Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zvit_po_praktitsi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
138.24 Кб
Скачать

2.7.Господарська та соціальна діяльність Підприємства

Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банку, внесків, передбачених законодавством України ,податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, Фонд охорони праці, залишається у повному його розпорядженні.

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід), а також кошти, передбачені на централізоване фінансування витрат.

Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю :

- фонд розвитку виробництва;

- фонд матеріального заохочення ;

- фонд охорони праці;

- фонд соціального розвитку ;

- резервний фонд ;

- та інші фонди .

1.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань і інших джерел у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом .

2.Фонд матеріального заохочення створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку, у порядку, передбаченому чинним законодавством .Кошти фонду визначаються кошторисом і використовуються для матеріального заохочення працівників .

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленої законодавством України .

Умови праці та матеріальне забезпечення директора Підприємства встановлюються згідно контракту, укладеного з Сокольською міською радою

Підприємство зобов'язується виконувати визначені йому мобілізаційні завдання, в тому числі створення та збереження мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань та мобілізаційних резервів, матеріальних та продовольчих резервів, страхового фонду документації.

3. Фонд охорони праці утворюється згідно з "Положенням про державний , галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств" та інших законодавчих актів України.

4. Фонд соціального розвитку утворюється в межах частини прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства і використовується на підставі кошторисів для виконання умов, передбачених колективними договорами по наданню соціальних пільг членам трудового колективу .

5. Резервний фонд утворюється з прибутку і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування , безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити .

Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі угод, контрактів.

Питання соціального розвитку , включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я гарантії обов'язкового страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]