Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_i_entsiklopediya_prava_v_KNU.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
62.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Контрольна робота

«Філософія та енциклопедія права в Київському університеті»

Виконала студентка

І курсу 7 групи

Васько Галина Анатоліївна

Викладач:

Соломаха Артем Григорович

Київ

2015 р.

План

Вступ

1. Визначення поняття «філософія права»

2. Роль і місце енциклопедії права в системі наук про право

3. Історичні періоди становлення і розвитку філософії права

 1. докласичний етап

 1. класичний етап

 1. ліберально-романтичний етап

 1. сучасний етап

4. Видатні викладачі філософії права Київського університету

 1. Костянтин Олексійович Неволін 

 1. Микола Іванович Піленкевич

 1. Микола Карлович Ренненкампф

 1. Євген Миколайович Трубецький

 1. Євген Васильович Спекторський

Висновок

Література

Вступ

Досить цікавим правовим явищем у сучасній юридичній думці є енциклопедія ф філософія права. Чимало недослідженого наукового потенціалу криється в ньому. Не дивно, що саме це правове явище історично передувало такій навчальній дисципліні, як загальна теорія держави та права.

Багато питань, пов’язаних з цими двома науками, є досі недосліджено, також залишаються і ті питання, на які вчені досі не можуть відповісти однозначно, між ними уже протягом певного часу ідуть дискусії з тої чи іншої теми.

Щоб з’ясувати значення енциклопедії і філософії права, слід, дати їм визначення як наукам й на підставі цього виявити те головне, що притаманне їм на всіх етапах їхньої історії, під час визначення поняття основну увагу необхідно зосереджувати на розкритті її суспільних функцій і значенні серед інших суспільних явищ.

Розглядаючи значення та сутність таких правових явищ, як філософія та енциклопедія пправа, ми не можемо не звернути увагу на її історичний розвиток в Україні, а саме в Київському університеті Св. Володимира. Вища освіта і наукова думка в дореволюційній Росії розвивалася в надзвичайно несприятливих умовах. Царський уряд усіляко гальмував розвиток передової демократичної культури. Особливо жорсто- ко переслідували національну культуру українського народу. Безперечно, несприятливі умови позначилися на розвитку цих наук. Але ті визначні вчені, які працювали в цьому університеті змогли зробити вагомий внесок у розвиток філософії і енциклопедії права як у науку України, так і світу.

1. Визначення поняття «філософія права»

Філософія права як міждисциплінарна галузь знання, що об’єднує пізнавальні зусилля юриспруденції та філософії, існує близько двох з половиною тисяч років. За цей час вона нагромадила значний інтелектуальний потенціал.

Історичнний розвиток уявлень про право був настільки складний і суперечливий, що в результаті виникли самостійні напрямки юриспруденції, серед яких: енциклопедія права, філософія права, теорія права, соціологія права.

Учені донині сперечаються стосовно того, що являє собою філософія права і до якої науки чи системи наук вона належить.

В. Нересесянц розглядає філософію права як окрему самостійну наукову і навчальну дисципліну,яка посідає визначальне місце і системі юридичних та інших гуманітарних наук і навчальних дисциплін, об’єктами вивчення яких є право і держава. Предметом філософії права В. Нерсесянц визначає в його відмінності і співвідносності з законом.

О. Лейст вважає, що філософія права – вчення про сутність права, причини і основи його буття, його роль в суспільстві і про основні його якості, які характеризують місце права серед інших соціальних явищ. На його думку, філософія права є ідеологічною, оскільки право досліджується в системі ціннісних орієнтирів, властивих світоглядові дослідника.

Філософія права – це розділ філософії та юриспруденції, який займається дослідженням сенсу права, його сутності та поняття, його місця у світі, його цінності та значимості, його ролі в житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людства.

Існує безліч визначень сутності філософії права, деякі з них:

 • Філософія права - це особлива область наукового знання, що досліджує світоглядну суть права, його сенс і призначення, тобто предметом виступає юридичний світогляд (Алексеев)

 • Філософія права - це особлива наука про пізнавальні, ціннісні і соціальні основи права.

 • Філософія права - це вчення про сенс права, тобто вчення про те, через які універсальні причини і універсальні цілі людина встановлює права.

Філософія права передбачає здатність суб'єктів правосвідомості, обмірковуючи факти правового життя, виходити за межі суто правового підходу, осмислювати їх в контексті загальних філософських категорій світорозуміння, таких, як добро і зло, свобода і поневолення тощо. Проте на філософію права вплинуло – історичне роз’єднання між філософією права і правознавством. Поки юристи займались виключно тлумаченням і систематизацією норм позитивного права, філософія права розроблялась особами, які мало причетні до правознавства. Одні вивчали право, яким воно є, навіть не замислюючись про те, яким воно повинно бути, а філософи створювали ідеальне право, не знаючи яке воно в дійсності. Це роз’єднання триває і до сьогодні. Філософія права, як і загалом філософія, не може, не втративши свого філософського характеру, стати спеціальною наукою, як кримінальні і цивільне правознавство. Сама теорія пізнання права, досліджуючи умови пізнання нами норм права, може складати один з питань філософії права, але не весь її зміст.

Об'єктом виступає право, узяте в усіх його проявах. Поняття об'єкту лише обкреслює межі можливих досліджень. Це поняття визначає лінію пізнавальної активності того, хто звертається до права. Питання ж про зміст права, про сутнісні характеристики залишається відкритим. [3]

Предметом є право узяте в його основних системних якостях, право як цілісна система. У предмет входить: вивчення причин появи права; розкриття його суті, тобто його природа і суть. Але навіть, незважаючи на уявну ясність предмета, існує величезний розкид точок зору. Ці точки зору дрейфують від юридичних визначень предмета до філософських:

 • Предмет філософії права - прагнення і бажання абстрагуватися від технічних особливостей його функціонування; у такому розумінні предмет зводиться до його сутнісних характеристик, смисловій нагруженности.

 • Предмет філософії права - це право в його розрізненні із законом (Нерсесянц).

 • Предмет філософії права - методологія дослідження правових явищ громадського життя; методологія - це одна з проблем сучасного дослідження права. Розробка методології дослідження - це ключ до розробки самого права.

 • Предмет філософії права - це його духовне буття або правосвідомість.

Єдиної думки про філософію права і її предмет і досі не склалося. Усі дослідники визначають, що об’єктом її вивчення є право, але по-різномувирішують питання про те, чи є філософії права юридичною або ж філософською дисципліною.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]