Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хирургия 5 курс / 5ukr методички / Д_афрагмаСтуд09.doc
Скачиваний:
78
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
153.6 Кб
Скачать

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю:

В нормі кут Гіса:

Розгорнутий

Тупий

Прямий

Гострий

Назвіть слабкі місця діафрагми:

А)

Б)

Аксиальна грижа стравохідного отвору діафрагми не буває:

Фіксованою

Защемленою

Кардіо-фундальною

Параезофагеальною

У пацієнта з підозрою на діафрагмальну грижу рентгенологічне дослідження проводиться в положенні:

Стоячи

Лежачи

Тренделенбурга

Усіх названих

Післятравматична діафрагмальна грижа частіше буває:

правобічно

лівобічною

зустрічається однаково часто з обох боків

Післятравматична діафрагмальна грижа частіше буває:

Справжньою

Несправжньою

Післятравматична діафрагмальна грижа може бути наслідком:

Закритої травми

Поранення

Як закритої травми, так і поранення

Лікування післятравматичної діафрагмальної грижі:

Медикаментозне

Динамічне спостереження

Оперативне при наявності ускладнень

Оперативне

З названих тверджень оберіть хибні:

При ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми вміст ковзає вгору-вниз

При ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми частина вмісту не покрита очеревиною

При ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми не буває защемлення

Ковзна грижа стравохідного отвору діафрагми не буває фіксованою

Ренгенологічною ознакою ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми є:

Симптом „дзвона”

Симптом „коромисла”

Симптом „мишачого хвоста”

Симптом „подвійного” газового міхура

Для ковзної грижі стравохідного отвору не характерні:

Печія

Біль

Відрижка

Дисфагія

Закрепи

Ренгенологічною ознакою параезофагеальної грижі стравохідного отвору діафрагми є:

Симптом „дзвона”

Симптом „коромисла”

Симптом „мишачого хвоста”

Симптом „подвійного” газового міхура

До ускладнень ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми не належать:

Езофагіт

Пептичний стеноз стравоходу

Анемія

Защемлення

Флегмона грижового мішка

З названих тверджень оберіть істинні стосовно грижі стравохідного отвору діафрагми:

Характерні інтенсивні кровотечі і виражені анемії

Не характерні інтенсивні кровотечі і виражені анемії

Не характерні інтенсивні кровотечі але властиві виражені анемії

Лікування параезофагеальної грижі стравохідного отвору діафрагми:

Медикаментозне

Динамічне спостереження

Оперативне при наявності ускладнень

Оперативне

Які операції не застосовуються при ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми

Френоплікація

Фундоплікація

Профундопластика

Крурорафія

Лікування грижі Морганьї-Ларея:

Медикаментозне

Динамічне спостереження

Оперативне при наявності ускладнень

Оперативне

Б. Задачі для самоконтролю:

Література.

Основна:

  1. Шпитальна хірургія : Підручник для студентів медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Під ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 390с.

  2. Клінічна хірургія / За ред. Л.Я.Ковальчука, В.Ф.Саєнка, Г.В.Книшова. - Тернопіль: Укрмедкнига, Том І-ІІ 2000.-536 с.

  3. "Хірургія", Підручник // М.П. Захараш, О.І.Пойда, М.Д.Кучер.- К.:Медицина, 2006.-656с.

  4. Хірургічні хвороби: Підручник/За ред.проф.П.Г.Кондратенка,- Х.:Факт,2006.-816с.

Додаткова:

  1. Бисенков Руководство по торакальной хирургии. М.: Медицина, 2005.

  2. Петровский Б.В. Хирургия диафрагмы М: Медицина, 1968.

Соседние файлы в папке 5ukr методички