Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_1-2.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
445.95 Кб
Скачать

2.2. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу

Мікросередовище

Середовище маркетингу - сукупність суб'єктів, які діють за межами фірми, а також відносини, що складаються між ними і фірмою.

Поняття середовища маркетингу передбачає виділення мікро- і макросередовища (внутрішнього і зовнішнього середовища).

Мікросередовище - сукупність відносин, що складаються всередині фірми, і ті зв'язки, які на мікрорівні забезпечують їй одержання прибутку в результаті реалізації на ринку визначеного товару. Структура мікросередовища наведена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Структура мікросередовища фірми

Суб'єктами мікросередовища є саме середовище, конкуренти, постачальники, посередники, клієнти, а також контактні аудиторії. Основні сили мікросередовища показані на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Основні фактори мікросередовища фірми

Контактні аудиторії – це групи осіб (фізичних та юридичних), які виявляють реальну чи потенційну зацікавленість фірмою і можуть впливати на її діяльність (фінансові кола, засоби масової інформації, державні заклади та інші).

Характеристика мікросередовища передбачає насамперед налагодження добрих стосунків між співробітниками підрозділів фірми і підпорядкування їхньої діяльності і одержання максимальних доходів при наданні ринку товарів визначених властивостей і якості.

Але реалізація маркетингової політики передбачає облік і такий фактор мікросередовища фірми, як поведінка постачальників, що забезпечують компанію необхідними матеріально-технічними ресурсами. Особливу увагу фірма повинна приділяти вивченню клієнтури, тобто альтернативних варіантів дій покупців під час придбання конкретного товару, тому що за наявності на ринку великої кількості товарів-конкурентів вибір споживача завжди має бути спрямований на придбання товару фірми, а не конкурента.

Відносини фірми з клієнтами засновані на основі того, що ринок у цілому неоднорідний і представлений різними видами (споживчий, виробничих товарів, посередницький, державних установ, міжнародний). Вихід фірми на конкретний ринок передбачає специфічну стратегію й тактику. Досягнення фірмою цілей, які поставлені допускає також облік контактних аудиторій, що потенційно чи реально впливають на її виробничу діяльність.

Таким чином, фірма на ринку діє не відокремлено, а в оточенні і під впливом різноманітних сил, що складають мікросередовище фірми й найчастіше визначають характер її діяльності. Це обов'язково треба враховувати у разі розробки маркетингової політики.

Макросередовище

Макросередовище - більш широке поняття, яке включає фактори, що впливають на всі елементи мікросередовища фірми, якими фірма не може управляти, тому що є неконтрольованими факторами.

Основними факторами макросередовища, в якому функціонує фірма, є:

 • демографічні;

 • економічні;

 • природні;

 • політичні;

 • науково-технічні;

 • культурні.

Маркетинг фірми перебуває під впливом загальноекономічних процесів. Підприємець завжди втягнений у макроекономічні зміни. Динаміка національного доходу, рівень інфляції, темпи економічного зростання, показники споживання та ін. - ця система господарських координат на рівні всієї країни чи окремого регіону зумовлює результативність комерційних зусиль кожного конкретного підприємця.

На ринкову кон'юнктуру, середню і довгострокову перспективу розвитку ринку впливає політичний клімат, ситуація у країні й у світі в цілому.

За сучасних умов у полі зору маркетингу мають бути фактори науково-технічного прогресу. Будь-які нововведення містять загрозу витіснити застарілі зразки. Якщо не приділити належної уваги до процесу досліджень і розробки, це може принести багато неприємностей фірмі.

Таким чином, вивчення маркетингового середовища – це дуже важливий етап аналізу ринкових можливостей. Відносини, що складаються між суб'єктами середовища й фірмою, можуть бути як контрольованими, так і неконтрольованими. Отже, завданням маркетингової служби фірми є мінімізація неконтрольованих факторів середовища і пошук можливостей непрямого впливу на них.

Відношення фірми до факторів зовнішнього середовища наведені на рисунку 2.3.

1. Демографічні фактори:

2. Економічні

фактори:

Макро-середовище

- народжуваність;

- старіння;

- становище родини;

- міграція;

- освіта

- доходи, ціни;

- заощадження;

- доступність кредиту;

- падіння, підйом;

- інфляція

Макро-середовище

4. Науково-технічні фактори:

Мікросередовище

3. Природні фактори:

 • відновлення продукції;

 • нові технології;

 • розвиток науки

Постачальник

 • доступність сировини;

 • дефіцит сировини;

 • забруднення навколиш-нього середовища

К

ФІРМА

онтактні

аудиторії

Конкуренти,

посередники

Споживач

Мікросередовище

5. Політичні фактори:

6. Культурне середовище:

Макро-середовище

 • політична стабільність;

 • законодавчі основи бізнесу;

 • регулювання економіки державою

 • прихильність до традицій;

 • зміни культурних цінностей;

 • мода

Макро-середовище

Рис. 2.3. Відносини фірми з факторами зовнішнього середовища

Соседние файлы в папке учеба