — розробка W3C).

5. Порядок виконання роботи

Відкритти веб-сторінку або теку і запустити програми

Щоб перейти на веб-сторінку, введіть в адресний рядок адресу в Інтернеті, наприклад, www.microsoft.com, а потім натисніть кнопку Перехід.

Щоб з адресного рядка запустити якусь програму, введіть ім'я програми, а потім натисніть кнопку Переход.

Якщо відомі повний шлях і ім'я файла, то їх можна ввести в

такий спосіб: C:\MSOffice\Winword\Winword.exe.

Щоб з адресного рядка проглянути теки, введіть ім'я диска і теки, а потім натисніть кнопку Переход, наприклад:

C: або C:\Мои документы.

Проглядання недавно відвіданих веб-сторінок.

Щоб повернутися на останню з проглянутих сторінок, натисніть на панелі інструментів кнопку Назад.

5

Щоб проглянути сторінку, яку ви проглядали до того, як натиснули кнопку Назад, натисніть кнопку Вперед.

Щоб розкрити список кількох проглянутих раніше сторінок, натисніть невелику напрямлену вниз стрілку поряд із кнопкою

Назад або Вперед. Перехід на певну веб-сторінку

Щоб повернутися на сторінку, яка з'являється всякий раз при запуску оглядача Internet Explorer, натисніть кнопку Домой.

Щоб вибрати із списку вибраних сторінок потрібну веб-сторінку, натисніть кнопку Вибране.

Щоб вибрати веб-сторінку із списку сторінок, проглянутих останніми, натисніть кнопку Журнал. У журналі також будуть

перераховані файли і теки, відкриті раніше на даному комп'ютері.

Якщо веб-сторінка не відкривається, виконати наступні дії:

Якщо очікування появи сторінки займає багато часу, натисніть кнопку Стоп.

При отриманні повідомлення про неможливість відкрити вебсторінку або щоб переконатися, що завантажений останній

варіант сторінки, натисніть кнопку Обновить.

Провести пошук потрібної інформації в Інтернеті різними способами.

Щоб дістати доступ до систем пошуку, натисніть кнопку Пошук на панелі інструментів. Введіть в поле Пошук слово або фразу.

В адресний рядок введіть команди go, find або ? і далі через пропуск – слово або фразу. Internet Explorer почне пошук із використанням заздалегідь визначеної системи пошуку.

Після переходу на веб-сторінку можна знайти на ній певний текст, вибравши в меню Правка пункт Найти на цій сторінці.

Проведіть пошук із використанням адресного рядка

В Internet Explorer у меню Сервис виберіть команду Свойства обозревателя.

Перейдіть на вкладку Дополнительно.

У групі Поиск із панелі адрес виберіть потрібний параметр.

Щоб проглянути список веб-сторінокщо найточніше збігаються з введеним в адресний рядок критерієм пошуку, і вивести в головному вікні веб-сторінку, яка найточніше відповідає цим

6

критеріям, виберіть параметр Показать результаты і перейти на найбільш схожий вузол.

Щоб вивести в головне вікно список веб-сторінок, найточніше збігаються з критерієм пошуку, з якого можна вибрати вебсторінку для відображення, виберіть параметр Показати результати в головному вікні.

Щоб вивести в головне вікно тільки ту веб-сторінку, яка найточніше відповідає критеріям пошуку, виберіть параметр Перейти на найбільш схожий вузол.

Щоб скасувати функцію пошуку з використанням адресного рядка, виберіть параметр Не проводить поиск с панели адресов.

5.1.Додайте сторінку в теку «Избранное»

Перейдіть на сторінку, яку потрібно додати в теку «Избранное».

У меню Вибране виберіть пункт Добавить в избранное.

Вкажіть нову назву для даної сторінки.

5.2.Додайте сторінку на панель посилань

Панель посилань розташована поряд з адресним рядком Internet Explorer, завдяки чому на ній зручно розміщувати посилання на веб-сторінки, що часто використовуються. Щоб відкрити сторінку, клацніть посилання на неї.

Додати сторінку на панель посилань можна кількома способами:

перетягнути значок вибраної сторінки з адресного рядка на панель посилань;

перетягнути посилання з веб-сторінки на панель посилань;

перетягнути посилання в теку «Ссылка» в списку «Избранное».

5.3.Щоб змінити домашню сторінку

Домашня сторінка — це та сторінка, яка відкривається при кожному запуску оглядача Internet Explorer. Як домашняюсторінку можна також вибрати сторінку, пристосовану для того, щоб швидко знаходити будь-яку необхідну інформацію, наприклад msn.com.

Перейдіть на сторінку, яку слід відкривати при кожному запуску

Internet Explorer.

У меню Сервис виберіть пункт Свойства обозревателя.

Відкрийте вкладку Общие.

У групі Домашняя страница натисніть кнопку С текущей.

5.4.Провести пошук недавно проглянутих сторінок

7

Існує кілька способів пошуку веб-вузлів і сторінок, проглянутих за останні дні, години або хвилини.

Щоб знайти сторінки, проглянуті за останні кілька днів, необхідно:

1.На панелі інструментів натисніть кнопку Журнал.

З'явиться панель «Журнал», що містить посилання на веб-вузли і сторінки, проглянуті за останні дні і тижні.

2.Щоб проглянути веб-сторінку, виберіть на панелі «Журнал» тиждень або день, розкрийте теку веб-вузла з окремими сторінками, а потім клацніть значок сторінки.

Щоб виконати сортування або пошук вмісту панелі «Журнал», клацніть стрілку поряд із кнопкою Вид у верхній частині панелі.

Щоб повернутися на недавно проглянуту сторінку, необхідно:

Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть на панелі інструментів кнопку Назад.

Щоб проглянути одну з останніх дев'яти сторінок, проглянутих під час поточного сеансу, клацніть стрілку поряд із кнопками Назад або Вперед, а потім виберіть із списку потрібну сторінку.

6. Вимоги до звіту

Оформити звіт в електронному вигляді у pdf - форматі. У звіт включити назву, мету, завдання, хід роботи, отримані результати, необхідні графічні зображення та висновки. Також у звіті навести: приклади Інтернет-адрес з двома різними протоколами, назви інших Інтернет-браузерів, обраний фрагмент HTML коду; відповіді на контрольні запитання.

Звіт надати на електронному носії.

7.Контрольні запитання

7.1.Що таке браузер і для чого він призначений?

7.2.Які браузери використовуються в операційних системах

Windows, Linux, Mac OS?

7.3.Що таке URL?

7.4.Які протоколи передачі підтримують браузери?

8.Література.

Довідка програмного продукту Internet Explorer

8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

Вивчення прийомів передачі та приймання інформації засобами електронної пошти

Мета: ознайомлення з можливостями електронного листування.\

1.Завдання

1.1.Зареєструвати поштову скриньку на електронному поштовому сервісі www.gmail.com.

1.2.Ознайомитися з можливостями даного сервісу.

1.3.Відправити та прийняти електронне поштове повідомлення.

1.4.Відправити поштове повідомлення з прикріпленими файлами.

1.5.Переглянути прикріплені файли в отриманому поштовому повідомленні.

1.6.Відправити один лист одночасно кільком адресатам.

1.7.Виконати обробку отриманих листів (сортування, пошук, перенесення в інші папки, видалення, надання ознаки «спам», автоматичне сортування з використанням фільтрів).

2.Матеріали та обладнання

Персональний комп’ютер, браузер Internet Explorer, методичні рекомендації до виконання роботи.

3.Вказівки до роботи

Упроцесі виконання роботи рекомендується користуватися довідкою програмного продукту та відеоуроками з Adobe Photoshop.

4.Теоретичні відомості

Основні відомості. Електронна пошта (англ. e-mail, або email — скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними. Електронна пошта -

9

типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту адресат отримує його на свій комп'ютер через деякий час, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.

Появу електронної пошти можна віднести до 1965 р, коли працівники Массачусетського технологічного інституту (MIT) Ноель Морріс і Том Ван Тяг написали програму MAIL для операційної системи CTSS (Compatible Time-Sharing System), установлену на комп'ютері IBM 7090/7094. Після появи розподіленої глобальної системи імен DNS, для вказівки адреси стали використовуватися доменні імена - user@example.com - користувач user на комп’ютері example.com. Для пошти стали використовуватися виділені сервери, на які не мали доступу звичайні користувачі, а тільки адміністратори. При цьому пошта надходила не на робочі комп’ютери користувачів, а на поштовий сервер, звідки користувачі забирали свою пошту по різних протоколах (серед розповсюджених на дійсний момент - POP3, IMAP, MAPI, веб-інтерфейс). Загальноприйнятим у світі протоколом передачі електронної пошти є SMTP (англ. Simple mail transfer protocol, протокол передачі пошти).

Електронний лист складається з наступних частин:

Заголовка SMTP-протоколу, який містить, наприклад, адресу одержувача повідомлення.

Самого листа (у термінології протоколу SMTP - 'DATA'), що, у свою чергу, складається з наступних частин, розділених порожнім рядком:

Заголовків листа, в якому вказується службова інформація наприклад сервери, через які пройшов лист, позначки про

пріоритет, вказівка на адресу та ім'я відправника, тема листа та інша інформація.

Сервіс Google mail. Google Mailбезкоштовна послуга електронної пошти від компанії Google. Надає доступ до поштових скриньок через веб-інтерфейс і за протоколами POP3 та SMTP. Gmail почав працювати 1 квітня 2004 року. Раніше для створення поштової скриньки треба було отримати запрошення від того, у кого вже є поштова скринька Gmail, або, для жителів США, підтвердження особи через текстове повідомлення SMS. На даний момент реєстрація відкрита для жителів багатьох країн, зокрема і для України.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.