Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Цивільний захист Ден. 2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.17 Mб
Скачать

Теми для підготовки рефератів

1. Тероризм.

2. Бактеріологічна зброя та захист від неї.

3. Проблеми радіаційного забруднення в Україні.

4. Захист від сильнодіючих отруйних речовин.

Бібліографічний список до семінарського заняття

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

[5; 6; 42;43]

Семінарське заняття № 3

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання

Мета заняття: набуття студентами практики з розв’язання типових задач прогнозування обстановки, що може скластися під час аварії на ВНО. За результатами розрахунків студенти формулюють висновки та визначають заходи, спрямовані на захист людей та зменшення наслідків можливих руйнувань.

План заняття

1. Оцінка інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що створюються під час техногенних вибухів.

2. Протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення.

3. Загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Інженерна і пожежна оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті.

Особливо небезпечними за своїми наслідками є аварії на вибухонебезпечних об’єктах (ВНО). До ВНО відносять не тільки об’єкти, що виробляють або зберігають вибухові речовини, але й об’єкти, де створюються вибухонебезпечні суміші горючих речовин з повітрям у дрібнодисперсному стані (вугільний пил, дерев’яний пил, борошно, цукрова пудра та ін.).

Найчастіше вибухають суміші з повітрям вуглеводневих сполук (метану, пропану, бутану та їх похідних).

Наслідками таких вибухів є:

 • руйнування будівель, споруд, обладнання;

 • пожежі;

 • враження людей.

Оцінки наслідків можливого вибуху на ВНО передбачає такі елементи:

 • визначення ступеня руйнування елементів цеху;

 • визначення очікуваного характеру пожеж;

 • оцінка ступеня можливих уражень виробничого персоналу;

 • вироблення рекомендацій. Висновки.

Роз’язання типової задачі

На прикладі рішення типової задачі (див . методичні рекомендації до самостійної роботи теми №3) розв’язати індивідуальне завдання.

У промисловій зоні із ЩЗО γ% на ВНО може відбутися вибух пропану масою m (т).

Визначити:

1. Можливий ступінь руйнувань будівель (назва цеху, населеного пункту), що знаходяться на відстані L від ВНО.

2. Можливу пожежну небезпеку після вибуху, якщо забудови з (характер вогнестійкості забудов).

3. Ступінь та характер можливих ушкоджень людей, які працюють (проживають) у (назва цеху, селища), що мають (малоповерхові, багатоповерхові) будівлі.

4. Виробити рекомендації, спрямовані на зменшення наслідків вибуху.

5. Форма звітності про виконання розрахунково-графічної роботи «Оцінка інженерної і пожежної обстановки на вибухонебезпечному об’єкті».

а) Титульна сторінка.

Індивідуальне завдання виконав(ла)

студент(ка) група, курс, прізвище, ім’я

Варіант №_______

б) Форзац.

 1. Щільність забудови об’єкту (ЩЗО) :_______________%;

 2. Маса газу, який може вибухнути m:__________________т;

 3. Відстань від ВНО до пункту прогнозу: L:_____________м:

 4. Характеристика вогнестійкості конструкцій пункту прогнозу ___.

в) Підсумкова таблиця звітності до розрахункової роботи.

Характеристика руйнувань

Ступінь руйнувань

Пожежна

обстановка

Ступінь ураження людей

Параметри зони руйнувань

Елементи виробничого об’єкта

з/п

Зони

з/п

Об’єкт

1.

2.

3.

RІ=___ м

RІІ=___м

=_кПа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Будівля

Верстати

Обладнання

Трубопроводи

Котельні мережі

Контрольно-вимірювальні прилади

Варіанти вихідних даних для завдань на оцінку можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті (номер варанту встановлює викладач):

Варіанти вихідних даних для завдань на оцінку можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті

 1. Відстань до місця вибуху L, м.

1. 100. 5. 500. 9. 900. 13. 1300.

2. 200. 6. 600. 10. 1000. 14. 1400.

3. 300. 7. 700. 11. 1100. 15. 1500.

4. 400. 8. 800. 12. 1200. 16. 2000.

 1. Маса вибухової речовини (пропану) m, т.

1. 300. 4. 600. 7. 900. 10. 1200.

2. 400. 5. 700. 8. 1000. 11. 1500.

3. 500. 6. 800. 9. 1100. 12. 2000.

 1. Будівля цеху

  1. Кількість поверхів.

1. Один поверх. 2. Два поверхи. 3. Більше двох поверхів.

б) Матеріал.

1. Цегла. 2. Збірний залізобетон. 3. Стіни з металевим каркасом. 4..Конструкція без каркасу. 5. Легкий металевий каркас.

 1. Вогнестійкість несучих стін, год.

1. 0,5; 2. 1,0; 3. 1,5; 4. 2,0; 5. 2,5; 6. 3,0; 7. 3,7; 8. 4,0.

 1. Верстати.

1. Легкі. 2. Середні. 3. Важкі.

 1. Трубопроводи.

1. Наземні.

2. На естакадах.

 1. Інше обладнання.

  1. Газгольдери.

  2. Наземні кабельні мережі.

  3. Наземні металеві елементи.

  4. Наземні резервуари хімічних речовин.

 1. Категорія пожежної небезпеки виробництва.

1. А. 3. В. 5. Д.

2. Б. 4. Г.

 1. ЩЗО, γ (%).

1. 10. 3. 30. 5. 50. 7. 70. 9. 90.

2. 20. 4. 40. 6. 60. 8. 80.