Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення таких понять:

 • переміщення через митний кордон України;

 • пропуск;

 • порядок переміщення;

 • митні пільги;

 • умови пропуску;

 • митний режим;

 • ввезення на митну територію України;

 • вивезення з митної території України;

 • мета пропуску;

 • дозвіл на пропуск;

 • оформлення пропуску;

 • зовнішньоекономічний договір;

 • товаросупровідні документи.

2. Яким чином товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України?

3. Зробіть графічне зображення порядку переміщення через митний кордон України:

 • транспортних засобів;

 • вантажів суб’єктів ЗЕД;

 • валюти.

4. У якому порядку надаються митні пільги при переміщенні:

 • предметів офіційного (службового) користування;

 • предметів особистого користування;

 • автотранспорту для офіційного (службового) й особистого користування;

 • дипломатичної пошти;

 • особистого багажу дипломатичних кур’єрів.

5. З якою метою товари та інші предмети пропускаються через митний кордон України?

6. За яких умов митницею здійснюється пропуск через митний кордон України?

7. Які документи необхідні для пропуску через митний кордон України?

Література

[2; 11; 15; 25; 26; 27; 38; 39; 40]

Тема 4. Митний контроль та митне оформлення

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань:

- організації митного контролю, його мети та форм;

- митного оформлення.

План вивчення теми

1. Організація митного контролю. Мета і форми митного контролю.

2. Митне оформлення: мета, місце і час здійснення митного оформлення; взяття проб та зразків.

Методичні рекомендації

Згідно з Митним кодексом України товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем, який здійснюється службовими особами митниці у формі перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів та інших форм, що не суперечать законам України.

Пред’явлення до митного контролю самих товарів - це:

 • створення умов працівниками митниці для огляду товарів (наприклад, їх розміщення у зонах митного контролю, проведення навантажувально -розвантажувальних робіт на вимогу працівників митниці);

 • безпосередньо митний догляд працівниками митниці;

 • накладення митного забезпечення (в разі необхідності).

Звільнення від митного контролю відбувається у випадках, встановлених Митним кодексом України, а митні пільги щодо проходження митного контролю надаються виключно законами України. Спеціальні митні режими застосовуються у випадках переміщення громадянами через митний кордон України речей, що не підлягають обов’язковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадають під категорії предметів, на переміщеннях яких встановлено заборони чи обмеження.

Митне оформлення товарів - це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Тривалість митного оформлення, тобто прийняття ВМД, комерційних та інших необхідних документів визначається кожною митницею окремо. Тривалість митного оформлення залежить від характеру товару, обсягу товарної партії, чи підлягає той або інший товар перевірці інших контролюючих служб тощо. Митне оформлення здійснюється у 4 етапи:

1-й етап - попередні операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної статистики. Разом з ВМД подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу ВМД. Крім цього, підрозділ митної статистики перевіряє наявність фактів застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій, передбачених статтею З7 Закону України "Про зовнішньоекономічному діяльність". Перевірка на цьому етапі завершується проставленням штампа "Перевірено";

2-й етап - перевірка ВМД та документів, заявленої митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці та відділом тарифів та митної вартості у порядку, визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевірка закінчується представленням штампа "Сплачено";

3-й етап - перевірка вантажним відділом митниці зазначених декларантом відомостей у ВМД на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після перевірки на всіх аркушах ВМД проставляється штамп "Під митним контролем" та реєстраційний номер. ВМД реєструється у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури ВМД вважається прийнятою для оформлення і декларант несе юридичну відповідальність за зазначені в ній відомості. На цьому етапі декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній ВМД присвоюється реєстраційний номер у порядку, визначеному Держмитслужбою. Реєстраційний номер заноситься до журналу обліку ВМД.

ВМД не приймається для оформлення:

 • якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

 • якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 574 (зі змінами та доповненнями до неї). Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 9 липня 1997 року № 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 вересня 1997 року за № 443/2247, та інших нормативних актів;

 • якщо вона заповнена з підчистками та помилками. Виправлення у ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У ВМД не допускається більш як три виправлення. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів Державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби та в інших випадках, передбачених законодавством України.

4-й етап - проведення, у разі необхідності, огляду товару та повне оформлення ВМД. Митниця може відмовити у митному оформленні товарів після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення виключно у випадках, передбачених законодавством України. ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару.

Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу, який завершив митне оформлення товару, накладається або знімається митне забезпечення.

Оформлені митницею аркуші ВМД розподіляються у порядку, встановленому НДМСУ № 828 від 30 грудня 1998 року.

Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

Державною митною службою може бути встановлений інший порядок розподілу аркушів ВМД. Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні товарів, не може бути присвоєний іншій декларації.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначеному митному режимі і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

До митного оформлення і митного контролю на будь-якому з перелічених вище етапів можуть залучитися підрозділи по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил.

Тривалість кожного етапу митного оформлення товарів фіксується в технологіях митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, затверджених начальниками митниць.