Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Ситуаційні вправи

Завдання 1

З наведеного нижче переліку товарів, визначити товари, що підлягають включенню в митну статистику зовнішньої торгівлі з метою окремого обліку при ввезенні на митну територію України чи вивезенні з цієї території:

 1. Упакований комплект компакт-дисків з комп’ютерним програмним забезпеченням загального користування;

 2. Металеві листи алюмінію для виготовлення труб як внесок в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями;

 3. Американська газета «Time», передплачена українським приватним підприємством;

 4. Гуманітарна медична допомога країнам Африки;

 5. Запасні частини для Німецької лінії виготовлення цукерок;

 6. Багатооборотна тара;

 7. Відеоматеріали, записані з метою використання в комерційних цілях;

 8. Алюмінієві труби, виготовлені та вивезені підприємством з іноземними інвестиціями, в статутний фонд якого був зроблений внесок у вигляді алюмінієвих листків для виготовлення труб;

 9. Грецькі монети V століття;

10. Автомобіль марки «Ford» що переміщуються через митний кордон України з метою їх технічного обслуговування.

Завдання 2

Визначити статистичну вартість придбаних (проданих) товарів:

 1. товар А продано за 150 тис. фунтів стерлінгів, при цьому 1 англійський фунт стерлінгів – 12,78 грн., 1 долар США – 7,90 грн.;

 2. придбано італійські фарфорові вироби за 857 млн. італ. лір, при цьому 10 000 італ. лір – 34,047 грн.

Завдання 3

На митну територію України на адресу української торгової фірми «Старт» з Німеччини надійшов вантаж:

 • куртки жіночі з натуральної шкіри;

 • взуття на підборах з натуральної шкіри;

 • сумки жіночі з натуральної шкіри;

 • спортивні костюми.

Необхідно:

1. Класифікувати товари згідно з ТН ЗЕД. Відповідь аргументувати.

2. Записи провести в табличній формі:

Код групи

Товарна позиція

Субпозиція

Підсубпозиція

Тестові завдання

1. Складовими митної статистики є:

а) спеціальна митна статистика і статистика зовнішньої торгівлі;

б) спеціальна митна статистика і статистика митної політики;

в) спеціальна митна статистика і статистика експорту та імпорту товарів.

2. Головним завданням митної статистики є:

а) збір, обробка та публікація статистичної інформації;

б) одержання та своєчасне представлення державним органам достовірних даних;

в) зведення одержаних статистичних даних та їх публікація.

3. Документальною основою митної статистики зовнішньої торгівлі є:

а) МД-1, МД-4;

б) ВМД;

в) МД-6, МД-7.

4. Митна статистика зовнішньої торгівлі враховує:

а) міжнародну торгівлю послугами;

б) міжнародну торгівлю товарами;

в) міжнародну торгівлю товарами і послугами.

5. Загальноприйняті системи торгівлі, за якими ведеться статистика міжнародної торгівлі товарами:

а) загальна й специфічна;

б) загальна й регіональна;

в) державна й специфічна.

6. Митною статистика включає три етапи одержання статистичних показників:

а) статистичне спостереження, зведення статистичних даних, розрахунок і аналіз узагальнюючих показників;

б) статистичне спостереження, групування статистичних даних, розрахунок і аналіз узагальнюючих показників;

в) статистичне спостереження, зведення і групування статистичних даних, розрахунок і аналіз узагальнюючих показників.

Ключові терміни і поняття

Митна статистика.

Спеціальна митна статистика.

Статистика зовнішніх операцій.

Статистична територія.

Товари.

Статистична вартість товарів.

Вантажна митна декларація.

Література

[1; 2; 7; 8; 18; 19; 33; 35; 36]

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ завдань

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Митна справа» повинна проводитися шляхом виконання ситуаційних завдань.

Кількість і характер включених ситуаційних вправ дозволяють їх розв’язувати як на аудиторних заняттях, так і самостійно.

Ситуаційні завдання виконують студенти у повному обсязі.

Правильність виконання індивідуальних ситуаційних завдань оцінюється за 10-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, які студент може отримати за виконання індивідуального завдання по одній із запропонованих тем складає 1-2 бали.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (іспиту).