Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
947.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
315.9 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому суть кризи радянського суспільства, що склалася у 1964- 1985 рр.?

 2. Якими були об’єктивні наслідки реалізації стратегії КПРС “злиття націй на етапі розвинутого соціалізму” для України?

 3. Хто такі дисиденти?

 4. Які вимоги висувалися політичними дисидентами 60-80-их рр. у Росії та Україні?

 5. Кого з лідерів українського дисидентського руху цього часу Ви знаєте?

 6. Яку роль відіграв дисидентський рух України?

21. Проблема “двох Україн” у формуванні державної української нації.

Ключові терміни та поняття

Етнос, етногенез, народ, нація, регіональні особливості, русини.

Література

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1.-Полтава,1993.- С.3-6.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей.. Вип.3. – Полтава, 1998.- С.30-33.

Волков А. Я русин был, есмь и буду! // Новая газета. – 1990.- №31. (Ксерокопія на кафедрі історії і права).

Макара М., Мигович I. Карпатськi русини в контекстi сучасного етнополiтичного життя // Укр.iстор.журн. - 1994. - № 1. (Ксерокопія на кафедрі історії і права).

Питання для самоконтролю

 1. У чому Ви вбачаєте різницю між двома регіонами України?

 2. Чому українська нація історично формувалась як дві частини одного цілого?

 3. Наскільки глибокі історичні корені відмінностей між ними?

 4. Чи підтверджуються вони даними археології, лінгвістики?

 5. Як відрізнялись умови формування українського етносу в західному та східному регіонах протягом ХIV-ХІХ ст.?

 6. Якими були історичні обставини утворення ЗУНР й УНР та їх співіснування?

 7. Чим відрізнялась історична доля заходу і сходу України у ХХ ст.?

 8. Як виразилися суперечності між Східною та Західною Українами під час кризи СРСР і самовизначення незалежної України? Чи виявляються вони сьогодні?

 9. Як Ви гадаєте, чи є необхідною та можливою ліквідація регіональних особливостей у незалежній Україні?

Плани семінарських занять

Семінар №1( методичний) (2 год.)

1. Семінари як форма вивчення історії України.

2. Методика підготовки студентів до семінарів з історії України.

3. Критерії оцінювання знань студентів з історії України.

Література

Додаткові матеріали

(з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр.iстор.журн. - 1997.- №2.

Грушевський М.С. Звичайна схема “Русскої” історії й справа раціонального укладу історії східнього сло­в’я­нства // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Железный А. Новая концепция отечественной истории // Товарищ. -1997. -№ 29.

Прiцак О. Що таке iсторiя України //Вiсник Мiжнародної асоцiацiї українiстiв. – 1991. -№1.

Толочко П. У настоящих держав не бывает фальши­вой истории // Киевские новости. - 1995. - № 18. - 12 мая.

Семінар №2 (2 год.)

1. Iсторичнi джерела про найдавнiше населення на територiї сучасної України: археологiя; антропологiя; лiнгвiстика; мiфологiя; писемнiсть.

2. Теорiї про походження та розселення слов'ян: науковий аналiз їх аргументацiї.

3. Слов'яни i неслов'яни у формуваннi українського етносу та державностi.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]