Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Методичні рекомендації до виконання курсової роботи ФК 2010 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
564.74 Кб
Скачать

3. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна складатися з таких частин:

  1. Титульний аркуш.

  2. Завдання на курсову роботу.

  3. Зміст.

  4. Вступ.

  5. Основні розділи та спеціальна частина.

  6. Висновки.

  7. Список використаних джерел.

  8. Додатки.

Найважливішим етапом є складання плану курсової роботи. Головним на цьому етапі повинна стати робота з літературою, а саме: скрупульозна робота в бібліотеці, пов'язана з відбором літератури згідно з обраною темою дослідження, її вивчення і осмислення. При цьому студентові не завадить постійне спілкування з науковим керівником, який надасть дійову допомогу в поясненні окремих найбільш складних для розуміння положень з прочитаного.

Кінцевим етапом цієї роботи має стати складання студентом орієнтовного змісту курсової роботи, який визначає головні напрямки дослідження. Після узгодження цього варіанту з науковим керівником, складається остаточний варіант змісту, згідно з яким і виконується курсова робота. Остаточний варіант зовсім не виключає можливості його доробки і поліпшення відповідно до поглиблення студентом своїх знань. Як правило, зміст включає:

Вступ

- обґрунтовується вибір теми курсової роботи, її актуальність на сучасному етапі розвитку галузі, визначаються мета, задачі та предмет дослідження, доводиться стислий огляд літературних джерел та коротка техніко-економічна характеристика об'єкта дослідження.

Перший розділ

- виклад теоретичних та методологічних питань, що стосуються теми курсової роботи, та їхня практична значимість.

Другий розділ

- аналіз стану обраного об'єкта дослідження (економічних явищ), що розглядається, узагальнення результатів дослідження.

Третій розділ

  • передбачає розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів щодо поліпшення економічного стану підприємства, а також огляд шляхів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного стану та шляхів вирішення проблем, які досліджуються.

Висновок

  • викладаються основні результати дослідження та основні заходи до ефективного вирішення питань, які витікають з основної частини роботи.

При виконанні курсової роботи студент повинен виконати та оформити відповідним чином отримане завдання з використанням прикладних програмних засобів пк.

Як приклад, нижче наводиться типовий зміст роботи з теми:

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства”

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

5

1.1. Анализ поняття “оборотні кошти” підприємства

5

1.2. Стан та тенденції структури оборотних коштів промислових в Україні

7

1.3. Методика нормування окремих видів оборотних коштів

10

1.4. Джерела формування оборотних коштів підприємства

12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ ФЛЕКС”

15

2.1. Нормування оборотних коштів підприємства ВАТ „ Флекс”

15

2.2. Аналіз структури і динаміки oбopoтних коштів ВАТ „ Флекс”

16

2.3. Аналіз показників ефективності використання оборотних коштів ВАТ „Флекс”

20

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

25

3.1. Чинники зростання ефективності виробництва

25

3.2. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності використання оборотних коштів промислових підприємств

26

ВИСНОВКИ

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

32

ДОДАТКИ

33