Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
947.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
315.9 Кб
Скачать

До семінару №5

 1. Коли і як була сформована партія есерів (кадетів, РСДРП, анархістські групи)?

 2. Які соціал-демократичні організації існували в Україні наприкінці

ХІХ ст.? Що Ви про них знаєте?

 1. Назвіть основні положення програми партії кадетів.

 2. Порівняйте політичні погляди більшовиків та меншовиків.

 3. Чому ми не можемо говорити про “партію анархістів”?

 4. Визначте історичну роль Кропоткіна, Бакуніна, Махна в анархістському русі.

 5. Чому розпалася РУП?

 6. У чому відмінності в політичних платформах УСДРП та “Спілки”?

 7. Визначте роль М.Міхновського в українському політичному русі на поч.ХХ ст.

 8. Порівняйте програмні положення есерів і більшовиків (меншовиків та кадетів; меншовиків і есерів). Чи могли вони бути союзниками в україн- ській революції?

До семінару №6

 1. Розкажіть, коли, як і для чого була утворена Центральна рада? Хто брав участь в її створенні та які історичні цілі перед нею ставилися?

 2. Обґрунтуйте, користуючись джерелами, що Центральна рада дійсно боролась за автономію України.

 3. Центральна рада – громадська організація чи орган влади? Аргументуйте свою думку.

 4. Чи був ІІ Універсал Центральної ради «кроком назад» на шляху боротьби за автономію України?

 5. Коли і за яких обставин з’явилася УНР?

 6. Що являє собою документ: «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до української Центральної Ради»?

 7. Схарактеризуйте більшовицьку політику в Україні в 1919-1920-их рр.

 8. Що допомогло більшовикам прийти до влади в Україні?

 9. УНР та УСРР: як сталося, що на одній території, в один час існувало дві держави? До чого це привело?

 10. Яких помилок припустилася Центральна рада в своїй діяльності? Як Ви вважаєте, чи можливо було б уникнути їх?

До семінару №7

 1. Який процес називається індустріалізацією? у чому особливості соціалістичної індустріалізації?

 2. Чи була об’єктивна необхідність в індустріалізації? Доведіть.

 3. Яким був ленінський план розвитку промисловості в радянській державі?

 4. Звідки бралися кошти на соціалістичну індустріалізацію?

 5. Які наслідки мала політика індустріалізації для України? Для СРСР?

 6. Що мав на увазі Ленін, говорячи про кооперацію?

 7. Чи тотожні поняття “кооперація” і “колективізація”? Доведіть.

 8. Розкажіть, якими засобами здійснювалась суцільна колективізація в 1929-1933 рр.

 9. Хто такі куркулі та яким було ставлення до них радянської влади?

 10. Як Ви вважаєте, чому колективізація в Україні відбувалася з більшими труднощами, ніж в середній Росії?

 11. Обґрунтуйте, що голодомор 1932-1933 рр. в Україні був штучно створений радянським керівництвом.

До семінару №8

 1. Які Ви знаєте форми антифашистського опору?

 2. Чому народ України чинив опір фашистському окупаційному режиму?

 3. Що являє собою економічний саботаж?

 4. Які засоби боротьби обирали радянські підпільники?

 5. Партизани і підпільники: що спільного і які відмінності між цими формами боротьби?

 6. Розкажіть про діяльність ОУН на західноукраїнських землях, про створення УПА та її роль у ІІ Світовій війні.

 7. Розкажіть про діяльність радянських партизан. Кого з ватажків партизанських з’єднань Ви знаєте?

 8. Наведіть приклади діяльності підпільних груп у містах і селищах України. Що Ви знаєте про антифашистське підпілля на Полтавщині?

 9. Чим різнилися цілі антифашистської боротьби вояків УПА та радянських партизан?

 10. Чому на першому етапі війни радянський партизанський рух зазнавав невдач та ніс значні втрати?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]