Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Бюджетна система Методичні рекомендації для курсової роботи 2012.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
494.59 Кб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури

Артус М.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220c.

Бюджетний Кодекс України: Закон України//Голос України. – 2010. – 4 серпня. – №143(4893).

Бюджетна система: навчальний посібник в схемах та таблицях для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Роменська – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 181 с.

Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦНЛ. – 2004. – 544 с.

Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від від 8 грудня 2010 р. N 1149

Зведені матеріали наукових досліджень «Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України» [Електронний ресурс] // Матеріали Бюджетного комітету Верховної Ради України. – Режим доступу: http://budget.rada/ gov.ua.index.php/article/article view/97/1/16.

Конституція України: Закони України: В 11т.- Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997.- Т.10. – с.3-41.

Концепція реформування місцевих бюджетів. / Розпорядження Кабінету Міністрів України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України Закон України від 8 липня 2010 року № 2457-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ кол. авторів [за заг. ред., передмова Ф.О.Ярошенко]. – Київ.: Зовнішня торгівля, УДУФМТ, 2010. – 592 с.

Опарін В.М. Бюджетна система: Підручник. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – К.: НІОС. – 2004.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №23. – ст.121. – с.378-390.

Основи законодавства України про культуру: Закон України. В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.3. – с.34-45.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. / Ю.В. Пасічник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 495с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. / Ю.В. Пасічник. – К.: Знання – Прес., 2006 – 607 с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України [Книга]: навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доп.– Київ : Знання, 2008.– 670 с.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова КМУ від 27.12.01№ 1751//Людина і праця – 2002– № 1. – с.20-36.

Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України - № 11 від 14.01.2011 р.

Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 22.03.2001 № 2334-ІІІ Київ.

Про внесення змін і доповнень до Постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2000 р. № 211.

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519.

Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096.

Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України// Відомості Верховної Ради України. –2011. - № 4282-VI.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. в 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.5. – С.13-20.

Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659.

Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415.

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової сплати за окремі види педагогічної діяльності з співвідношення до тарифної ставки. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. – К.: № 643.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170. – С.379-429.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.301-308.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.217-229.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №33-58- VI.

Про Рахункову палату України: Закон України// Закони України: В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997. – Т.11. – С.60-76.

Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2006 р. № 1703.

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.55-74.

Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. –№ 40 – 41. – Ст. 249. – С.818-822.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.215-251.

Чала Н.Д. Бюджетна система: Навч. посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко – К., 2010. – 223 с.

Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. - К.: Зовнішня торгівля, 2010.- 816 с. - С. 510-546.

Інтернет джерела:

www.ukrstat.gov.ua/

www.dneprstat.gov.ua/

www.minfin.gov.ua

www.ac-rada.gov.ua

www.rada.gov.ua

www.adm.dp.gov.ua

www.nbuv.gov.ua/

www.treasury.gov.ua/

Додаток А

Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, молоді та спорту УКРАЇНИ