Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодичкаФДП.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
920.06 Кб
Скачать

Де а – сума ануїтетних платежів;

Рvа – теперішня вартість ануїтету (сума довгострокового кредиту);

Аin – коефіцієнт приведення ануїтету до умов поточного (теперішнього часу).

За даними фінансової таблиці №4 визначимо величину коефіцієнта приведення ануїтету.

аin = а3%, 6п = 5,4172.

Ануїтетний платіж на погашення кредиту буде складати

За даних умов графік погашення кредиту матиме такий вигляд.

Таблиця 12

Амортизаційний графік погашення кредиту

Періоди погашення кредиту

Залишок непогашеної суми кредиту на початок періоду

Ануїтетний платіж

Процентні платежі,

гр.2*0,03

Погашення основної суми боргу,

гр.3-гр.4

Залишок непогашеної суми кредиту на кінець періоду, гр.2-гр.5

1

2

3

4

5

6

1

3400

627,63

102,0

525,63

2874,37

2

2874,37

627,63

86,231

541,399

2332,971

3

2332,971

627,63

69,989

557,641

1775,33

4

1775,33

627,63

53,26

574,37

1200,96

5

1200,96

627,63

36,03

591,6

609,36

6

609,36

627,63

18,27

609,36

0,0

Разом

3765,78

365,78

3400

У кінці параграфа необхідно дати оцінку технологічної структури, джерел фінансування плану капітальних вкладень та характеру взаємовідносин підприємства з комерційним банком з обслуговування довгострокового кредиту.

3.4.3. План зростання ресурсів та фінансових результатів операційної діяльності підприємства

Реалізація інвестиційно-інноваційного проекту забезпечує підвищення технічного рівня виробництва, збільшення вартості активів, зокрема основних засобів як матеріальної основи зростання обсягів реалізації високоякісної продукції в майбутніх планових періодах. Рух ресурсів і капіталу підприємства в процесі реалізації плану капітальних вкладень розраховується при зіставленні базової (звітної) та планової структури балансу суб’єкта господарювання.

Базова (звітна) структура балансу підприємства визначається даними форми № 1 річної звітності і має такий вигляд.

Таблиця 13

Базова структура балансу підприємства

Актив

тис. грн.

Пасив

тис.грн.

І. Необоротні активи

29647,8

І. Власний капітал

29733,1

ІІ. Оборотні активи

3494,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

11,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

56,2

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

112,5

ІV. Поточні зобов'язання

3365,9

V. Доходи майбутніх періодів

2,7

Баланс

33225,5

Баланс

33225,5

При визначенні планової структури балансу підприємства необхідно враховувати наступні положення. Капіталовкладення в повному обсязі спрямовуються на підвищення вартості основних засобів, на зростання виробничих потужностей суб’єкта господарювання. При цьому в плановому періоді збільшаться й обсяги оборотних активів, але з індексом, меншим, ніж зростання основних засобів. При цьому також збільшаться обсяги власного капіталу та довгострокових зобов’язань відповідно до джерел фінансування плану капітальних вкладень. За таких умов планова структура балансу підприємства буде мати вигляд, наведений у таблиці.

Таблиця 14