Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
947.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
315.9 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Авари, анти, антропологія, архантропи, археологія, археологічна культура, болгари, бронзовий вік, венеди, готи, гуни, залізний вік, енеоліт, етнографія, кам’яний вік, кіммерійці, кроманьйонці, лінгвістика, матріархат, мезоліт, міфологія, неандертальці, неоліт, неолітична революція, палеоліт, патріархат, первісна доба, первісна людина, первісне суспільство, плем’я, родова община, руси, сармати, скіфи, слов’яни, трипільська культура, черняхівська культура, хозари.

Лiтература

Брайчевский М.Ю. Очерки истории украинского народа. - К.,1991.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.7-28.

Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. - К., 1991.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. - К.,1991.

Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991.

Давня iсторiя України: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. П.П.Толочко.- К., 1994. - Кн.1. - С.5-9; Кн.2. - С. 5-69, 79-150,198-205.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. - К.,1991.- С.27-42.

Етнографiя України: Навч. посiбник / За ред. С.А.Макарчука. - Львiв, 1994.

Ефименко А.Я. История украинского народа. - К.,1990.

Знойко О.П. Мiфи Київської землi та подiї стародавнi. - К.,1989.

Iсторiя Русiв. - К.,1991. - С.33-39.

Iсторiя України /За ред. В.А.Смолія. - К., 1997.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник.- К., 1991.- Кн.1.- С.15-53.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.1.– Полтава,1993. - С.3-6.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2. – Полтава, 1994. - С.3-9, 10-11.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей.. Вип.3.– Полтава, 1998.- С.3-9.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. - К.: Либідь, 1994.

Крип'якевич I.П. Iсторiя України. - Львiв: Свiт, 1990.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. - К., 1972.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993.

Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2002.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 1959. - Кн.1.- С.81-90, 91-115, 127-133, 373-374; Кн.2. - С.647-650; Кн.5. - С.108.

Субтельний О. Україна: iсторiя.- К., 1992.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологiя та стародавня iсторiя України: Курс лекцiй.- К., 1992.

Додатковi матерiали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Вовк Т.А.,Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр.iстор.журн. - 1997.- №2.

Железный А. Первоначальные этнические корни украинцев (новый взгляд) //Товарищ. -1997. -№35.

Железный А. О нашем земляке Микаиле Шамси-Башту //Товарищ. -1997. -№21, 22, 23.

Железный А. Накануне образования Киевской Руси //Товарищ. -1997. -№46, 47.

Железный А. Кем были древние Русы? //Товарищ. -1997. -№ 40, 43.

Железний А.Іслам на Київських горах? //Товариш. -1998. -№39.

Железный А.Загадки киевских топонимов //Товарищ. -1997. -№24.

Семінар № 3 ( 2 год.)

  1. Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького (рушійні сили, характер, значення).

  2. Організація української козацької держави Б.Хмельницького.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]