Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
77.26 Кб
Скачать

4. Українські партії

положення

усдрп

ундп

держ.устрій

демокр.респ.

поділ галичини(сх,зх)сх.гал=окрема укр провінція в ав-уг.

аграрне. пит.

зменшення податків на землю і аренду

передача земель орг.самоврядування

безоплатно.перемежування земель коштом вел.землевласн.

передача земель селянам,шляхом держ викупу у поміщиків. перемежування земель коштом держави.ремісничі школи

мова

рівноправність всіх мов,ств. укр.шкіл

укр.мова в уряді

(УСДРП). Українська соціал – демократична робітнича партія

УСДРП виникла у грудні 1905 р. ЇЇ лідерами були ^ Порш, Антонович, Петлюра та інші. Партія діяла на засадах Єрфутської програми німецької соціал–демократії. УСДПР виступала за ліквідацію самодержавства, перетворення Росії в демократичну республіку, надання Україні політичної автономії.

Партія обстоювала право української нації на культурне і політичне самовизначення, українізацію школи, громадського життя. УСДПР проводила активну пропагандистку компанію серед українських робітників і селян.

(УНДП) Українська національно – демократична партія

УНДП було засновано в Галичині у 1899 р. Вона вважається однією з найвпливовіших партій Галичини. УНДП була правонаступницею галицьких народовців. Партія ставила за мету проголошення самостійності Української держави. До її складу входило чимало радикалів, які були не згодними з соціалістичними пріоритетами своїх лідерів. Програма УНДП містила вимоги демократизації політичного життя в Австро-Угорщині. Партія боролась за це легальними парламентськими методами. Так, УНДП пропонувала проголосити рівноправність українського і польського населення Галичини. Крім того, партія виступала за поділ Галичини на Східну (українську) і Західну (польську). Східна Галичина, Північна Буковина мали б утворити Український коронний край. В економічній площині УНДП вимагала встановлення прогресивного податку, виступала на захист інтересів селянства. Юліан Романчук очолював Народний комітет, який вважався керівним органом УНДП. Впливовими друкованими часописами партії була газета «Діло» (1899-1939 рр.).

Загалом, програми УНДП та УСДРП висували спільні, актуальні для того часу ідеї, щодо знищення кріпацтва, проведення демократизації суспільства, змінення умов праці робітників, приділення уваги фаховому навчанню, протее УНДП вирізняється високим рівнем національної самосвідомості

(УДРП) Українська демократично – радикальна партія.

Наддніпрянські ліберали вважалися правонаступниками українських «Громад». У 1897 р. у Києві на з'їзді «Громад» було засновано «Загальноукраїнську безпартійну демократичну організацію». Восени 1904 р. вона перетворилася в Українську демократичну партію (УДП). ЇЇ керівниками були Чехівський та Чікаленко. Паралельно з УДП інші діячі утворили Українську радикальну партію (УРП). Наприкінці 1905 р. УДП та УРП об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію (УДРП). Програма новоствореної партії передбачала докорінне реформування політичної та соціально-економічної сфер життя Росії та України. Пропонувалося встановити політичні свободи, розподілити владу між загальнодержавним парламентом та крайовими сеймами. Зокрема, український сейм мав розробити краєву (українську) Конституцію. В економічній сфері значна увага приділялася аграрному секторові. Пропонувалося усі землі проголосити власністю крайового земельного фонду. На думку лідерів УДРП Росія повинна бути республікою. Після поразки І буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. в Росії, партія припинила своє існування. Проте уже у вересні 1908 р. українські ліберали створили Товариство українських поступовців (ТУП) з метою об'єднання українських політичних сил у блок на між партійній основі.

На відміну від УСДРП УДРП обійшла стороною питання взаємовідносин з іншими націями, які жили в Украіни.

Соседние файлы в папке шпоры и всякое такое