Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_sem_12_2013.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
592.38 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, геноцид, ГОЕЛРО, голодомор, індустріалізація, колективізація, комунізм, кооперація, культ особи, п’ятирічка, продрозкладка, розкуркулення, соціалізм, тоталітаризм, централізація.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 384-398.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 165-172.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.142-159.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 183-197.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 292-318.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.262-296.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.197-281.

Субтельний О. Україна: iсторiя.- К., 1992. – С.232-368.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.283-292..

Додаткова:

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1970. – Т.44. – С.197-200, 205-206,221-229; Т.45. – С.78-86,98,211-214,220-223,278-280,343-348,356-362,364-365,369-381,390-391,395-396,401-406,410,437-438.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.21-24.

Шаповал Ю.I. Сталiнiзм i Україна. – К.,1992. – с. 144.

Ксерокопії на кафедрі:

Индустриализация СССР: первые пятилетки // Правда. – 1988. – 28 октября.

Индустриализация СССР: выбор курса //Правда. – 1988. – 21 октября.

Коллективизация: как это было //Правда. – 1988. – 16 сентября. //Правда. – 1988. – 26 августа.

Кульчицький С. Мiж двома вiйнами (1921-1941 рр.) //Укр.iстор.журн. – 1991 . – № 8.

Кульчицький С. Особливостi iндустрiалiзацiї народного господарства УРСР // Укр.iстор.журн. – 1989. – №10.

Липицкий В. Кооперация: ленинский замысел и воплощение //Коммунист. – 1988. – № 16.

10 (2 год.)

1. Антифашистський опір народу України.

2. ОУН-УПА в роки фашистської окупації України.

Ключові терміни та поняття

Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, евакуація, економічний саботаж, колабораціонізм, нацизм, окупаційний режим, ОУН, ОУН(Б), ОУН(М), партизанський рух, підпілля, Поліська Січ, „рейкова війна”, рух опору, УПА, фашизм.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 460-486.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 178-196.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.168-184.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.319-365.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.328-354.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.307-325.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-41.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 209-229.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.24-30.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 332-351,369-392.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.323-333.

Ксерокопії на кафедрі:

Бiлiнський А. Свiтло i тiнi ОУН-УПА // Голос України. – 1992. – 1,3 липня.

ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // Укр.iстор.журн. – 1994 . – №№ 2-4.

УПА розправляється з наїзниками (Iз дiй УПА ) // Укр.iстор.журн. – 1994. – №5.

11 (2 год.)

1. Початок реформування сталінського тоталітаризму. Розвиток України в період хрущовських реформ. Історична роль М.Хрущова.

2. Україна в умовах суспільно-політичного застою в СРСР. Дисидентський рух. Роль Л.Брежнєва в історії України.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]