Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хирургия 5 курс / 5ukr методички / захворювання молочної залози.docx
Скачиваний:
80
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
61.83 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я украіни

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА

Затверджено”

на методичній нараді

кафедри хірургії № 1

Завідувач кафедри

проф. В.О.Шапринський

„_____”__________ 200 р.

Методичні вказівки

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Хірургія

Модуль №

2

Змістовний модуль №

4

Тема заняття

Захворювання молочної залози Клінічні варіанти перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Ускладнення. Методи консервативного та оперативного лікування. Профілактика. Реабілітація.

Курс

5

Факультет

Медичний

Вінниця 2009

І. Актуальність теми

Дисгормональні захворювання молочної залози (мастопатії) — значно поши­рені гетерогенні захворювання зі складною клінічною та гістологічною картиною, що утруднює не лише діагностику, а й термінологічні визначення дифузних про­цесів.

Рак молочної залози — найчастіша форма злоякісних новоутворень у жінок, її част­ка становить близько 19%. Імовірність виникнення раку цієї локалізації збільшу­ється з віком прямо пропорційно, приблизно 4% хворих становлять жінки, молодші ЗО років. Найвищий показник смертності від раку молочної залози спостерігають у віці 40-50 років.

Мастит — бактеріальна інфекція грудей, яка найчастише виникає в післяполо­говому періоді, але інколи розвивається фіброзно-кістозний мастит (не пов'язаний з годуванням груддю).

ІІ. Цілі заняття:

 1. Знати причини виникнення дисгормональних захворювань молочної залози (=II);

 2. Знати причини виникнення маститів (=II);

 3. Знати причини виникнення пухлин молочної залози (=II);

 4. Засвоїти класифікацію дисгормональних захворювань, пухлин та маститів (=II);

 5. Знати клінічні симптоми дисгормональних захворювань, пухлин та маститів (=II);

 6. Знати діагностичні особливості окремих видів дисгормональних захворювань, пухлин та маститів (=II);

 7. Знати методи лікування дисгормональних захворювань, пухлин та маститів (=II).

 8. Знати принципи діагностики і лікувальної тактики при дисгормональних захворюванях, пухлинах та маститах (=II).

 9. Оволодіти методикою обстеження при дисгормональних захворюванях, пухлинах та маститах (=III).

 10. Вміти скласти індивідуальний план обстеження пацієнта із патологією молочної залози (=III).

 11. Вміти визначити індивідуальну тактику при патології молочної залози (=III).

 12. Знати етіологію, патогенез, клініку, методи обстеження і лікування при патології грудної залози у чоловіків (=III).

Соседние файлы в папке 5ukr методички