Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент 1 семинар.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
71.77 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту

Менеджмент

Виконала:

СтуденткиII курсу 22-а групи

Факультету економіки та управління

Спеціальності

«Економіка підприємства»

Пеліхова Маргарита, Черненко Ганна та Шевчено Аліна

Бердянськ-2015 р.

План

1. Поняття менеджменту

2. Сутність менеджменту

3. Завдання і цілі, різновиди менеджменту

4. Різниця між менеджментом і управлінням

Поняття менеджменту

Менеджмент- це самостійний вид професійної діяльності, направлений на досягнення визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з обов'язковим застосуванням економічних методів управління.

Джерело: Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011.

Менеджмент— це раціональний спосіб управління діловими організаціями; управління, орієнтоване на дохідність і прибутковість; діяльність з нагляду, що використовує особливі форми організації праці, договірні й контрактні відносини між працею і капіталом; особлива галузь наукового знання і професійної спеціалізації управлінців-менеджерів, які складають адміністративний штат підприємницької організації та ін.

Джерело: А. В. Шегда Навч. посібник – Київ : Знання,2002р. (2.2. Сутність і зміст поняття "менеджмент")

Менеджмент— це вміння використовувати ті об'єктивні закони і закономірності, що виражають причинно-наслідкові зв'язки у сфері управлінської діяльності.

Джерело: А. В. Шегда Навч. посібник – Київ : Знання,2002р. (2.2. Сутність і зміст поняття "менеджмент")

Менеджмент- це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект,мотиви поведінки інших людей.  

Джерело: Федоренко В.Г. Основи менеджменту: підручник– К.: Алерта, 2007. - (1.2.2. Сутність та зміст менеджменту).

Менеджмент– це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотив поведінки інших людей, а також функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях.  

Джерело: Федоренко В.Г. Основи менеджменту: підручник– К.: Алерта, 2007. - (1.2.2. Сутність та зміст менеджменту).

Менеджмент (англ. Management – управління, завідування, організація) – це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

[Електронний ресурс] // Режим доступу:http://5ka.at.ua/load/menedzhment/menedzhment_sutnist_zmist_cili_zavdannja_funkciji_referat/38-1-0-904

Менеджмент- це людські можливості, за допомогою яких лідери використовують ресурси для досягнення стратегічних і тактичних цілей організації.

Джерело: Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006. – (3.3. Школа наукового управління).

Менеджмент- це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

[Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.refine.org.ua/print.php?page=5&rid=5214

Менеджмент- це влада та мистецтво керівництва. Джерело: Йохна М. А., Стадник В. В. Менеджмент. Видання 2-ге, виправлене, доповнене ("Академвидав") – (1.1. Сутність і завдання менеджменту).

Менеджмент- це вміння і адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату (служб працівників). Джерело: Комарницький І.Ф. Економічна теорія , Чернівці, 2006. (2.8.4. Менеджмент як наука. Функції менеджменту та їх взаємозв'язок.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.