Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодичкаФДП.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
920.06 Кб
Скачать

З а в д а н н я

до виконання курсової роботи з дисципліни

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”

Студента _______________________________ групи_______________

Тема роботи:__________________________________________________

______________________________________________________________

(На матеріалах________________________________________________)

Вступ

 1. Характеристика фінансово-кредитних відносин підприємства.

 2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства.

 3. Фінансова діяльність із формування операційного прибутку суб’єкта господарювання.

 4. Планування інноваційного розвитку та результатів фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

Висновки

Література

Додатки

Дата видачі завдання______________ Дата здавання роботи_____________

Завдання видав ___________________________________________________

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003р. // http://zakon.rada.gov.ua/

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121-ІІІ від 7.12.2000р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України №784-ХІVВР від 30.06.99р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 4. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №283/97-ВР від 22.05.1997р.// Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. − 1997. − №8. − С.48-112.

 5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України №448/96-ВР від 30.10.1996р.// Галицькі контракти. − 1997. − № 1. − С.48-52.

 6. Про податок на додану вартість: Закон України №168/97-ВР від 3.04.1997р. зі змінами і доповненнями// Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. − 1997. − № 12.

 7. Про кредитування: Положення НБУ. Затверджено Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. − М.: Финансы и статистика, 1999. – 432 с.

 9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. − К.: Ника-центр, 1999. − 1170 с.

 10. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-центр, 2000. – 656 с.

 11. Бородина Е.И. Финансы предприятий. − М.: ЮНИТИ, 1995. − 20 с.

 12. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. − СПб: Питер, 2001. − 151с.

 13. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. − СПб: Питер, 2000. − 207с.

 14. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. − СПб: Питер, 2001. − 253 с.

 15. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. − К.: Молодь, 1997. − 1000 с.

 16. Заруба О.Д. Основи фінансового менеджменту. − К.: УФІМБ, 1995. − 246 с.

 17. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2003. – 454 с.

 18. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. − К.: МАУП, 2001. – 152 с.

 19. Ковалева А.И. Финансы. Менеджмент. − М.: Финансы и статистика, 1996. − 326 с.

 20. Комаринський А., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. − К.: У.Е., 1996. −176 с.

 21. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Декор, 2001. – 260 с.

 22. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. − К.: КНЕУ, 2002. − 460 с.

 23. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 24. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 25. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. − М.: Перспектива, 2000. − 399с.

 26. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 27. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

 28. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 29. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Видавництво „АСК”, 2003. – 240 с.

Журнали „Фінанси України”, „Економіка. Фінанси. Право”, „Фінансова консультація”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Вісник НБУ”, „Бізнес”, „Галицькі контракти”, „Вісник податкової служби України” та ін.

47