Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Тема 4. Митний контроль та митне оформлення

Організація митного контролю. Мета і форми митного контролю. Зони митного контролю. Період перебування товарів (предметів) під митним контролем. Документи, необхідні для митного контролю.

Здійснення митного контролю: огляд та переогляд транспортних засобів, товарів (предметів) і речей; особистий огляд; залучення спеціалістів та експертів організацій і установ, а також використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю. Операції з товарами (предметами), що знаходяться під митним контролем. Митне забезпечення. Звільнення від митного контролю.

Митні режими: сутність, зміст, загальна характеристика.

Митне оформлення: мета, місце і час здійснення митного оформлення; взяття проб та зразків.

Декларування товарів та інших предметів: поняття та форми декларування; процедура декларування; допуск до декларування; обов’язки декларанта.

Митні декларанти. Права й обов’язки митних декларантів.

Технології митного контролю й оформлення при перевищенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту.

Тема 5. Правоохоронна діяльність митних органів

Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил: незупинення транспортного засобу; відправлення транспортного засобу без дозволу; неподання митному органу України документів, необхідних для здійснення митного контролю; порушення зобов’язання про транзит; переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; недекларування предметів чи декларування їх не своїм найменуванням; переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем.

Провадження у справах про порушення митних правил: порядок провадження у справах про порушення митних правил; протокол про порушення митних правил; проведення митних обстежень; адміністративне затримання; вилучення предметів та документів; постанови митного органу України.

Службові особи митних органів України. Правовий і соціальний захист працівників митних органів України.

Оскарження неправомірних дій митних органів України та службових осіб, які порушують права юридичних чи фізичних осіб.

Змістовий модуль 3. Митне оподаткування зовнішньоекономічних операцій

Тема 6. Порядок обчислення і сплати мита. Тарифні пільги та преференції

Митні платежі. Загальна характеристика митних платежів: поняття та види; порядок нарахування та стягнення; пільги та преференції в митному оподаткуванні.

Види мита: адвалерне, специфічне, комбіноване, ввізне мито, сезонне мито, спеціальне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито тощо.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) в системі митного регулювання: сутність товарної номенклатури, основні товарні номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Консолідований Митна справа (КМТ).

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Основи побудови і структура УКТЗЕД. Класифікація і кодування товарів відповідно до УКТЗЕД.

Система надання преференційного режиму.

Міжнародні договори України щодо митного обкладення товарів, речей тощо.

Характеристика міжнародних умов поставки товарів INKOTERMS-2000.

Визначення контрактної та фактурної вартість.

Митна вартість: економічний зміст, поняття та обчислення митної вартості товарів. Методи визначення митної вартості.

Країна походження товарів: поняття та визначення країни походження товарів, підтвердження країни походження товарів. Сертифікати про походження товарів.

Ставки мита: преференційні, пільгові, повні.

Порядок нарахування та сплати мита.

Звільнення від сплати мита.

Тарифні пільги та преференції. Види пільг. Зниження рівня митного обкладання. Умовно-безмитне ввезення і вивезення товарів (предметів).

Повернення надміру стягненого, стягнення недобраного мита та занесення його на рахунок майбутніх платежів.

Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (ввозяться) або пересилаються громадянами.

Змістовий модуль 4. Визначення та порядок сплати митних зборів