Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
947.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
315.9 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому суть столипінської аграрної реформи? Яку основну мету вона переслідувала?

 2. Чи передбачало реформування аграрної сфери зміни у політичних відносинах ? Якою мала стати система органів місцевого самоврядування?

 3. Які сфери життя імперії не повинні були, на думку Столипіна, підлягати реформуванню?

 4. Як відбувався після реформи процес капіталізації сільського господарства в Росії та в українських землях? Чому, на Вашу думку, в Україні він ішов швидше?

 5. Яку роль відігравали селянські банки?

 6. До яких наслідків вело масове переселення селян на вільні землі за Уралом?

 7. Чи можна вважати наслідком столипінської аграрної реформи загострення класової боротьби в українському селі на початку ХХ ст.?

7. Державна дума Росії 1906-1916 рр. I українці в ній

Ключові терміни та поняття

Державна дума, думська громада, лібералізація, парламент, реформи.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.111-113.

Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній Думі //Віче. - 1998. - №4.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. - К.,1991.-С.27-42.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т.2.- К., 1991.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. Т.2.- К.,1998.

Питання для самоконтролю

 1. Коли і чому в Росії була сформована Державна дума?

 2. Які питання відносились до компетенції Думи?

 3. Яку роль відігравали українці в Державній думі і як ця роль змінювалась із часом?

 4. Яке історичне значення мала участь українців у Державній думі Росії?

8. Iсторичнi обставини утворення УНР i УСРР, початку громадянської вiйни в Україні в 1917 р.

Ключові терміни та поняття

Анархізм, більшовизм, білогвардійці, Генеральний секретаріат, громадянська війна, двовладдя, державний переворот, інтервенція, Українська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка, Українська Центральна рада, ультиматум, універсал, установчі збори.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.118-129.

Варгатюк Т. Про брошуру Романчука О.К. “Ультиматум” // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000. ( Ксерокопія на кафедрі історії і права).

Гошуляк I. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. iстор. журн.- 1994.- № 1. (Ксерокопія на кафедрі історії і права).

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. - Полтава,1993.- С.27-30.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994.- С.26-32.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1998.- С.11-14.

Історія України / Кер. авт. кол. В.Кульчицький.- К., 1991.- С.193-208.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге.- К.:Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002.- С.147-149.

Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської війни на Україні // Укр.iстор.журн.-1991. - № 7.( Ксерокопія на кафедрі історії і права).

Питання для самоконтролю

 1. Що таке двовладдя? Коли воно виникло в Росії? Якими були особливості двовладдя в Україні?

 2. За яких обставин і яким документом проголошено УНР? Чому це стало можливим та необхідним?

 3. Як поставилися до проголошення УНР різні політичні сили в Україні і в Росії?

 4. На яких правових засадах були утворені УНР та УСРР?

 5. Чим обґрунтовувались ультимативні вимоги Радянської Росії до Центральної Ради?

 6. Що почалося раніше: громадянська війна в Україні чи війна РСФСР проти УНР? Який взаємозв’язок між цими війнами?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]